Sivert Wiig: - Det var skikkelig tungt å gå i front