Disse fem personene regnes som overvektige: – BMI er et veldig dårlig verktøy