Journaliststudentene venstreorienterte

Journalister har tradisjonelt sett vært venstreorienterte, og dagens journaliststudenter er intet unntak, viser en ny undersøkelse.

Saken oppdateres.

Hele 46 prosent av studentene på journalistutdanningene i Oslo og Volda definerer seg selv et godt stykke til venstre på en politisk venstre-høyre-akse. I tillegg oppgir 7 prosent av studentene at de befinner seg på «ytterste venstre», noe som betyr at totalt over 50 prosent av dagens journaliststudenter definerer seg politisk et sted fra Arbeiderpartiets venstrefløy til AKP, ifølge Journalisten.

Absolutt ingen oppgir at de befinner seg på ytre høyre politisk. Funnene blir presentert i en masteroppgave i sosiologi, basert på en spørreundersøkelse gjennomført av Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo.

Framtidas journalister er tema for debatt i Norsk Journalistlag, som fyller 60 år onsdag. (©NTB)

På forsiden nå