Gry-Anneth Husebø (45) løper over seks mil i uken, men tør knapt å konkurrere. Dette er psykologens råd.