«Svikten kan ikke lenger forklares med stang ut»

foto