Anbefaler NTNU-samling

De samfunnsmessige gevinstene ved å samle NTNU er større enn kostnadene, sier rapport.

Trondheim 8. august 2014 Hovedbygningen NTNU Gløshaugen (gamel NTH ). Foto: Morten Antonsen  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I over ett år har Møreforskning/Metier vurdert utviklingen av campus ved NTNU, på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Fredag kommer rapporten. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen røpet imidlertid det viktigste fra rapporten under et arrangement i forbindelse med årets immatrikulering. Ifølge Isaksens lekkasje er konklusjonen at det er samfunnsøkonomisk positivt å flytte fra Dragvoll og samle virksomheten i nærheten av Gløshaugen.  

LES OGSÅ: - Du deltar på et verdenslag

At NTNU og Hist skal fusjoneres fra årsskiftet, har styrket argumentene for samling. Det pekes på at fusjonen vil redusere behovet for nybygg noe. Denne siste rapporten betyr at de faglige instansene har gitt grønt lys for samling. Nå er det opp til politikerne å bestemme om det  blir noe av. Tidligere er det vurdert at en samling vil koste mellom åtte og ni milliarder kroner. NTNU-ledelsen og de politiske tilhengerne av et samlet NTNU har pekt på at salg av anlegget og de store jordarealene på Dragvoll vil redusere kostnadene betydelig.     

LES OGSÅ: - Klokt å velge NTNU

Kunnskapsministeren varslet at det vil bli holdt høyt trykk på saken slik det kan bli en politisk avklaring i høst. De faglige konklusjonene gjør det lettere å få til et politisk vedtak for investeringen – hvis det er stemning for det i regjeringen. Trøndelagspolitikerne har reagert svært positivt på nyheten fra ministeren. 

LES OGSÅ: Studenter drømmer om nye NTNU

NTNUs styre er for en samling og universitetet er i sving med å utrede mulige løsninger for fremtidig campus sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Høyskolen blir fusjonert med NTNU fra årsskiftet.

På forsiden nå