Føler seg truet av NTNU

- Jeg fikk inntrykk av at det ville få store konsekvenser om jeg gikk ut med saken min.

Saken oppdateres.

Da kjemistudent Anide Johansen og to venninner i vår meldte seg til å sitte i referansegruppa for faget organisk kjemi ved NTNU, var det starten på en konflikt som ennå ikke er løst, melder studentavisen Under Dusken.

- Ledelsen ga inntrykk av at det ville få store konsekvenser for meg dersom jeg gikk ut med saken min, noe jeg oppfattet som en trussel. Hele saken har vært en stor belastning for meg, men jeg vil ikke la meg knekke av presset, sier kjemistudent Anide Johansen.Kastet ut

Da referansegruppa plutselig ble oppløst, fikk hun oppgitt som grunn at det var for mange jenter, og at det forstyrret kjønnsbalansen. Det til tross for at kjønnsbalansekravet ikke nevnes i det såkalte KVASS-reglementet om opprettelse av referansegrupper, som instituttet skal forholde seg til.

En ny referansegruppe ble deretter opprettet, uten de tre involvert. Da Johansen oppdaget at reglementet ikke sa noe om kjønnsbalanse, krevde hun å bli gjeninnsatt av faglæreren. Hun ville i negativt fall ta saken til høyere hold. Som svar ble en HMS-sak opprettet mot Johansen, med påstander om at hun skal ha mobbet og trakassert faglæreren.Anklaget for mobbing

Johansen stiller seg uforstående til beskyldningene, og forklarer til Under Dusken at kontakten med faglæreren utelukkende skal ha bestått i e-post. Hun aner dermed ikke hvordan hun kan ha mobbet faglæreren.

- Jeg har aldri sagt noe negativt om faglærer, selv om hun har hevdet dette også, sier Johansen.

I et møte med ledelsen om saken deltok også medstudenten Lucia Nesteby og en tillitsvalgt fra fakultetet. De mener heller ikke at Johansen kan ha gjort noe kritikkvedig.

- Jeg skjønner ikke på hvilket grunnlag hennes handlinger kan ses på som mobbing og trakassering. Da NT-fakultetets tillitsvalgte fikk se mailkorrespondansen mellom Johansen og faglæreren, kunne han vanskelig forstå innholdet som trakassering. Han mente det heller dreide seg om en misforståelse, sier Nesteby til Under Dusken.Bakenforliggende konflikt

Johansen er datter av professor emeritus (pensjonert professor, journ. anm.) Thorleif Anthonsen ved institutt for kjemi, som tidligere har vært i konflikt med instituttleder David Nicholson. Johansen og faren frykter at saken egentlig handler om dette.

- Jeg tror dette egentlig handler om at jeg mistenkes for å gå min fars ærend, noe som er totalt meningsløst, sier Johansen.

Det samme mener Anthonsen. Han tror HMS-anklagene mot Anide Johansen egentlig er rettet mot ham, og at det stammer fra instituttlederen selv.

- Anides sak handler egentlig om at de prøver å ta meg, sier han.

- Studentene deltar

Instituttleder David Nicholson vil ikke kommentere saken til Anide Johansen, og viser til taushetsplikten. Til Under Dusken sier han på generelt grunnlag at studentenes rett til å klage er reell, og at studentdemokratiet fungerer.

- Studentene deltar i referansegruppene, i undervisningsutvalget, og i instituttstyret, sier Nicholson.

 
På forsiden nå