Kraftige reaksjoner på Dyrevernalliansens nye kjøttmerking

foto