Vil redusere fadderfylla

De største fadderforeningene i Trondheim ønsker å få bukt med drikkepresset i fadderuka.

Målbeviste: Både Nicholas Lund og Dragrun Brandvik har et felles mål om at faddertiden skal være mindre preget av alkohol enn tidligere.  Foto: OLE MARTIN WOLD

Saken oppdateres.

- Man hører jo mye fra dem som har vært med på fadderuke tidligere. Noen sier at det er «ti ganger verre en russetida», sier Marte Nesje (20), ny student i byen.

Nesje skal begynne på produktutvikling og produksjonen på NTNU denne høsten. Sammen med nesten 10 000 andre nye studenter vil hun få muligheten til å delta i den kommende fadderuka, en periode som de siste årene har blitt forbundet med fest og drikkepress.

– Når veldig mange drikker rundt deg, så blir det vel naturlig at man også tar del i drikkingen, sier Nesje.

Den nye studinnen forteller at hun gleder seg til festene i fadderuka, men innrømmer hun at frykter et drikkepress.

– Det kan vel hende at jeg velger å drikke noen dager, selv om jeg egentlig ikke har så veldig lyst.

Fjerne drikkepress

– I år har vi fokusert mye på at ingen skal oppleve noe drikkepress på noen av våre arrangementer, sier Dagrun Brandvik, leder for Quak.

Quak er Norges største fadderforening, og vil i år være mottaksorgan for over 4000 nye studenter som kommer til Trondheim. Brandvik sier foreningen ikke kan nekte noen å drikke ved noen anledning, men at de ikke legger opp til inntak av alkohol ved noen arrangement.

– Vi ønsker å tilby et variert opplegg for nye studenter slik at de kan bli kjent med byen gjennom andre former enn bare å feste.

Nasjonalt fokus

Fadderutvalg fra hele landet var i februar samlet på Akan kompetansesenter sin konferansen «Fyll, fest og akademisk dannelse – fri flyt i fadderuken», hvor alkoholbruk i fadderperioden sto på agendaen.

– Vi vet mange studenter opplever drikkepress, og ønsker flere tilbud som ikke nødvendigvis innebærer alkohol. Poenget med konferansen var å få fadderutvalgene i landet til å bli mer bevisste på problemstillingene, sier Pål Henrik Kristiansen, kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter.

Kristiansen sier det er viktig at man sørger for et helhetlig tilbud der alle føler seg inkludert.

– Øl er et sosialt glidemiddel for norske studenter, men for mye fokus på alkohol under sosiale sammenhenger kan få ulike grupper til å føle seg ekskludert, opplyser Kristiansen.

Ansvar hos faddere

Tilstedet under Akan sin konferanse var Nicholas Lund, leder for fadderutvalget ved Dragvoll. Han sier utvalget, som er bindeleddet mellom alle linjeforeningene på campus i fadderperioden, i år går inn for at halvparten av alle arrangementene være alkoholfrie.

– Vi ønsker å bidra til å avvikle den verste fyllekulturen, sier Lund.

Fadderforeningen regner med at mellom 1500–2000 nye studenter knyttet til campus vil engasjere seg som fadderbarn. Lund forteller at linjeforeningene har jobbet mye for å gjøre disse barnas faddere bevisste på hvilke rollemodeller de er ovenfor sin fadderbarn.

– De blir sett opp til av barna, så derfor er det viktig at våre faddere ikke er med på å skape et drikkepress, sier han.

Brandvik forteller at de også har fokusert på fadderes holdninger før årets fadderuke.

– Vi tydeliggjør at denne perioden ikke handler om hvem som klarer å være fullest i 14 dager, men å ta vare på nye studenter i en periode hvor flesteparten kommer til byen uten nettverk eller kjennskap til omgivelsene, forteller hun.

Ensomhet i fokus

I tillegg til akohol vil Quak også fokusere på ensomhet blant studenter. En undersøkelse gjort i fjor av Senito på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon viste at 26 prosent av Norges studenter føler seg ofte eller svært ofte ensomme.

Fadderuken er viktig

Magne Arve Flaten, leder ved psykologisk institutt ved NTNU, sier overgangen fra videregående skole til universitet eller høyskole kan være stor for studenter.

– Mange tilflyttere som kommer uten et nettverk i byen kan føle på ensomheten. Fadderuken er en viktig arena for nye studenter når det kommer til sosialisering, sier Flaten.

Grunnpolicyen

I år er arbeidet med ensomhet blant studenter blitt en del av grunnpolicyen til Quak. Brandvik forteller at fadderne har den viktigste rollen når det kommer til å sosialisere nye studenter.

– Faddernes oppgave blir å sørge for at alle fadderbarn har noen å være sammen med, samtidig som de er oppmerksom på dem som trenger litt ekstra hjelp til å integrere seg i gruppa. Disse er det viktig at fadderne tar kontakt med, og får med på de sosiale aktivitetene vi arrangerer, sier Brandvik.

Det skal også holdes foredrag for fadderne i forkant av fadderuka, med fokus på ensomhet og alkoholbruk.

To uker

Utover kommende uke vil fadderperioden starte opp, og fadderordningene vil i to uker fremover stå ansvarlige for ulike aktiviteter og arrangement rundt omkring i byen. Fadderuka varer frem til søndag 24. august.

Fadderperioden
 • Perioden varer i uke 33 og 34.
 • Nye studenter fra NTNU, HIST, BI, DMMH og NKH vil bli satt i ulike faddergrupper, hvor de skal være sammen med andre studenter fra samme studielinje.
 • Det vil foregå ulike arrangement hele perioden, hvor studentene blir introdusert til ulik deler av byen og byens tilbud.
 • Har tidligere vært kritisert på grunn av mye fokus på festing.
 • Både Quak og Dragvoll fadderforening går i år inn for flere alkoholfrie arrangement.
Spent: Marte Nesje (20) gleder seg til fadderuka, men er klar over at perioden er preget av mye fest og alkohol. 
    
      (Foto: Vilde Baugstø)

Spent: Marte Nesje (20) gleder seg til fadderuka, men er klar over at perioden er preget av mye fest og alkohol.  Foto: Vilde Baugstø

Klargjør: På kontorene til Quak gjøres de siste forberedelsene til årets fadderuke. 
    
      (Foto: OLE MARTIN WOLD)

Klargjør: På kontorene til Quak gjøres de siste forberedelsene til årets fadderuke.  Foto: OLE MARTIN WOLD

Foredragsansvarlig: Pål Henrik Kristiansen i Akan var med å sette fokus på alkoholbruk i fadderperioden under et foredrag for alle landets fadderforeninger. 
    
      (Foto: Einar Nilsen)

Foredragsansvarlig: Pål Henrik Kristiansen i Akan var med å sette fokus på alkoholbruk i fadderperioden under et foredrag for alle landets fadderforeninger.  Foto: Einar Nilsen

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå