For tre år siden veide Janne (30) 110 kilo. Nå vil hun hjelpe dem med psykiske plager å finne glede i trening.

foto