Her har ikke kommunen råd til is

Rådmannens innstilling er entydig, det blir ikke lagt kunstis på Leangen denne sesongen.

Saken oppdateres.

- Nå har vi analysert situasjonen, og kommet frem til at det ikke er tilrådelig å bruke 1,6 millioner kroner på å islegge banen. Vi har ikke midler, og i tillegg er det stor usikkerhet rundt dette med lekkasjer, sier Morten Wolden

Formannskapet skal behandle saken i morgen formiddag.

Uenig

- Vi gir oss ikke. Dette synes vi er urimelig, miljøhensynet faller i grus all den tid kommunen selv fylte freon på tankene i høst, sier talsmann for Trondheims skøyteklubber, Øystein Magnussen.

Trondheim kommune etterfylte freon for 400 000 kroner i forbindelse med åpningen av ishallen på Leangen. Ishallen og utebanen har felles gasstank.

- Det er ikke slik at det går freon i rørene under banene. Selve freonsirkuleringen har et begrenset omløp. Hvordan det er mulig å ikke finne eventuelle lekkasjer her, forstår jeg ikke, sier Magnussen

- Ta ansvar

I den senere tid har det blitt spekulert i om kostnaden Trondheim kommune har operert med er reel. Fagpersoner har antydet at de 1,6 millionene kunne bli betydelig redusert. Dette tilbakeviser kommunen blankt.

- Dessverre er det slik at systemet må fylles helt opp for å fungere, sier Wolden.

- At det økonomiske aspektet er tungtveiende virker på oss svært urettferdig, da det er kommunen selv som har misligholdt vedlikeholdet. Det er en gang slik at man må ta ansvar for sine egne tabber, sier Magnussen.

Les mer i morgendagens papirutgave.

 
På forsiden nå