Trondheim slåss for skrivesenter

Fagmiljøer i Trondheim kjører nå en intens lobbykampanje for å få et nasjonalt senter for skriveforskning og skriveopplæring til Trondheim.

Saken oppdateres.

I forrige uke hadde initiativtagerne fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU et møte med kunnskapsminister Øystein Djupedal og ordfører Rita Ottervik om et skrivesenter.

Og i går ble Djupedal utfordret på nytt under den store nordiske konferansen «Skrive for nåtid og framtid» i Trondheim.

- Det overordnede målet med et slikt senter vil være å styrke skrivekompetansen i barnehage, skole, høyere utdannelse og arbeidsliv, sier Synnøve Matre, førsteamanuensis ved HiST og leder for konferansen.

- Vi mener det er viktig å bygge et nasjonalt senter opp rundt et allerede eksisterende sterkt fagmiljø, sier Matre.

Hun mener valget for et nytt skrivesenter bør falle på Trondheim blant annet fordi det var her norsk skriveforskning ble etablert på slutten av 1980-tallet.

- Trondheim har et sterkt skriveopplæringsmiljø og vi har et sterkt forskningsmiljø. Det er derfor bred enighet i det norske fagmiljøet om at et senter bør etableres og at det bør ligge i Trondheim, sier Synnøve Matre.

Øystein Djupedal sa i sitt foredrag på konferansen at departementet har mottatt mange innspill fra flere faglige miljø om behovet for et skrivesenter.

- Dette vil vi vurdere nøye, sa Djupedal.

Etter foredraget forsterket han dette signalet ytterligere.

- Argumentene for å opprette et skrivesenter i Norge, er overveldende. Regjeringen vil nok gå for et slikt senter, sa han.

Han var positiv til det arbeidet som gjøres i Trondheim for å få senteret til byen.

- Alt som kommer til Trondheim, er jeg positiv til, sa han spøkefullt.

- Trondheim har fremmet sin interesse for dette på en god måte - de har vært flinke. Men lokaliseringen av et eventuelt skrivesenter vil vi komme tilbake til i forbindelse med en stortingsmelding til våren, sa Djupedal.

Synnøve Matre var fornøyd med signalene fra statsråden.

- Jeg skjønner at han ikke kan gå lenger. Jeg hadde ikke ventet meg noe mer. Det som har vært viktig er å tydeliggjøre betydningen av et skrivesenter, sier hun.

 
På forsiden nå