Vil ta flere dopede mosjonister

Antidoping Norge øker kontrollen av doping på mosjonsarrangementer.

Saken oppdateres.

Stadig flere mosjonister setter seg som mål å slå naboer, venner og kolleger. De skal klare merket og sette nye personlige rekorder. Antidoping Norge retter nå et enda sterkere fokus mot mosjonistene og mosjonsarrangementer. Det kan gi dem en pekepinn på hvor mange mosjonister som blir fristet til å ta i bruk skitne virkemidler.

Øker antallet kontroller

- Med økende prestisje ser vi ikke bort fra at noen vil ta snarveien som doping kan late til å være, sier kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i Antidoping Norge.På bakgrunn av dette vil de intensivere antallet dopingkontroller på en rekke mosjonskonkurranser fremover. Antidoping Norge har tidligere gjennomført kontroller på arrangement som Grenserittet, Birken og Nordsjørittet. De har også drevet informasjonsarbeid på en rekke konkurranser, men 2012 skal bli året da de for alvor synliggjør sin kamp mot doping blant mosjonister.- Vi ønsker å øke vårt fokus på mosjonsarrangementene. Dette innebærer at vi vil være til stede på flere arrangement enn tidligere, og øke antallet dopingprøver. Vi mener det er viktig å fremme verdier som helse og ærlighet på slike arrangement, på lik linje som vi ønsker å gjøre i norsk idrett for øvrig, både på topp- og breddenivå, påpeker Byfuglien.

En sammensatt gruppeI syv år har Margaret Tveitan jobbet ved dopingtelefonen, som er en gratis og anonym informasjonstjeneste tilknyttet Oslo universitetssykehus, Aker. Hun er glad Antidoping Norge nå intensiverer jakten på dopingbruk blant mosjonister.- Dopingbrukere er en mer sammensatt gruppe enn det mange tror, påpeker Tveitan.Hun mener det er god grunn til å tro at doping har spredd seg til andre grupper enn dem vi tradisjonelt sett forestiller oss som brukere.De to siste årene har hun kun fått fire henvendelser som konkret retter seg mot mosjonskonkurranser. Alle kom fra kvinner i 40-årene som skulle delta i Birken. De lurte på hvor stor bivirkning og eventuelle senskader efedrin, et stoff som hemmer sultfølelsen og virker oppkvikkende og prestasjonsfremmende en kort periode, ville gi dem. To av dem ville klare merket, mens de andre ønsket å gå ned i vekt i forkant av løpet og samtidig øke prestasjonsnivået sitt.Tveitan som ennå ikke har mottatt noen direkte spørsmål fra menn.- Fire henvendelser er ikke mye, men etter syv år i denne jobben er jeg blitt flink til å danne meg et bilde av innringerne, uten at de forteller for mye om seg selv, understreker Tveitan som blant annet samarbeider tett med fastleger og andre aktører i helsevesenet.- Det er naivt å tro at ikke også ressurssterke grupper benytter seg av doping. Vi ser at stadig flere ønsker å prestere og å se bedre ut. Det fører i en del tilfeller til kjappe og usunne løsninger, understreker Tveitan.

Vil forebyggeAntidoping Norge har så langt ikke avdekket doping i mosjonskonkurranser, men Halvor Byfuglien påpeker at de fra tid til annen får tips om dopingbruk i miljøer som deltar i slike arrangementer.- Hva slags doping er det dere ser etter?- Utgangspunktet vårt er det samme som når vi jobber opp mot idretten, påker Byfuglien.- Hvilken risiko løper en mosjonist som doper seg?- Alle som tyr til doping løper en risiko for å utsette seg selv for helseskader. Ellers vil det selvfølgelig være en risiko for å avgi en positiv dopingprøve, med de konsekvenser det kan få for den enkelte.Målet med kontrollene er først og fremst å forebygge.- Vi ser ikke bort fra at det også kan avsløre dopingbruk, sier Byfuglien.

KonsekvenserBlant dopingmidlene som ofte nevnes i utholdenhetsidretten er efedrin og bloddoping. Bloddoping skal øke den oksygentransporterende kapasiteten i blodet og dermed øke maksimalt oksygenopptak. Men har en mosjonist dopet seg under opptrening for å presse seg hardere i oppkjøringen, kan det være veldig vanskelig å påvise under et løp.- Hva er sjansen for at dere under et arrangement klarer å avsløre doping?- Det er umulig å si noe eksakt om, men vi ser at mange av dopingsakene i norsk idrett involverer utøvere på et lavere nivå, sier Byfuglien.Kontrollene gjennomføres av personell i Antidoping Norge, men inngår i det nasjonale programmet for en ren norsk idrett, som finansieres av spillemidler til idrettsformål.- Vi har en god dialog med flere av arrangørene av mosjonsarrangement. Innspill fra arrangører har tidligere bidratt til at vi har vært til stede, sier Byfuglien.

 
På forsiden nå