Hjelper studenter i studiehverdagen

Studenter som sliter med psykiske problemer kan nå få hjelp ved individuelt tilpasset støtte, veiledning og tilrettelegging av studiehverdagen. Prosjektet «Studier med støtte» skal hjelpe studenter med problemer til å gjennomføre studiet.

Saken oppdateres.

- Dette er et ferskt prosjekt, men vi er i gang, og får positive tilbakemeldinger fra studentene, sier prosjektleder Gisle Marhaug til Adresseavisen.Hjelp til å strukturere studiehverdagen

Han er engasjert i prosjektet sammen med prosjektmedarbeider Bjørg Næss Frost. Marhaug har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen psykiatri og veiledning. Næss Frost er sosiolog og karriereveileder.Sammen skal de gjennom prosjektet, som foreløpig har en tidsramme på to år, gi et tilbud til studenter som sliter med en psykisk lidelse og har behov for hjelp til å koordinere og strukturere studiehverdagen og livet for å kunne fullføre studiene.Prosjektet er et samarbeid mellom HiST, Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), NTNU og NAV. «Studier med støtte» finansieres av NAV.

Skal være der gjennom hele studieløpet

- Målsetningen er å få studentene gjennom studiene. Dette vil vi prøve å bidra til gjennom individuell tilrettelegging, planlegging og oppfølging. Hensikten er at vi skal være der for den enkelte studenten gjennom hele studieløpet, sier Marhaug.

- Det dreier seg om å lage mestringsstrategier for hvordan møte utfordringer i studiehverdagen. Gjennom samtaler med studenten vil vi forsøke å tilrettelegge og motivere slik at han eller hun skal komme seg på forelesningen.En forutsetning for å kunne få hjelp er at man har en dokumentert psykisk lidelse, og har ekstern behandler. «Studier med støtte» er ikke ment som en erstatning for behandling, men et supplement.Så langt er ti studenter knyttet til «Studier med støtte». Marhaug regner med at de vil knytte til seg langt flere studenter i løpet av de to årene prosjektet så langt har varighet.- Det er mulig at det blir en forlengelse på fire år, men dette er avhengig av finansieringen. Alle de involverte instansene sier at dette er et tilbud det er behov for, og det er ikke utenkelig at det kan bli på permanent basis.Tilstanden varierer veldig

Modellen som prosjektet er bygget på stammer fra Boston University på 80-tallet. Det er også i gang et tilsvarende tilbud i Bergen.Tilstanden til studentene varierer veldig. Det samme gjør behovet for oppfølging.- Noen har vi kontakt med flere ganger i uka. Andre snakker vi med hver fjortende dag. De psykiske lidelsene er svært forskjellige. Det kan blant annet være angst, tvangslidelser, psykose, posttraumatisk stresslidelse og depresjon. Noen jobber rett og slett alt for mye med studiene, og trenger hjelp til å tilrettelegge slit at de greier å ha et normalt liv i tillegg. Andre kan ha problemer knyttet opp mot økonomi og bosituasjon.«Studier med støtte» arbeider nå for å sette i gang et gruppetilbud for de involverte studentene. Her skal de kunne dele erfaringer og se at de ikke er alene med sine problemer.Flere mulige innganger

For å kunne få hjelp må man de være registrert som student og ha betalt semesteravgift til en utdanningsinstitusjon knyttet til Studentsamskipnaden. Det vil si at studenter ved HiST, NTNU, DMMH og Folkeuniversitetets jussutdanning dekkes av tilbudet.Så langt er de involverte studentene kommet i kontakt med «Studier med støtte» gjennom både saksbehandlere i NAV, studieveiledere og den psykososiale helsetjenesten i Studentsamskipnaden.Alle tilbakemeldinger har så lagt vært positive. Prosjektet er under stadig utvikling, og Marhaug legger vekt på at det ennå er tidlig i prosessen.- Studentene vi har knyttet til oss møter opp til alle avtaler, og er fornøyde med tilbudet. De gir utrykk for at det er behov for dette. Samtidig er det en forutsetning at de har et ønske om å være med på dette selv. Tilbudet er basert på frivillighet og egen motivasjon.

 
På forsiden nå