Erik (21) med steg i riktig retning: – Jeg nærmer meg de beste