TEMA

fredag 20.09 2019
Oslo 20160416. 
Under slagord som

Kronikk:

Ny dom fra EMD: Påpeker alvorlige mangler ved det norske barnevernet

Én domfellelse er til å leve med, forutsatt at norske myndigheter retter manglene. Flere domfellelser på et så følsomt område kan derimot skade Norges omdømme.

Aps Sofie Rosten Løvdahl sier hun er personlig for en bemanningsnorm i barnevernet, men viser til hva forhandlingene vil ende opp med. 
    
      (Foto: Trøndelag Ap)

Forhandlingene om makta i Trondheim:

Krever at Ap, SV og MDG holder løftene om de mest sårbare barna

Fellesorganisasjonen (FO) i Trøndelag regner med at SV, Ap og MDG holder løftene om bemanningsnorm i Trondheim, som vil gi 25 nye stillinger i barnevernet.

mandag 16.09 2019
– Vi må tørre å gi barn og unge en stemme og mulighet til å være med i sitt eget liv, mener Erik Stene. 
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

Debatt:

Svarer etter kritikk fra barnevern-forskere: Byråkrati for barnets beste

Barnevernet i Norge har sterke virkemidler å spille på, da er det også avgjørende at de arbeider innenfor rammer og regler hvor god faglig praksis dokumenteres og kan etterprøves.

fredag 13.09 2019
Oslo 20160416. 
Under slagord som

Kronikk:

Der barnevernet trengs mest, er det minst ressurser

Mer styring og regler er ikke med på å bedre situasjonen til utsatte familier.

tirsdag 10.09 2019
To ansatte har klar beskjed til kommunens ledelse: Reverser kuttene! 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Debatt:

Ansatte med klar beskjed: Barn rammes av kutt i tilbudet i familietiltak

Hvordan er det mulig med kutt i bemanningen? Vi mener at det gis «feil medisin», med motsatt virkning av ønsket utvikling.

torsdag 05.09 2019
 

Debatt

Kan vi alle tørre å satse litt på barnevernet?

Vi som jobber i barnevernet har sagt tydelig fra om at det ikke er oss det står på. Kapasiteten er sprengt, og alle vet hvor ansvaret ligger.

mandag 02.09 2019
 

Kronikk:

Et godt barnevern koster penger. Det gjør også ødelagte liv

Barn og unge får ikke den hjelpen de har krav på, og hjelpeinstansene klarer ikke å samarbeide om barnets beste. I media debatteres det om krise i barnevernet. Hva gjør vi med det?

Fortvilet jente. Sitter alene og ensom utenfor et hus. Blitt mobbet. Krangling. Familiekonflikt. Frykt. Barndom. Trist.
FOTO: SCANPIX
 
- - MODEL RELEASED - MODELLKLARERT - -  
    
      (Foto: Scanpix)

Sorry, vi rakk ikke barnevern i denne valgkampen heller

mandag 24.06 2019
Barnerommene står intakt i boligen til mor. Hun ønsker at de selv skal være med å innrede dem på nytt. 
    
      (Foto: Håvard Jensen)

Foreldrene klarte ikke å skjerme barna fra konflikten. Nå bor barna i fosterhjem

Trondheimskvinnen dro til Malaysia etter at barnevernet hadde varslet omsorgsovertagelse på hennes to mindreårige barn. Nå har statsadvokaten bestemt at saken skal legges bort

Barnebortføringssak fra Trondheim. Mor ønsker å få barnene sine hjem igjen etter at hun bortførte barna til Malaysia. Bildene må godkjennes før bruk. 
    
      (Foto: Håvard Jensen)

Kvinnen som er siktet for barnebortføring til Malaysia blir ikke stilt for retten

Statsadvokaten mener det er det er til barnas beste at moren slipper straff for å ha tatt med seg barna utenlands i nesten to år.

lørdag 08.06 2019
 

Anette går aldri noe sted uten dette brevet. Der står det hva folk skal gjøre om hun skifter personlighet

Anette er så skadet at personligheten er splittet i åtte deler.

tirsdag 04.06 2019
Statsminister Erna Solberg ønsket seg flere suksesshistorier i barnevernet. Kjell Ingolf Ropstad er barne- og familieminister og ansvarlig for politikkområdet. #heierna-kampanjen er barnevernsansattes opprop for å få flere ansatte i barnevernstjenesten i Norge.  
    
      (Foto: Schrøder, Tor Erik)

Ny undersøkelse om bemanningen i barnevernet:

Må ansette 1250 flere i barnevernet for nå nivået det ansatte mener er forsvarlig

Sterke røster i barnevernet mener en behandlende barnevernsansatt ikke bør ha mer enn 15 barn. Nå har direktoratet sjekket dagens bemanning opp mot øvre grense på 15 barn.

tirsdag 28.05 2019
Solveig Tømmeraas, barnevernet. Solveig Tømmeraas, barnevernet. 
    
      (Foto: Marthe Amanda Vannebo)

Roper varsko om underbemanning i barnevernet - enkelte har 40 saker:

- Jeg elsker jobben min, men drukner i arbeidsoppgaver

Solveig E. Tømmeraas har jobbet over 20 år i barnevernet i Trondheim. Hun har aldri hatt det mer travelt enn nå. Regjeringa forstår ikke hvor stor krisen er, mener stortingsrepresentant i SV.

mandag 27.05 2019
Erik Stene, oppvekst- og velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag, mener Trondheim kommune tidligere burde oppdaget svikten i barnevernet i Østbyen.  
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

Fylkesmannen er bekymret for barnevernet i Østbyen

- En veldig alvorlig situasjon, sier Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.

torsdag 23.05 2019
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid bruker sterke ord om sitruasjonen i barnevernet i Østbyen i årene 2012 til 2017. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Adresseavisen mener

Svikten i barnevernet må ikke skje igjen

Barnevernet i Østbyen fungerte altfor dårlig i årene 2012 til 2017, viser en gjennomgang Trondheim kommune har gjennomført. Dette er alvorlig og må føre til at vi får et system som hindrer at slikt gjentar seg.

onsdag 22.05 2019
 
    
      (Foto: Schrøder, Tor Erik)

Kronikk:

Barnevernkonsulent varsler: Kolleger jobber seg motløse, og gråter over at de ikke strekker til

Ansatte i det kommunale barnevernet varsler om kritikkverdige forhold. Dessverre uteblir støtten fra de som sitter med ansvaret og muligheten til å skape endring.

tirsdag 21.05 2019
Rapport om barnevernstjenesten i Østbyen Trondheim kommune har gjenåpnet 48 barnevernssaker i Østbyen - nå får vi høre resultatene. Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør Foto: Rune Petter Ness 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Barn kan ha vært utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt og rus. Men barnevernet henla sakene

Barnevernstjenesten i Østbyen gjenåpner 44 saker hvor det er alvorlig bekymring for situasjonen til barn i bydelen. Barna har ikke fått nødvendig hjelp fra barnevernet.

lørdag 18.05 2019
De har vært fosterforeldrene til Nora (7) siden hun var ett år. Deres største ønske er å få adoptere henne. Men retten sier nei. 
    
      (Foto: Magnus Knutsen Bjørke)

De har vært fosterforeldrene til Nora (7) siden hun var ett år. Deres største ønske er å få adoptere henne. Men retten sier nei

Nora er en velfungerende syvåring og ikke et «sårbart barn». Det blir brukt som argument mot at fosterforeldrene får adoptere henne.

lørdag 04.05 2019
TRONDHEIM: Trond Helge Johnsen solo-debuterer, etter over 20 år sp scener rundt omkring i Norge. Foto: RICHARD SAGEN, Adresseavisen 
    
      (Foto: Richard Sagen)

Før stjal han biler for å rekke spillejobber. Nå er han en av Trondheims mest aktive musikere

At rabagasten fra Bergen endte på Rostad ungdomshjem på Inderøy 14 år gammel var et lykketreff. For det var her oppturen til Trond Helge Johnsen startet.

torsdag 04.04 2019
– Kommunen må ha en plan for hvordan de ulike tjenestene skal samarbeide om tilbud til barn og unge i utsatte familier, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Han er sikker på at det vil gi bedre forebygging og tidligere innsats. 

Ny barnevernslov om skilsmissehjem:

Begge foreldre kan pålegges hjelpetiltak ved tvang

Åtte av ti barnevernsbarn har skilte foreldre. Ny barnevernslov foreslår å gi dem bedre beskyttelse og mulighet for hjelpetiltak i hjemmet der de ikke bor fast.

torsdag 14.02 2019
 

Debatt

Jeg flyttet i fosterhjem i 2012 og har byttet hele 10 saksbehandlere siden 2009

«Natten før jeg skal ha møte med saksbehandleren min, får jeg ikke sove i det hele tatt» skriver Ida Andersen i dette debattinnlegget.

søndag 03.02 2019
Gjesteskribent: Kristin Trane 

Gjestekommentar

Jeg hadde en gang en av verdens viktigste jobber

Jeg føler noen ganger at jeg sviktet, at jeg feiget ut, at jeg ikke brydde meg nok, eller at jeg rett og slett var for lat til å bli i barnevernet.

onsdag 23.01 2019
«Jeg husker godt «oppvåkningen», skriver kronikkforfatteren og forteller om sitt møte med det som viste seg å være en svært naturtro dukke som ble benyttet i BUF-etats vervekampanje for å skaffe flere sårt tiltrengte fosterhjem. 
    
      (Foto: MATHIAS VINJE OG HARALD ØREN)

Kronikk

Der plutselig, på en benk foran meg, satt det noe jeg trodde var et forlatt barn

fredag 21.12 2018
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid sier kommunen lærer av det arbeidet som nå gjøres med å gjennomgå gamle bekymringsmeldinger. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Åpner 23 lukkede barnevern-saker i Trondheim - vurderer enda flere

Barn har ikke fått den hjelpen de har krav på, slår kommunaldirektøren fast. – Det er sjelden at det tas slike grep, sier NTNU-forsker om Trondheim kommunes omfattende arbeid med å gjenåpne saker.

mandag 17.12 2018
 

Barnevernet i 75 kommuner får rødt lys av barneministeren

– Vårt nye «trafikklys» for barnevernet viser at halve Kommune-Norge ikke oppfyller kravene til å følge opp barn og unge. Det kan vi ikke godta, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

torsdag 06.12 2018
 
    
      (Foto: Berg-Rusten, Ole, NTB Scanpix)

Adresseavisen mener

Trusler mot offentlig ansatte må straffes

Ansatte i Nav og barnevernet skal ikke måtte leve med trusler.

torsdag 08.11 2018
Sent: Tillitsvalgt Tonje Lervold mener det burde tatt tak i forholdene ved Østbyen helsestasjon for lenge siden. - Allerede i september i fjor meldte vi om at situasjonen var prekær, sier Lervold. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen)

Ansatte i Østbyen:

- Har varslet om problemer i flere år

Tillitsvalgt Tonje Lervold kjenner seg ikke igjen i den virkeligheten kommunalsjefen tegner.

mandag 05.11 2018
Ansetter flere: Helsestasjonen, som ligger under barne- og familietjenesten i Østbyen, sliter blant annet med manglende bemanning. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Sykepleiere varsler om uforsvarlige forhold ved helsestasjon i Østbyen

To- og fireårige barn får ikke undersøkelsene sine til rett tid. Rådmannen i Trondheim ansetter to nye sykepleiere for å rette opp i avvik.

fredag 02.11 2018
«Trondheim må være den verste byen å bo i Norge om man er så dum å være utsatt for vold i nære relasjoner» skriver innleggsforfatteren. 
    
      (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Debatt

Vi holder ut helt forferdelige opplevelser med hjelpeapparatet, for barnas skyld

«Vi skades, skremmes og brytes ned av offentlig ansatte, og ingen ser ut til å bry seg» skriver offer for vold i nære relasjoner i dette debattinnlegget.

lørdag 13.10 2018
- Jeg tenker at dette er ille. Jeg tenker på alle de barna og familiene som kanskje ikke har fått den nødvendige hjelpen, sier Sissel Trønsdal (Ap). 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Gjenåpner flere lukkede barnevernssaker i Østbyen – revurderer 2000 meldinger

Minst fem lukkede saker skal gjenåpnes, og ytterligere saker vurderes. 2000 bekymringsmeldinger skal gjennomgås. - Dette er ille. Sett i ettertid skulle vi ha fulgt saken tettere, sier Sissel Trønsdal (Ap).

mandag 08.10 2018
- Det er en svak gruppe som berøres, som ikke nødvendigvis kan ivareta egne interesser. Så denne tjenesten må være på stell, sier Rolf Jarle Brøske (H). 
    
      (Foto: Espen Bakken)

Rådmannen må stille i kontrollkomiteen etter lovbrudd i barnevernet

Etter oppslaget i Adresseavisen er kommunaldirektør Camilla Trud Nereid innkalt på teppet til kontrollkomiteen.

tirsdag 02.10 2018
- Det er uholdbart at lovbrudd har pågått over lang tid, fra 2015 til 2017. Vi vil se på nytt på alle meldinger av alvorlig karakter fra denne perioden, og kanskje også lenger tilbake i tid, sier fungerende kommunalsjef Mette Berntsen. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen)

Alvorlige lovbrudd i barnevernet i Trondheim - innrømmer «uholdbare forhold»

En knusende tilsynsrapport bekrefter det Fylkesmannen også tidligere har avdekket ved samme kontor. Og nå er det åpnet enda et nytt, bredere tilsyn mot barnevernet i Østbyen.

tirsdag 11.09 2018
«Vern barna - ikke barnevernet» er et av slagordene i denne demonstrasjonen som Anonymous-aktivister gjennomførte utenfor Oslo rådhus i 2014. 
    
      (Foto: Fredrik Varfjell,, NTB scanpix)

Kronikk

Barnas rettigheter er styrket

Barnevernloven har nylig blitt endret på flere områder - for å styrke barns rettsstilling. Flere endringer er ventet.

torsdag 06.09 2018
- Velferdsstaten er laget for at vi skal utjevne forskjeller, så viser forskning at vi ikke klarer det, sier Ingvild Dahl i rådmannens fagstab om de nye funnene. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Rådmannens fagstab om nye barnevern-funn: - Det er trist. Jeg tror vi har hatt for lite fokus på sosial klasse

Ingvild Dahl i rådmannens fagstab mener barnevernet i Trondheim kommune kan lære av ny NTNU-forskning.

onsdag 05.09 2018
Ansatte i det kommunale barnevernet i Trondheim, Grete Bartnes (t.h.) og May Elisabeth Lund (i midten), i samtale med NTNU-forsker Bente Kojan. 
    
      (Foto: Richard Sagen)

Ny NTNU-forskning: Foreldre fra lave sosiale klasser opplever barnevernet mer krenkende

Ny NTNU-forskning viser klar sammenheng mellom sosial klasse og opplevelse av å bli anerkjent. - Vi må spørre oss om vi møter noen med mer fordommer enn andre, sier barnevernsansatte i Trondheim.

fredag 27.07 2018
ILDSJELER: Ivar Buan driver sammen med kona, Trude Buan, gården Buan gård. De tar imot familier med barn i skolealder som trenger hjelp til å fungere. 
    
      (Foto: Finn Walther)

På Buan gård vil de unngå å splitte familiene innen barnevernet

Ekteparet Ivar og Trude Buan gir ungdom og familier et annerledes behandlingstilbud. De mener det er et tomrom i det norske barnevernet.

Trude og Ivar Buan driver Buan gård i Orkdal, der de blant annet tar imot familier som har kontakt med barnevernet. 
    
      (Foto: Finn Walther)

Adresseavisen mener

Private tilbud er et viktig supplement i barnevernet

Private tilbud til familier som har det vanskelig, kan være et verdifullt supplement til det offentlige barnevernet. Buan gård fortjener en takk for å ha bidratt til at flere familier holder sammen.

onsdag 23.05 2018
Omsorgsovertakelse: I møte med barnevernet lærte jeg at det klokeste er å si minst mulig. For alt kan bli misbrukt, skriver kronikkforfatteren. 
    
      (Foto: Scanpix, NTB scanpix)

Kronikk

For få år siden fikk jeg innsyn i en barnevernssak. Det var skremmende

For få år siden fikk jeg fullt innsyn i en konkret sak som en barnevernstjeneste i Trøndelag behandlet. Senere fikk jeg også innsyn i to andre saker. Det var skremmende.

lørdag 05.05 2018
Harde bud: Smårollinger på barnehjem på Island på 1960-tallet i «Sommerbarn». 
    
      (Foto: Europafilm)

Ingen kjære mor i barnevernet på 60-tallet4

Mens foreldrene skilles, sendes barna på sommerleir i sårt islandsk 60-tallsdrama.

torsdag 05.04 2018
 
    
      (Foto: Mona Ødegård)

Barnevernsinstitusjon får knallhard kritikk: – Ulovlig isolasjon og kontroll

tirsdag 03.04 2018
Privatetterforsker Carl Petter Endresen i samtale med en lokal politimann i Malaysia i fjor sommer. 
    
      (Foto: Novemberfilm)

Slik jobbet sikkerhetsselskapet med spanere for å finne de bortførte barna i Malaysia

Privatetterforskerens søk etter de to trondheimsbarna som ble bortført vises på tv tirsdag kveld.

søndag 25.02 2018
Sikre barna: I Norge har barnevernet som samfunnsmandat å sikre alle barn en god oppvekst.  
    
      (Foto: Shutterstock)

Statsrådene må bedre utdanningen i barnevernet

54 620 barn mottok hjelp fra barnevernet i 2016 - en økning på over 100 prosent siden 1993. Tiden er overmoden for å sikre kompetansen i et komplekst barnevern.

torsdag 15.02 2018
Skal bli hørt: 30 ansatte i barnevernet i Trondheim starter høsten 2018 på en videreutdanning for å lære hvordan vi bedre kan samarbeide med barnets familie og nettverk, skriver kronikkforfatterne. 
    
      (Foto: Scanpix, NTB scanpix)

Kronikk

Barnevernet gir minst hjelp til dem som trenger det mest

Barn som lever i familier med store og sammensatte problemer synes ikke tiltakene barnevernet tilbyr er hjelpsomme.

mandag 12.02 2018
 

Fylkesmannens tilsyn med Bufetat:

Bufetat bryter loven: - Barna blir overkjørt

Fylkesmannen i Trøndelag påpeker flere alvorlige lovbrudd i et tilsyn med barne- og ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

torsdag 01.02 2018
Enhetsleder Cecilie Ellen Bakke og seniorrådgiver Lars Konrad Mostad i Trondheim kommune er glade for at barna er tilbake i Trondheim. – Barna ivaretas på beste måte nå, og er i trygge hender. De skal få all den hjelp de trenger, sier Bakke. 
    
      (Foto: bård sande, Terje Svaan)

Siktet for grov omsorgsunndragelse - flyktet fra barnevernet til Malaysia:

– Barna ivaretas på beste måte nå, og er i trygge hender

Trondheimskvinnen som er siktet for grov omsorgsunndragelse kom sammen med barna til Trondheim torsdag.

Kommunalsjef for Barne og familietjenesten i Trondheim kommune, Hilde Maaø Vikan, sier at barna skal bli tatt godt vare på.  

Holder pressekonferanse om barnebortføringssaken

- Arbeidet med å bringe barna hjem har pågått kontinuerlig, der målet har vært at mor skulle returnere frivillig med barna, sier kommunalsjef for Barne og familietjenesten i Trondheim kommune, Hilde Maaø Vikan.

mandag 29.01 2018
Myndigheter: Immigrasjonsoffiserer avbildet i forkant av pågripelsen av trondheimskvinnen torsdag. Privatetterforsker Carl Petter Endresen og barnas far har oppholdt seg i Malaysia i en drøy uke. De ga tips til malaysisk politi og immigrasjonsmyndigheter om hvor mor og barn befant seg. 
    
      (Foto: Privat)

Trondheimsmor siktet for barnebortføring:

Har søkt politisk asyl i Malaysia

Trondheimskvinnen og de to barna sitter fortsatt i en interneringsleir for ulovlige innvandrere.

 
    
      (Foto: Johannessen,, NTB scanpix)

Kronikk

Unge med erfaring fra barnevernet må følges opp

En nedskjæring på Gartnerhaugen kan føre til at ungdommer med barnevernserfaring i Trondheim kommune får et dårligere tilbud.

fredag 26.01 2018
Myndigheter: Privatetterforsker Carl Petter Endresen og barnas far har oppholdt seg i Malaysia i en drøy uke. De har gitt tips til malaysisk politi og immigrasjonsmyndigheter om hvor mor og barn befinner seg. Her er flere immigrasjonsoffiserer avbildet i forkant av pågripelsen torsdag. 
    
      (Foto: Privat)

Trondheimskvinne siktet for barnebortføring:

Uklar situasjon for de bortførte barna

Trondheimskvinnen er siktet for grov omsorgsunndragelse etter at hun tok med seg sine to barn til Malaysia vinteren 2016. – Avgjørende at norske myndigheter nå kommer på banen og bringer barna ut av situasjonen, sier fars advokat.

onsdag 22.11 2017
 

Hentet berusede 13-åringer ved kjøpesenter:

Politiet ber foreldre ta alvorsprat med barna sine

Politiet har sett en uheldig utvikling i høst og ber foreldre være på offensiven.

fredag 03.11 2017
 
    
      (Foto: TOR STENERSEN)

Her bor Kathinka (8) sammen med åtte ansatte som tar vare på henne

– Klarer jeg å skubbe henne et skritt i positiv retning, er dét alene verdt at jeg ble sosionom, sier «Petter».

torsdag 26.10 2017
 

Sliter med samarbeidet med skolen:

Foreldre til barn med ADHD klaget på undervisningen - skolen sendte bekymringsmelding til barnevernet

Sliter med samarbeidet med skolen.

mandag 09.10 2017
 

- Lei av at hans virksomhet blir stemplet som «barnekidnappere»

Internasjonale barnebortføringssaker løses best gjennom internasjonalt myndighetssamarbeid, mener Utenriksdepartementet.

lørdag 07.10 2017
Privatetterforsker: Den pensjonerte politimannen Carl Petter Endresen har vært på reise i landet hvor trondheimsmoren og de to barna oppholder seg. Han mener norske myndigheter svikter i jobben med å få barna hjem til Norge. 
    
      (Foto: privat)

Trondheimsmor på rømmen med to barn:

Mener norske myndigheter svikter trondheimsbarna som er bortført

Trondheimskvinnen er siktet for grov omsorgsunndragelse etter at hun tok med seg sine to barn til et asiatisk land. Utenriksdepartementet, politiet og barnevernet sier det jobbes intensivt med saken.

mandag 02.10 2017
 

Kronikk

Barnet skal bli lyttet til

Barnevernet og andre som arbeider med barn, bruker for lite tid til å samarbeide med, og lytte til barnas stemme. Nå skal dette endres.

onsdag 13.09 2017
Snakker ut: Tale Krohn Engvik fra Ålesund er blitt god kjent som «Helsesista» på det sosiale mediet Snapchat. I dag snakker hun til ungdom og andre interesserte i Kultur senteret Isak. 
    
      (Foto: Privat)

Psykisk helse og ensomhet:

- Det er viktig å også bry seg om dem man i utgangspunktet kanskje ikke liker så godt

– Alle barn vil i utgangspunktet oppføre seg godt. Om de er enten veldig utagerende eller helt usynlige, er det tegn på at noe ikke er bra, sier helsesøster Tale Krohn Engvik.

onsdag 06.09 2017
Ungdom fra Forandringsfabrikken møter oppvekstavdelingen i Trondheim kommune. Hjelpeapparatet må lytte mer til barn og unge som har vanskeligheter, mener Adresseavisen. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Adresseavisen mener:

Vi må ta oss bedre tid til de unge som sliter

Lærere, ansatte i barnevernet og andre som arbeider med sårbare barn og unge, må få bedre muligheter for å lytte til dem de skal hjelpe.

tirsdag 05.09 2017
Gir råd: Petra Charlotte (18), Denice (22) og Mia (17) er tre av proffene i Forandringsfabrikken som nå gir råd til barne- og familietjenesten i Trondheim kommune. De mener at kommunens ansatte i større grad må høre hva barn og unge selv forteller om sin situasjon. 
    
      (Foto: Terje Svaan, Adresseavisen)

Mia (17) fra Trondheim vil forandre barnevernet

- Jeg har lyst til å være med på å endre barnevernet, sier Mia (17).

tirsdag 15.08 2017
Fosterbestefar: Sitter her med tårer i øynene og tenker på mitt ene fosterbarnebarn. Hun som forlater oss i morgen har vært i familien i fire av sine fem leveår. Er denne tilbakeføringen til hennes beste?, spør innsenderen. Illustrasjonsfoto: 
    
      (Foto: Scanpix, NTB scanpix)

Debatt

Sitter her med tårer i øynene. Hun som forlater oss i morgen har vært i familien i fire av sine fem leveår

mandag 14.08 2017
 

NTNU-forskere har gjort et overraskende funn:

Ny rapport avliver myter om det norske barnevernet

Forskerne har gjort et overraskende funn: Andelen barn under barnevernets omsorg er høyest for familier med bare én utenlandsk forelder.

 
    
      (Foto: NTB Scanpix)

Yrkesundersøkelse: Barnevernsansatte mest utsatt for trusler

Ansatte i kommunalt barnevern er de som er mest utsatt for trusler, sjikane og hatytringer på nett i forbindelse med arbeidet sitt, viser en ny undersøkelse.

onsdag 09.08 2017
Minner: Barnas far ønsker å få barna hjem til Norge og at barnevernet overtar omsorgen for dem. Han mener norske myndigheter og politiet ikke har gjort nok i denne saken. Bildet er tatt i august i fjor. 
    
      (Foto: Kristian Helgesen, FOTO: KRISTIAN HELGESEN)

Trondheimsmor tok med barna til utlandet for å unngå barnevernet:

Rektor på barnas skole er bekymret

Mor til de bortførte barna ønsket å returnere til Norge og flytte til en annen kommune for å få vurdert omsorgssituasjonen av barnevernet i en ny kommune.

tirsdag 08.08 2017
Krevende arbeid: – Norske myndigheter har jobbet mye med denne saken, og det har vært dialog med landet politiet mener barna oppholder seg. Arbeidet har vært spesielt krevende fordi Norge ikke har avtale med dette landet, sier Gro Helland, politiadvokat. 
    
      (Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen)

Trondheimsmor bortførte barna for å unngå barnevernet:

Mormor siktet i barnebortføringssak

To trondheimsbarn ble tatt med av sin mor utenlands for over ett år siden. Mormoren til barna er siktet for medvirkning til grov omsorgsunndragelse.

torsdag 20.07 2017
 

Kronikk

Samarbeid med barn og unges nettverk virker

Jenta røykte hasj, drakk alkohol og ble tatt for tyveri. Hennes forklaring var: «æ stikk av når pappa drekk».

torsdag 22.06 2017
Passiv røyking: «Å holde en unge inne i et røykfylt rom mot hennes vilje, i flere år av oppveksten, er ikke noe annet enn barnemishandling» skriver innleggsforfatteren. 
    
      (Foto: Stian L. Solum,, NTB scanpix)

Debatt

Mora er sammen med en mann som er storrøyker. Han røyker inne, uten hensyn til min datter

«Å holde en unge inne i et røykfylt rom mot hennes vilje, i flere år av oppveksten, er ikke noe annet enn barnemishandling» skriver en bekymret far i dette debattinnlegget.