- Legg alle forslag i skuffen, Aasland

Forskerforbundet og Norsk Studentunion mener at høyere utdannings- og forskningsminister Tora Aasland bør legge de fleste forslagene fra Stjernø-utvalget i skuffen.

Saken oppdateres.

- Vi vil ikke ha en utdannings- og forskningssektor preget av regionale konflikter og tvangssammenslåinger, sier leder i Forskerforbundet, Bjarne Hodne og leder av Norsk Studentunion, Per Anders Langerød.

Vil ha maks ti universiteter

I dag la Stjernø-utvalget frem sin utredning av høyere utdanning i Norge.

Utvalget foreslår store endringer for sektoren, blant annet skal universiteter og høyskoler slås sammen til åtte eller ti landsdelsuniversiteter.

- Erfaringene fra sammenslåinger i helse-Norge med milliardunderskudd frister ikke. Vi frykter også nedleggelser av studiesteder i distriktene og at forskere og ansatte kan risikere å miste jobben, sier Bjarne Hodne i en pressemelding fra Forskerforbundet og Norsk Studentunion.

De mener at en sammenslåing av institusjoner eller samarbeid gjennom nettverk må skje frivillig på bakgrunn av faglige kriterier.

- Kvaliteten må bli like god

Uavhengig av forslaget til den nye universitetsmodellen foreslår Stjernø-utvalget at det skal bli lettere å bli universitet.- Kvaliteten på norsk høyere utdanning må opprettholdes, og dette sikres bare ved at kriteriene for å bli universitet fortsatt skal være strengere enn det Stjernø-utvalget legger opp til. Dette vil hindre ensretting, og gi et nasjonalt mangfold, sier Per Anders Langerød.

Forskerforbundet og Norsk Studentunion er også svært skeptiske til utvalgets forslag om at utdanningsinstitusjonene skal ledes av en ekstern styreleder.- Dette er en omkamp som et samlet Storting gikk imot i 2005. Vi frykter at Stjernø-utvalgets forslag om enhetlig ledelse og ekstern styreleder vil svekke den faglige ledelsen ved universitetene og høyskolene i Norge, avslutter Hodne og Langerød.

På forsiden nå