De smarteste velger NTNU

De skarpeste unge hodene i Norge velger NTNU. Av de absolutt flinkeste som slapp inn på lukkede studie høsten 2007, valgte 60 prosent NTNU.

Saken oppdateres.

- NTNU er førstevalget blant mange av de flinkeste som søker lukkede studier, sier professor Ole Gjølberg ved Universitetet for miljø og biovitenskap ved Ås. Professoren arbeider med en studie over hva studentene velger ut fra poengsummen fra videregående skole.

Banker Oslo

Tallene er hyggelig lesestoff for NTNU’ere. I primæropptaket sist høst ble cirka 13¿200 personer tatt opp ved lukkede studier ved norske universiteter og høyskoler på grunnlag av poeng. Av topp én prosent valgte 61 prosent å gå til NTNU.

Når man utvider gruppen til å omfatte de 10 prosent beste (1320 personer), er tallene fortsatt imponerende. Av disse forsynte NTNU seg med 42 prosent. Det er nesten dobbelt så mange som Universitetet i Oslo, Norges desidert største universitet.

Høye krav

For 2007-2008 hadde legestudiet høyest opptakskrav ved NTNU med 73,1 poeng (medisin har spesielle regler). Andre trange nåløyne var nanoteknologi med 67,3 poeng i det ordinære opptaket, industriell økonomi (65,3), arkitekt (63,7) og industriell design med 62,5 poeng.

Tallene inkluderer karakterene fra videregående, pluss fordypningspoeng og realfagspoeng. Med tyngden innen teknologifag, har NTNU mange søkere med realfagspoeng. En elev som får bare 6’ere fra videregående, men som ikke har valgt realfag, kan bli passert av elever som har litt svakere resultater, men full «realfagspakke».

Tiltrekningskraft

En del av dem som scorer best fra videregående har sikkert valgt åpne studier, men dette har ikke Gjølberg sett spesielt på.

- Men det er god grunn til å tro at mange av de som gjør det best, også sikter mot studiene som er vanskeligst å komme inn på. Medisinstudiet er et typisk eksempel, sier Gjølberg.

- NTNU har sterk tiltrekningskraft på de beste, og det er veldig hyggelig, sier Stig Slørdahl, dekanus ved Det medisinske fakultet.

- Selv om medisinstudiet har de høyeste opptakskravene, er NTNU i en særstilling som landets teknologiske universitet.

HiST god i økonomi

Blant økonomiutdanningene tiltrekker Norges Handelshøyskole i Bergen seg ungdommene med høyest poengsum. Høgskolen i Sør-Trøndelag er blant de seks institusjonene med best søkere til økonomi.

Et litt uventet funn er at økonomistudiene som ikke tiltrekker seg de beste søkerne, likevel ligger på nivå med de beste i karakterer når de ferdige kandidatene går ut.

 
På forsiden nå