Sikrer studenters anonymitet

NTNU har latt studenter identifisere seg med sitt vanlige studentnummer under eksamen. Nå blir ordningen endelig endret slik at studenter er garantert anonymitet.

Saken oppdateres.

- Vi har fått en del klager på dette både fra studenter og ansatte. Nå er vi fornøyde med å ha innført et bedre system for identifisering av eksamensoppgaver, sier Knut Veium, seksjonssjef ved Studieavdelingen, ved NTNU.Misnøye fra studenterNTNU har hittil benyttet seg av studentnummer ved eksamensavviklingen for å skjule identitet i forhold til sensurering av besvarelsene. Slik skulle det blant annet være enkelt for studentene å huske sitt kandidatnummer for eksempel når en skal sjekke sensur på oppslagslister.

- Vi kjenner til eksempler på at identiteten har blitt kjent, vedgår Veium.

Anonymiteten kan utebli dersom enkeltpersoner tar initiativ til å koble studentnummer opp mot avlagte eksamensoppgaver.

- Ved enkle grep innfører vi nå en ny ordning som gjør at hver student får et helt unikt nummer til hver enkelt eksamen som skal avlegges ved NTNU. Dette medfører ikke ekstrakostnader, sier Veium.Fra våren 09Studieavdelingen vil gå over til å bruke kandidatnummerering uavhengig av studentnummeret under vårens eksamener. Kandidatnummer vil endres for den enkelte student mellom de ulike eksamener.

 
På forsiden nå