NTNU-rektor sier nei til Israel-boikott

Rektor Torbjørn Digernes ber styret ved NTNU om ikke å innlede en akademisk boikott av Israel.

Saken oppdateres.

Styret skal behandle saken i sitt møte 12. november.

Utgangspunktet for boikottsaken er et opprop på internett. En gruppe av forskere som står bak, mener det må legges mer press på Israel. Oppropet om boikott var adressert til styrene ved NTNU og HiST.

Rektor Torbjørn Digernes mener imidlertid at en boikott vil være feilslått og i strid med den offisielle norske linjen.

Rektoren viser til studentfestivalen ISFiT og anstrengelsene for å skape dialog mellom partene i konflikter. En boikott vil virke motsatt, mener Digernes. Rektoren forsvarer også forelesningsserien om Palestina-Israel som har skapt røre, blant annet har den israelske ambassaden vært meget kritisk.

 
På forsiden nå