- Forskning på sparebluss

Til tross for at regjeringen foreslår 1,2 milliarder mer til forskning ved neste års budsjett er ikke NTNU-rektoren fornøyd.

Saken oppdateres.

Regjeringen fikk krass kritikk da den i fjor innførte et såkalt «hvileskjær» og kuttet 276 millioner kroner til høyere utdanning.

Torbjørn Digernes mener årets kutt ikke rettes opp i budsjettet for 2008.

- Ikke bra nok

- Vi hadde klare forventninger om at hvileskjæret skulle erstattes av et krafttak for norsk forskning og høyere utdanning. Årets budsjett er et lite skritt i riktig retning, men innfrir langt fra ambisjonene i Soria Moria-erklæringens, slår han fast.

LES OGSÅ: Studentene beskylder regjeringen for løftebrudd

Digernes mener mangelfulle bevilgninger vil ramme kvaliteten hos utdanningsinstitusjonene.

- Sektoren har i praksis brukt opp sine reserver og i 2008 vil kuttet føre til permanent reduksjon i virksomheten. Når det gjelder utdanning, rammer et fortsatt kutt i basisbevilgningen både vår evne til å oppfylle intensjonene i Kvalitetsreformen om en tettere oppfølging av studentene, og til å opprettholde bredden i undervisningstilbudet, sier han.

Forslag til neste års budsjett innebærer 350 nye forskerstillinger.

- Men det kreves en ytterligere opptrapping for å møte det reelle behovet for nyrekruttering og erstatte det kommende generasjonsskiftet, sier Digernes.

Ifølge NIFU STEP må regjeringen opprette 520 nye forskerstillinger hvert år fram til 2016 for å oppfylle løftene fra Soria Moria.

Nedslitt utstyr

Digernes er bekymret over at en del av det vitenskapelige utstyret ved NTNU er i dårlig stand. Han etterlyser derfor større satsning på oppgradering av utstyr og databaser.

- Dagens infrastruktur er til dels nedslitt, og innenfor de fleste disipliner skjer utviklingen i raskt tempo slik at utstyr og infrastruktur raskt blir utdatert dersom det ikke fornyes. Denne investeringen må komme i budsjettet for 2009, sier han.

Ikke bare misfornøyd

Samtidig er han glad for at universitetet får 7,9 millioner som er øremerket Vitenskapsmuseet.

Regjeringen foreslår en bevilgning på rundt 2,8 milliarder kroner til NTNU neste år. Blant annet får Kavli-instituttet for nevrovitenskap et tilskudd på 2,3 millioner kroner. Fra høsten neste år er det lagt inn 70 stipendiatstillinger i halvårsvirkning. Regjeringen foreslår også å gi Artsdatabanken ved universitetet 12,8 millioner kroner.

 
 
På forsiden nå