Hva har prosessert mat å si for helsen? Eksperten svarer.

De siste årene har det vært økt fokus på bearbeiding av mat. De siste årene har det vært økt fokus på bearbeiding av mat. Foto: Illustrasjon: Øivind Hovland