Tre sportskjeder får lavest mulig poengsum i forbrukertest