Du har vel ikke jukset?

Her er svarene.

Saken oppdateres.

SVAR:

Oppgave A:

Regn ut og gi svaret på desimalform: 2, 8 x ¾ = ?

Svar: 2,1

I 2003 greide 58 prosent av studentene i undersøkelsen å løse denne oppgaven. I 2005 greide bare 55 prosent det samme.Oppgave B:

På Dahl skole er det 135 jenter og 115 gutter. Hvor mange prosent av elevene er jenter?

Svar: 54 prosent

Denne oppgaven har størst tilbakegang, så vidt 40 prosent av studentene greider denne. Nesten 85 prosent klarte den samme oppgaven i 1984.

Oppgave C:

Summen av to tall er 8624 og differensen mellom de samme to tallene er 3000.
Hvilke to tall er det?

Svar: Tallene er 5812 og 2812

45 prosent av de spurte klarte å løse denne oppgaven i 2005.Oppgave D:

0,006 / 1, 5 = ?

Svar: 0,004

36 prosent klarte å løse oppgaven i 2005, mot 53 prosent i 2000.Kilde: Norsk Matematikkråd

På forsiden nå