Kanalen har blant annet pratet med den italienske idrettsjuristen Gianpaolo Monteneri, som har ført over 100 saker for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

— Det er kun få sjanser til å utfordre en dom fra CAS overfor høyesterett i Sveits. Det vil bare være mulig hvis det har vært en prosedyrefeil. For eksempel at sammensetningen av panelet som fattet beslutningen ikke var riktig, eller at retten til å bli hørt ikke er riktig ivaretatt, sier Monteneri til NRK.

Italieneren påpeker videre at en anke ikke handler om redusere straffen, men at sveitsisk høyesterett må erklære dommen ugyldig og sende den tilbake til CAS.

— Det er veldig små sjanser for å nå gjennom med en anke. Hvis det ikke er noen prosedyrefeil, ser jeg dette som veldig vanskelig, sier Monteneri.

Vanskelig

NRK har også pratet med Morten Steenstrup, som representerte sprangrytteren Tony André Hansen da han ble dopingtatt under 2008-OL. Hansen forsøkte å anke dommen, men ble avvist.

Også den norske idrettsjuristen Gunnar-Martin Kjenner mener det er svært vanskelig å få en CAS-dom omgjort.

Det finnes riktig nok eksempler på CAS-dommer som er anket til sveitsisk høyesterett og blitt omgjort, men siden 2012 har det bare skjedd unntaksvis og nesten utelukkende på grunn av saksbehandlingsfeil.

— Har ikke noe valg

Mandag sa 31 år gamle Sundby at han vil gjøre alt i sin makt for å få opphevet dommen.

— Jeg føler at jeg ikke har noe valg dersom det finnes en bitte liten muligheten til å få omgjort dommen. Jeg sier hvis, for dette vet vi ikke ennå. Vi har ennå ikke fått domspapirene med underskriften av dommerne. Når vi får dem har vi 30 dager på å bestemme hvorvidt vi skal kjøre saken i det sivile rettssystemet eller ikke, sier Sundby til NTB. (©NTB)