Sesongen over for brite etter kaosrenn – Bolsjunov vant med fall