Her utdannes sju av ti oljestudenter

Sju av ti petroleumsstudenter utdannes fortsatt ved NTNU. Bare én av ti utdannes i oljebyen Stavanger.

NTNU står i en særstilling med over halvparten av de uteksaminerte kandidatene. I 2011 uteksaminerte NTNU 1354 petroleumskandidater.  

Saken oppdateres.

Fortsatt dominerer NTNU i Trondheim, så kommer Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger. De siste ti årene har UiS økt sitt opptak til petroleumsrelaterte masterprogram med 450 prosent, fra 78 til 432 studenter i 2012.

NTNU står i en særstilling med over halvparten av de uteksaminerte kandidatene. I 2011 uteksaminerte NTNU 1354 petroleumskandidater. Universitetet i Stavanger uteksaminerte 216, litt færre enn Universitetet i Oslo med 245, men flere enn Universitetet i Bergen med 188, skriver Aftenbladet.no.

NTNU produserer altså sju av ti norske petroleumskandidater, mens Bergen, Oslo og Stavanger til sammen uteksaminerer tre av ti.

Vekst utenfor Trondheim

En studie fra forskningsstiftelsen Iris og fagforeningen Tekna viser videre at stadig flere regionale utdanningsinstitusjoner utdanner relevante mastergradskandidater.

Ved opptaket i 2012 ble det tatt opp hele 4767 studenter til petroleumsrelaterte ingeniør- og realfaglige studier.

Behovet er allsidig

Studien fra høsten 2012 viser at masterstudenter fra en rekke ulike fag kan sikre seg en jobb i oljeindustrien. Den poengterer at de mest anvendte fagkategoriene innen norsk petroleumsnæring er maskinteknikk, geofag og petroleumsteknikk, elektro og telekommunikasjon, kjemi, marinteknikk fysikk/matematikk, IKT, byggfag og elkraft.

Den viser at næringen gjør bruk av flere fagkategorier enn det en normalt tenker på som «oljerelaterte». Dette innebærer videre at langt flere utdanningsinstitusjoner enn de en normalt tenker på som aktuelle for petroleumsnæringen, er viktige.

- Bakgrunnen for å utarbeide studien er historisk stor aktivitet i bransjen samt rekrutteringsutfordringer og stort ressursbehov, sier leder i Tekna Olje og gass, Runar Østebø.

- Det er behov for å få på bordet et faktabasert grunnlag for å forstå utdanningstilbudet og forstå hvilke fagkategorier som finnes for de med masterutdanning som Tekna representerer, sier han.

Antallet studenter øker

Tekna-studentenes leder, Sigurd Vildåsen, påpekte på et møte i bransjen nylig:

- Flere studieplasser innen realfag og teknologi må reflektere det reelle ressursbehovet. Flere lesesaler og laboratorier trengs for å sikre studiekvaliteten. Dette betyr store investeringer som utdanningsinstitusjonene i dag ikke har handlingsrom til, ifølge Vildåsen.

I 2011 ble det uteksaminert 2272 masterkandidater i fag som kan anvendes i petroleumsindustrien.

På bachelor- og masternivå innen petroleumsrelaterte ingeniør/teknologi- og realfag var det i 2012 til sammen 32.307 studenter.

En rekke aktuelle fag

Oljeindustrien kan grovt deles i tre virksomhetsområder: operatørselskap, serviceselskap og engineering (prosjektering og bygging).

Eksempler på fag innen disse:

Geofag og petroleumsteknikk representerer kjernevirksomheten for operatørselskapene i tillegg til en rekke andre fag. Bore- og brønnserviceselskaper har behov for ulike fag, også geofag, petroleumsteknikk og marinteknikk. Maskinteknikk, marinteknikk og elektro er blant annet relevant for engineering. Kjemi, matematikk, fysikk og IKT er etterspurt i alle tre områder. Industriell økonomi og teknologiledelse gir bl.a. bakgrunn for HMS/sikkerhet og administrasjon/HR/økonomi. Byggfag er relevant i forhold til konstruksjon av rigger, plattformer og landanlegg, innretninger til havs og på land og rørledninger. Energi og miljø (elkraft) er relevant i forhold til kraftforsyning til utstyr og systemer på ulike installasjoner.

På forsiden nå