Nyttårsforsett er ikke bare tull

Mange av dem som finner veien til et treningssenter i januar, forblir aktive etter innmelding.

Ny undersøkelse viser at de som melder seg inn i et treningssenter blir mer aktive.  

Saken oppdateres.

- Dette med støttemedlem er en myte, vi får mer og mer dokumentasjon som går imot akkurat den oppfatningen. Flertallet er aktive, men fokus rettes ofte mot  de få som faller fra, sier Anne Thidemann, direktør for Virke Trening.

Befolkningsundersøkelsen for 2013 viser nemlig at 9 av 10 som ikke trente eller mosjonerte før de meldte seg inn i et treningssenter trener minst en gang i uken etter innmelding - og at 4 av 10 trener to ganger per uke. Denne undersøkelsen har sett på fysisk aktivitet i befolkningen, og eksplisitt på de som i hovedsak  trener på treningssenter.

- Aktivitet avler aktivitet. De som trener på treningssentre trener mest  også på andre arenaer. Det kan være tur, sykling, løping og ski, sier Thidemann.

Mer oppfølging

Nyttårsforsett er et uttrykt mål, en plan eller et ønske for det nye året - og det er ofte kjent for å ikke vare så lenge som man hadde intensjon om.

Men selv om man ikke fortsetter i samme omfang som ønsket, så betyr ikke det at man er stoppet.

88 prosent av de som ikke trente før de meldte seg inn, fortsetter altså å trene i alle fall en gang i uken.

- Treningssentrene er stadig flinkere til å følge opp medlemmer i faser man vet kan være utfordrende, sier direktøren.

Dette synes hun er svært positivt.

- At medlemmene trener er en vinn-vinn-situasjon. Det gir medlemmene energi og god fysisk form, det er lønnsomt for treningssentrene, og det er forbyggende helsearbeid for AS Norge.

Må bli tydeligere

- I fjor registrerte man at det var 850 treningssentre i Norge, der 50 av dem var nye i 2013. Hvilke tanker gjør du deg om 2014?

- Jeg tror ikke det blir særlig økt vekst, men det har jeg trodd de siste tre årene - og bommet litt på, ler hun.

- Det er fremdeles kapasitet og potensial for flere sentre, da spesielt på steder som i dag ikke har noe tilbud.  Ikke nødvendigvis der det vil være lønnsomt på kort sikt, sier hun.

Thidemann tror også flere sentre vil måtte tydeliggjøre for kundene hva som er  konseptet.

- Spesielt gjelder dette tydeliggjøring av innholdet  i segmentene fullsortiment versus lavpris-segmentet, tror hun.

Ut fra rapporten for treningssenterbransjen for 2013 ser vi at en del fullsortimentsentre er gått ned i pris for å møte konkurransen fra  lavprissentrene, dette til tross for at de fleste har et bredere tilbud og et høyere kostnadsnivå. Lavprissentrene har på sin side holdt prisnivået og delvis økt det.

- Det er rimelig å trene ved norske treningssentre. Dersom vi bruker andel av månedslønn som målestokk, bruker vi relativt sett en mindre andel på trening  i Norge enn land det er naturlig å sammenlikne seg med.

- Det er dessuten mye å velge i, det er noe for enhver smak og lommebok, sier Thidemann.

- Dette med støttemedlem er en myte, vi får mer og mer dokumentasjon som går imot akkurat den oppfatningen, sier Anne Thidemann, direktør for Virke Trening. Ny undersøkelse viser at flertallet av de som trener ved treningssenter er aktive brukere av tilbudet.   

- Dette med støttemedlem er en myte, vi får mer og mer dokumentasjon som går imot akkurat den oppfatningen, sier Anne Thidemann, direktør for Virke Trening. Ny undersøkelse viser at flertallet av de som trener ved treningssenter er aktive brukere av tilbudet.  

På forsiden nå