Brukte fri fantasi - fikk karakter C

NTNU-student brukte en tekstgenerator for å stå med glans på eksamen.

Saken oppdateres.

Den tidligere NTNU-studenten mener NTNU ødelegger merkenavnet sitt ved å tilby useriøse fag ved Institutt for film- og medievitenskap ved universitetet. Han forteller om sine erfaringer i en kronikk og en artikkel i den nyeste utgaven av studentavisa Under Dusken.

- Må ha trillet terning

Denne våren leverte Stian Hansen en hjemmeeksamen i filmvitenskap. Han hadde verken deltatt på forelesninger eller lest store deler av pensum. I kronikken skriver Hansen at han ved hjelp av fri fantasi, sitater fra It’s learning og The Postmodernism Generator, en nettside som genererer essay bestående av tilfeldige fagord, fikk karakteren C.

- Jeg leste et par sider i forbindelse med et muntlig fremlegg, men ellers ingenting. Sensor må ha trillet terning da han bedømte meg. Jeg forstår ikke hvordan NTNU kan forsvare å sette opp forelesninger og pensumbøker når ingen av delene er nødvendige for at studentene får gode karakterer, sier Hansen til Under Dusken.

- Uforståelig svada

«Når uforståelig svada og ubegrunnet synsing havner i den øverste delen av karakterskalaen, er noe forferdelig galt», skriver han i kronikken. Det er ingen sammenheng mellom innsats, kunnskap og karakter mener kronikkforfatteren.

Han mener et vitnemål fra NTNU pleide å være et papir som betydde kvalitet, men hevder at dette ikke lenger stemmer med virkeligheten.

- Disse useriøse fagene er en fornærmelse og et slag i ansiktet til alle studenter som jobber hele semesteret og ikke klarer å få ståkarakter, sier han.

Kjenner seg ikke igjen

Tillitsvalgte ved Institutt for film- og medievitenskap, masterstudent Stig Andre Kristiansen i filmvitenskap og masterstudent Tom Rafaelsen i visuell kultur kjenner seg ikke igjen i Hansens karakteristikk av fagene ved instituttet.

– Vi synes det er synd å høre at en student på vårt institutt mener film-og medievitenskap ikke gir tilstrekkelig kompetanseutvikling. Hjemmeeksamen stiller som regel høye krav til bruk av pensum og referanseføring, sier Kristiansen.

Representantene opplyser at dette er noe de vil ta med videre i forbindelse med kvalitetssikringen av utdanning ved instituttet.

- Vi sitter med en følelse av at den karakteren vi har fått har vært bra eller dårlig avhengig av hvor dedikert vi har vært til å utføre den bestemte eksamensoppgaven, sier Rafaelsen.

- Kan ikke leve med enkle fag

– Hvis det å surfe gjennom faget og samtidig oppnå gode karakterer angår mange av våre studenter, snakker vi om en alvorlig situasjon som vil måtte få store konsekvenser. Vi kan ikke leve med å tilby «enkle» grader og utsette studenter for tilfeldig sensur, sier instituttleder Anne Marit Myrstad ved Institutt for kunst- og medievitenskap.

Hun understreker at det dreier seg om påstander fra en person, og at karakterstatistikk viser at mange strever med film- og mediefagene.

- Studentevalueringene gir et klart inntrykk av at mange finner fagstoffet krevende, samtidig som tilfredsheten med undervisningen som tilbys, er stor, sier instituttlederen, som likevel lover at å ta innspillet på alvor.

- Vi vil ta med oss dette innspillet for å skjerpe kravene til våre studenter gjennom hele undervisningsforløpet i en pågående, kritisk drøfting av våre vurderingsformer, sier hun.

 
 
På forsiden nå