TEMA

mandag 29.10 2018
Tørrskodd gjennom parken: Slik ser det ut helt sør i parken med boligområdet rett ved siden av. Den overbygde gangveien ender i inngangen til rulletrappa. 
    
      (Foto: Bevar Høyskoleparken)

Vil berge parken med rulletrapp under bakken

Underjordisk rulletrapp eller bru høyt over bakken. Det er to forslag fra naboene ved Høyskoleparken til NTNU-utbyggingen i området.

tirsdag 09.10 2018
Elgeseter gate 10: «Alt er tilrettelagt for å sette i gang: Tomten er kjøpt og bygget er ferdig prosjektert. Det eneste vi mangler er finansiering» skriver kronikkforfatterne. 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Kronikk

I flere år har planen vært å samle fagmiljøene i ett bygg. Hvorfor kommer ikke pengene?

mandag 01.10 2018
Elgeseter gate 10: Dette nedslitte kontorbygget ligger mellom innkjørselen til Øya og en bensinstasjon. Her har NTNU store planer om et signalbygg som kan fungere som inngangxsporten til øya. Dekanene Marit Reitan (SU-fakultetet) og Björn Gustafsson (medisin pg helsevitenskap) mener det er helt nødvendig med penger for å rive og bygge nytt her. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen)

Statsbudsjettet 2019:

- Tenk om campus blir realisert, og noen studenter blir sittende igjen på Tunga

NTNU har ett stort ønske for statsbudsjettet 2019. Det er penger til nybygg i Elgeseter gate 10.

fredag 21.09 2018
Både Studentersamfundets leder Eirik Sande (t. v.) og NTNU-rektor Guunnar Bovim er begeistret for at det nbå blir mulig å bygge på fengselstomta bak Samfundet. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Adresseavisen mener

Nybygg bak Samfundet er bra for både NTNU, studentene og byen

Trondheim fikk en usedvanlig god nyhet denne uka. NTNU og kommunen sørger for at Nidelva blir rassikret, slik at det kan bygges på fengselstomta bak Studentersamfundet.

torsdag 20.09 2018
Fengselstomta: Vollan fengsel ble revet i 1972. Etter det har den nærmeste naboen til Studentersamfundet vært parkeringsplass. Nå kan det gi plass til nybygg for Samfundet og universitetsbygg for NTNU. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

NTNU og kommunen finansierer rassikring av Nidelva:

Jubler for at NTNU og Samfundet kan bygge her

Politikerne jubler etter at NTNU har bevilget penger til rassikring av Nidelva. Ordfører Ottervik kaller det et kinderegg. Vinn-vinn-vinn, sier Høyres Berit Tiller.

onsdag 19.09 2018
Studentersamfundet i Trondhjem sto ferdig i 1929. Da var det 1400 studenter på NTH og Samfundet hadde 100 medlemmer. Nå er det 13 500 medlemmer og NTNU har 33 000 studenter i Trondheim. 
    
      (Foto: Christine Schefte, Adresseavisen)

Kampen om campus:

Nå blir det nybygg ved Samfundet

Studentersamfundet får millioner til rassikring av Nidelva. Dermed er det klart for store nybygg bak det runde huset.

tirsdag 18.09 2018
Høyskoleparken: Folkeaksjonen ønsker at byens befolkning skal være godt orientert om en slik stor utbyggingssak, skriver Ordet fritt-debattantene. 
    
      (Foto: Privat)

Debatt

Legger de planer uten hensyn til «folkets røst»?

Folkeaksjonen har nå mer enn 3700 følgere på sosiale medier. Vi nærmer oss like mange som Nidarø-aksjonen hadde på sitt mest intense, skriver folkene bak «Folkeaksjonen bevar Høyskoleparken» i dette debattinnlegget.

onsdag 08.08 2018
Ingvild Normann Vardenær, Espen Mauseth og Asgeir Opland gleder seg til å se hvordan kantinen kommer til å se ut i mørket.  
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Nå flytter 1500 BI-studenter inn i nybygget på Brattøra

- Her lukter det ikke Toro, svette og Redbull

tirsdag 07.08 2018
«Kom dere på banen!» skriver Ola Borten Moe, som vil ha mer oppmerksomhet om de viktige sakene for Midt-Norge. 
    
      (Foto: Leikny Havik Skjærseth)

Signert

Hvem driver frem de viktige sakene for Midt-Norge?

Det er til enhver tid en rekke saker som er av stor betydning for enhver landsdel, også vår. Ingen saker er viktigere enn de blir gjort til. Uten oppmerksomhet blir heller ikke sakene viktige.

onsdag 13.06 2018
Her bor vi i det brune huset i Schøyens gate 10. Vi opplever at NTNU snakker om dialog, men lytter ikke og bruker tendensiøs retorikk, det skrytes av samarbeid men vi opplever arroganse og overhøvling, skriver innsenderne. 
    
      (Foto: Bearbeidet ill. fra NTNU/Eggen Arkitekter Schøyens gate 10)

Debatt

Det er ikke til å tro. Hvordan kan området bli «for alle» når det plasseres en svær bygning i parken?

Vi opplever at NTNU snakker om dialog, men lytter ikke og bruker tendensiøs retorikk, det skrytes av samarbeid men vi opplever arroganse og overhøvling, skriver innsenderne.

lørdag 26.05 2018
Slik kan man knytte sammen Gløshaugen, Elgeseter og Øya i et nytt universitetsområde. Det foreslår selskapet som eier Elgeseter gate 10. 
    
      (Foto: RETT HJEM ARKITEKTER FOR LINCOLN AS, Adresseavisen)

Adresseavisen mener

NTNU må tenke mer kreativt om campus. Høyhus i Elgeseter gate er én mulighet

Vi oppfordrer NTNU til å tenke nytt og kreativt når planleggingen av det nye universitetsområdet nå blir mer konkret. Høyhus i Elgeseter gate er én mulighet.

fredag 11.05 2018
Elgeseter gate: Dette er Trondheim på sitt mest mislykkede. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Kronikk

Det er ingen gater i Trondheim som føles så hustrig og gudsforlatt som Elgeseter gate en desember morgen.

Nøkkelen til en god endring av Elgeseter er å etablere flere steder for å krysse gaten. Samtidig må kryssene utformes på en bedre måte.

torsdag 03.05 2018
NTNU-campus: Å lese de nærmere 900 sidene som saken består av, er på ingen måte nødvendig å lese for å gi innspill, mener nabo til Gløshaugen og en av kronikkforfatterne, Even Øiseth. 
    
      (Foto: Leikny Havik Skjærseth)

Kronikk

Å lese de 900 sidene om campus, er ikke nødvendig

I en høring er det viktig at dokumentene er lette å sette seg inn i. Når det gjelder campus rundt Gløshaugen er de 900 sidene derimot vanskelig tilgjengelig.

onsdag 02.05 2018
NTNU-campus: «Per i dag så er det ca. 5 prosent av et totalt grøntareal på 166 mål som ønskes benyttet, uten at de får gehør for det» skriver kronikkforfatteren. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Kronikk

Skal vi legge teknologi-utdanningen til Stavanger?

Har vi ikke kvittet oss med holdningene fra 70-tallet?

mandag 09.04 2018
Frykten for Elgesetergate: 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl, Torsten Hansen)

Debatt

Kjære Gunnar Bovim, du må venne deg til å krysse Elgeseter gate

Et mål for en samlet campus er å integrere humaniora, teknologi og økonomi. Da er det ikke klokt å «gjenskape» hele eller deler av Dragvoll-miljøene som egen enhet, med sosiale nettverk, i området sør for Gløshaugen.

tirsdag 03.04 2018
Mot sør: Det kan bygges et strøk eller gateløp fra realfagbygget til jernbanen, og kanskje lenger. I et slikt strøk kan de gode sidene ved Dragvoll-anlegget tas med, skriver kronikk-forfatteren. 
    
      (Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen)

Kronikk

Et knippe tilfeldige satellitter rundt Gløshaugen holder ganske enkelt ikke

Når de humanistiske fagene flytter, må de kunne oppleve en forbedring for sin egen del. Et knippe tilfeldige satellitter rundt Gløshaugen holder ganske enkelt ikke.

tirsdag 27.03 2018
Høyskoleparken blir en lunge som trengs i et teknisk-naturvitenskapelig universitet og som underbygger mottoet «Kunnskap for en bedre verden», mener Ordet fritt-debatanten. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak om temaet og viser Anna og Henrik Schultz som har høyskoleparken som mener det er en tragedie om byens beste akebakke skulle forsvinne. 
    
      (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)

Debatt

Dette blir en lunge som trengs i et teknisk-naturvitenskapelig universitet

Nå må universitetet finne seg i det valget som er tatt og ta hver byggesak som en utfordring, skriver Bjørn Røe i dette debattinnlegget.

mandag 19.03 2018
Fylling: Leder og påtråppende leder i Studentersamfundet, Tale Bærland og Eirik Sande, studerer området i Nidelva der en steinfylling kan stabilisere kvikkleiregrunen. Dermed vil det bli mulig å bygge bak Studentersamfundet. 
    
      (Foto: CHRISTINE SCHEFTE, Christine Schefte)

Adresseavisen mener:

Når det kan bygges bak Samfundet, må NTNU komme nærmere byen

Studentersamfundet fortjener honnør. Takket være dem, vet vi nå at det er mulig å bygge slik at NTNU kommer nærmere sentrum.

torsdag 15.03 2018
Elgesetergate: Her må kommunen redusere trafikken kraftig, eller fjerne den helt. Dette må bli ei gate som kan utvikle viktige publikumsfunksjonar og knutepunkt for sosiale og fag lege møteplassar som knyter campus saman, skriv kronikkforfattaren. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Kronikk

Kontakten mellom Gløshaugen, St. Olavs hospital og Midtbyen skulle styrkast ved å «etablere Elgeseter gate som ryggraden i universitetsutbygginga»

Det er i Elgeseter gate ein ved hjelp av både kollektivtransport, gange og sykkel kan skape den nødvendige kontakten mellom dei ulike delane av campus.

lørdag 10.03 2018
«Våre nærmeste samarbeidspartnere, lærerutdanningene og Vitenskapsmuseet, vil bli naboer» skriver kronikkforfatterne. 
    
      (Foto: Per Christiansen, Adresseavisen)

Kronikk

Legges de historiske studiene på Kalvskinnet, blir gevinsten stor for byen

onsdag 07.03 2018
«Det er fritt frem for fester, høy musikk og bråk (...) I tillegg er det ikke så vakkert utenfor heller når ingen tar ansvar» skriver kronikkforfatteren om situasjonen på Møllenberg. 
    
      (Foto: Richard Sagen)

Kronikk

Det kommer til å bli enda verre, ikke bare for Møllenberg, men for hele sentrum

lørdag 03.03 2018
 

Kronikk

Hvordan skal campus skape en bedre by?

Å samle NTNU i ett bycampus vil styrke universitetet og øke byens attraktivitet. Da må vi ta debatten om hva dette innebærer – før utbyggingstomter velges.

torsdag 22.02 2018
 
    
      (Foto: Kjell A. Olsen)

Kronikk

Vi har alle sett de flotte gatene i Paris, eller historiske bygningene fra vakre Oxford. Vi har det samme i Trondheim

Vi har alle sett de flotte gatene i Paris, eller historiske bygningene fra vakre Oxford. Tenk: vi har det samme i Trondheim, vi ser det bare ikke på grunn av eksos og biltrafikk.

lørdag 17.02 2018
«Etter at byens dyktige byplanleggere, som skapte en god Midtby med tette bruforbindelser, og ikke minst så behovet for attraktive parker for byens befolkning, er vi i dag vitne til at ikke bare byens kvaliteter reduseres, men også byens sjel» skriver Ole Wiig. 

Kronikk

Byens kvaliteter angripes

Etter at Trondheim gjennom årene er blitt tilført nye kvaliteter, opplever vi at mange av disse nå er under angrep.

torsdag 15.02 2018
Kan få løft: Elgeseter gate er dominert av støv, støy og tung trafikk. Campus-utbyggingen kan gi den et løft. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Denne gata kveles av trafikk. Nå kan den få et kraftig løft

Et politisk vedtak er ikke alltid til å stole på i Trondheim. Derfor får vi enda en runde om bygging i Høyskoleparken.

onsdag 14.02 2018
Flertallsavtale: Varaordfører Ola Lund Renolen vil ha flertallet med seg for å hindre NTNU-bygging i parken og gjøre Elgeseter gate til en universitetsgate. 
    
      (Foto: christine schefte)

Samler politisk flertall mot bygging i parken

Miljøpartiet de grønne vil ha politisk flertall mot bygging i Høyskoleparken. De vil gjøre Elgeseter gate til universitetsgata i Trondheim.

tirsdag 13.02 2018
Stridens kjerne: Denne skissen fra et tidligere stadium viste hvordan en akse mellom Gløshaugen og Hesthagen kunne løses. 
    
      (Foto: ukjent, Adresseavisen)

Kronikk

Vi kan få både campus og park

Venstre mener at det videre arbeidet med campus må ha som utgangspunkt at det ikke bygges i Høyskoleparken. Når byen og universitetet kan få i både pose og sekk, er det ingen grunn til at mindre skal være godt nok.

søndag 21.01 2018
God plass: Enkelte steder mellom Gløshaugen og Elgeseter gate er det problemfritt å bygge, som på parkerings plassen på Hesthagen, skriver innsenderen. 
    
      (Foto: Trygve Lundemo)

Debatt

Slik kan Elgeseter park spares når NTNU skal bygge sin campus

torsdag 18.01 2018
NTNU ønsker et moderne formidlingsbygg på plassen bak Vitenskapsmuseet. Hvalen og mammuten er ikke å finne på museet, men er tegnet for å vise størrelsesforhold. 
    
      (Foto: BERGERSEN ARKITEKTER)

Kronikk

NTNUs vindu mot byen trenger et nybygg

Det kribler i kropper her på Kalvskinnet. Det er ikke bare fordi det våres. Det er fordi at det svært snart fattes en viktig beslutning for byen vår.

tirsdag 16.01 2018
Vitenskap og kunst: May-Britt Moser fikk hjelp av Trondheimsolistene under Starmus-festivalen sist sommer. Hun fortalte om hjerneforskningen som ga henne Nobelprisen. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Derfor må Erna gi NTNU et senter for kunstfag

Regjeringen må si ja til et senter for kunstfag på NTNU. Ellers opptrer den i strid med sine egne festtaler.

KAM-senter: Vinner av idékonkurransen for ny campus, «Veienvidere», tenker seg bygging i Elgeseter park og på parksiden langs Klæbuveien. 
    
      (Foto: Veienvidere)

Kronikk

Et nytt, kreativt kraftsentrum

lørdag 13.01 2018
Kortreist: Tilgang på grønne områder og vannelementer reduserer transportbehovet og CO 2 utslippet, skriver kronikkforfatterne. Her er fornøyde gutter på ski i Høyskoleparken 11. januar 1963. F.v. Roar Larsen og Reidar Riise Klegseth. 

Kronikk

Grønne områder i byer reduserer energiforbruket til transport og dermed mindre CO2-utslipp

Fortetting av etablerte byområder og tettsteder, samt å bygge ut områder som gir innbyggerne tilgang til naturopplevelser i nærmiljøet, bidrar til redusert energiforbruk til transport.

fredag 12.01 2018
God tone: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og rektor Gunnar Bovim har en god tone. Spørsmålet er hvor godt gjennomslag ministeren har i Finansdepartementet og i regjeringen når kostnadsrammen for campus spikres. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen)

Kunnskapsministeren lover samlet campusutbygging:

Lover samlet campusutbygging

Kunnskapsministeren forsikrer at NTNU skal slippe å stå i kø for hvert bygg, men vil ikke love at hele ønskelista blir oppfylt.

søndag 07.01 2018
Vent litt: Dette hybelhuset ser utbyggerne for seg i Elgeseter gate 21, der det tidligere var en bensinsstasjon som ble kalt Drosjenes. Vent litt, bør politikerne i bygningsrådet si i morgen. 
    
      (Foto: Voll Arkitekter)

Skal vi bygge boligtårn for rikfolk?

Skal vi bygge boligtårn for rikfolk? Skal vi stoppe prosjekter som er i gang? Året starter med viktige bydebatter.

onsdag 03.01 2018
Døvekirka og NTNU: I dag er det park. Ett av alternativene for NTNUs campus foreslår å bygge i dette området. 
    
      (Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen)

Adresseavisen mener:

Byen må bestemme hvordan campus blir

Arbeidet med NTNUs nye universitetsområde går inn i en avgjørende fase når regjeringen om få uker uttaler seg om saken.

tirsdag 02.01 2018
Ingen bygging i parken: En engasjert arkitekturprofessor Fredrik Lund og naboaktivisten Elisabeth Østgaard møtes i Høyskoleparken en akedag i juleferien. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Kampen om campus:

Sammenligner byggeplanene i parken med kampen om Bakklandet

I januar skal regjeringen komme med sin anbefaling til den store NTNU-utbyggingen. Det skaper ny diskusjon om Høyskoleparken.

onsdag 20.12 2017
Høyt og brunt: Slik ser utbygger for seg at det nye hybelhuset i Elgeseter gate 1 hvis det blir noe av. Over nyttår skal Trondheim kommune bestemme om det skal settes et midlertidig byggeforbud for huset. 
    
      (Foto: Voll Arkitekter)

Skulle starte bygging av 228 hybler på nyåret - nå kan prosjektet bli stoppet

Byggingen av 228 studenthybler i Elgeseter gate skulle starte i januar. Nå kan byggeprosjektet til Hent Eiendom og investeringspartnere bli stoppet i fire år.

tirsdag 24.10 2017
- Midt-Norge er Norge i miniatyr, sier konserndirektør for næringsliv i Sparebank 1 SMN, Vegard Helland om næringsstrukturen. 
    
      (Foto: Marthe Hårstad)

Optimismen stiger i Trøndelag, men denne bransjen bekymrer ekspertene mest

Optimismen stiger igjen blant bedriftslederne i Midt-Norge. Størst vekst i verdiskapningen står havbruksnæringen for.

tirsdag 12.09 2017
Jenter og teknologi: Bildet er fra Teknologicamp 2016, der 180 jenter fra videregående skoler i hele landet besøkte NTNU for å få vite mer om å studere teknologi.  
    
      (Foto: Kai T. Dragland / NTNU)

Debatt

Jentene vet ikke hvor mange spennende jobber de går glipp av

Vi trenger fortsatt egne jentearenaer på teknologiutdanninger, mener Ragnhild Madsen og Therese Mjøen i dette debattinnlegget.

fredag 08.09 2017
 

Valg 2017:

Ap lover tre store Trøndelags-investeringer få dager før valget

Ap-nestleder Trond Giske sier Ap vil sørge for vedtak om en helhetlig campus i neste periode. - Det koster ikke mer enn Operaen og Nasjonalmuseet til sammen, sier han.

mandag 04.09 2017
Campus: «En vitalisering av området mellom eksisterende campus på Gløshaugen og Øya vil være verdifullt både for oss som universitet og andre som bruker Elgeseter bydel» skriver rektor Gunnar Bovim og studentleder Marte Øien. 
    
      (Foto: THERESE ALICE SANNE, Adresseavisen)

Kronikk

Dette er en god sak å mobilisere for, på tvers av partigrensene

Regjeringen og NTNU vil bygge en samlet campus i Trondheim. Hensikten er først og fremst å legge til rette for en bedre utdanning.

mandag 28.08 2017
Tar form: Campussjef Merete Kvidal legger frem tre ulike modeller for campusutvikling. 
    
      (Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen)

Ett campusforslag peker seg ut som mest akseptabelt

Ett av de tre nye alternativene for NTNUs universitetsområde peker seg ut som atskillig mer akseptabelt enn de andre.

onsdag 16.08 2017
NTNU-rektor Gunnar Bovim (t.v.) og statssekretær i kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad etter immatrikuleringen ved NTNU.  
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Debatten om Høyskoleparken fortsetter

Regjeringen støtter NTNU - freder ikke Høyskoleparken

Regjeringen ønsker et fortettet campus på Gløshaugen og Øya. Lokalpolitikere vil fortsette kampen om å bevare Høyskoleparken, og få mer bygging i Midtbyen.

tirsdag 15.08 2017
Planleggingsstøtte: Ifølge Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil regjeringen foreslå å gi NTNU 30 millioner kroner i 2018 til videre planlegging av campus. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Studiestart 2017:

NTNU kan få mer enn dobbelt så mye til campus-planlegging

Regjeringen foreslår å øke støtten til NTNUs planlegging av nytt campus med 50 millioner kroner i 2018.

tirsdag 27.06 2017
Arbeidsulykke. En mann falt ned gjennom en sjakt fra tredje etasje i dette bygget på Kalvskinnet ved Leuthenhaven. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Falt ned fra tredje etasje. Endte med skrubbsår

En mann som drev med rydding i forbindelse med byggearbeidene ved Kalvskinnet campus falt ned i et ventilasjonshull.

søndag 25.06 2017
Kritisk: Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge, er misfornøyd med NTNU sin gjennomføring av idékonkurransen. 
    
      (Foto: Arkitektbedriftene i Norge)

Kampen om campus:

Mener NTNU har misbrukt arkitekter i sin campuskonkurranse

Arkitektbedriftene i Norge påstår at universitetet ikke opplyste deltakerne i idékonkurransen om byggesituasjonen rundt Høyskoleparken. - Stemmer ikke, sier prosjektleder for campusutvikling ved NTNU.

fredag 23.06 2017
Grønne lunger: Her skal det bygges, hvis Koht arkitekters forslag blir gjennomført. Her er vinnerne av konkurransen : Anders Bjørnseth, Jonas Kverneland, Kenneth Lønning og Christopher Wilkens i Koht arkitekter like ved Døves kirke i Klæbuveien. 
    
      (Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen)

Kronikk

Det er på tide å slutte å surre seg bort i parken

Langt mer enn forestillingen om nye bygg, bør campusplanleggingen ta utgangspunkt i innholdet i gode studie- og forskningshverdager.

tirsdag 20.06 2017
Campus: Jeg ble forbauset over hvor tidlig politikernes snuoperasjonen om Høyskoleparken kom. Jeg synes nok at idealisme og sunn fornuft sprakk overraskende tidlig, selv til Trondheim bystyre å være, skriver innsenderen. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Debatt

NTNUs rektor vet at han kan gjøre akkurat som han vil

onsdag 14.06 2017
Bygging langs «randsonen» av parken kan i verste fall bety at vi får en borg – med en park som gjøres utilgjengelig for byen, og med bygninger som bidrar til å gjøre Hovedbygget enda mer avsondret fra byen enn det er i dag, mener kronikkforfatteren. 
    
      (Foto: Therese Alice Sanne, Adresseavisen)

Kronikk

Bygging langs «randsonen» av parken kan bety at vi får en borg

onsdag 07.06 2017
Vil bygge her: Koht arkitekter vant idekonkurrransen om ny campus ved NTNU. Anders Bjørneseth, Jonas Kverneland, Kenneth Lønning og Christopher Wilkens i det ferske firmaet ønsker å bygge i parken langs Klæbuveien for å gjøre gata til en hovedgata for NTNU. 
    
      (Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen)

Samlet campus for NTNU:

Politikerne tillater noe bygging i parken rundt Gløshaugen

Formannskapet i Trondheim vil ivareta grøntarealene når NTNU skal samle universitetsområdet. Men det betyr likevel at det kan bygges noe i parken.

lørdag 27.05 2017
 
    
      (Foto: Richard Sagen)

PORTRETTET:

Når jeg ser hva jeg betaler i skatt, tenker jeg: Betaler jeg ikke mer enn dette!

Så glad er Merete Kvidal i å samle folk rundt seg at hun like godt tok jobben med å gjøre NTNU til ett rike.

mandag 15.05 2017
Her vil Koht arkitekter bygge. F. v. Anders Bjørnseth, Jonas Kverneland, Kenneth Lønning og Christopher Wilkens, like ved Klæbuveien, hvor de fleste nye byggene er tegnet inn i planene. 
    
      (Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen)

Vinnerforslaget skaper forvirring om bygging i Høyskoleparken

NTNU har fått en utmerket idé å bygge videre på, Men den inneholder ett problem: Kampen om Høyskoleparken vil tilspisse seg.

tirsdag 09.05 2017
Kommunalråd Marek Jasinski (Ap) vil at det nye campus skal leve døgnet rundt. 
    
      (Foto: Therese Alice Sanne)

- Canpus skal være et område folk bruker hele døgnet

Stand-in for ordfører Rita Ottervik, kommunalråd Marek Jasinski, lovte at Trondheim skal bli Nordens beste studentby på folkemøtet i Studentersamfundet.

Møtes igjen: NTNU-rektor Gunnar Bovim (i midten) og ordfører Rita Ottervik møtes til dyst om NTNUs nye universitetsområde tirsdag kveld. Her er de fotografert i en annen samenheng, sammen med fylkesordfører Tore O. Sandvik. 
    
      (Foto: Terje Visnes, adressa.)

Seks spørsmål om campus som vi må få svar på

Trondheims største byutviklingssak er tema på et folkemøte i Samfundet tirsdag kveld. Der bør vi få noen avklaringer.

mandag 08.05 2017
Elgeseter: KAM-senteret vil være en åpen storstue som inviterer folk inn på NTNUs campus og samtidig vitaliserer bydelen Elgeseter, mener innleggsforfatterne. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Debatt

Elgeseter er mer enn et veikryss, Ole Wiig

«Byen, universitetet og KAM-senteret vil være best tjent med en konsentrert campus rundt Gløshaugen, Øya og Elgeseter.» skriver Anne Kristine Børresen og Fredrik Shetelig i dette debattinnlegget.

 

Debatt

Kalvskinnet er den ideelle urbane campus

«Her kan forsterkes en midtbycampus som har alle forutsetninger for å bli et forbilde for universitets- og byutvikling over hele verden.» skriver arkitekt Ole Wiig i dette debattinnlegget.

søndag 07.05 2017
Campus-debattanter: Fra venstre med klokka: Studenttingleder Marte Øien, Berit Tiller (H), Merete Kvidal som leder campusprosjektet, Ottar Michelsen (SV), ordfører Rita Ottervik (Ap), professor Aksel Tjora, dekan Monica Rolfsen og NTNU-rektor Gunnar Bovim. 

Derfor er kommunen og NTNU uenige om campus

To politiske vedtak har økt konfliktnivået. Vi har bedt sentrale aktører om å tolke vedtakene, og kan slå fast at de leses ganske ulikt.

lørdag 06.05 2017
Grønn lunge: Høyskoleparken favner et stort område fra de gamle hovedbygningene på Gløshaugen til vestskråningen av parken, mot Lerkendal. 
    
      (Foto: THERESE ALICE SANNE, Adresseavisen)

Adresseavisen mener

Høyskoleparken bør ikke forringes

I en voksende by er de grønne lungene enda viktigere enn før.

fredag 05.05 2017
 

Debatt

Pass på at ikke Campus-prosessen løper løpsk

«Nå gjelder det å ta en pust i bakken så ikke prosessen løper løpsk, slutte småkranglingen og snakke om mer enn Midtby vs. Elgeseter» skriver Gabriel Qvigstad i dette debattinnlegget.

lørdag 01.04 2017
Norsk Helsenett, HEMIT (Helse Midt-Norge IT) og Asplan Viak flytter inn i Abels Hus, det nyeste bygget i Teknobyen. 
    
      (Foto: KLP EIENDOM)

De som jobber her kan hente honning på taket

Kontorbygget Abels Hus i Teknobyen er bygd ferdig, og er ifølge eieren Midt-Norges mest miljøvennlige kontorbygg.

torsdag 16.03 2017
NTNU: Hovedbygget på Gløshaugen 

Kronikk

NTNU- ledelsen er for lite opptatt av hva Trondheim og universitetsledelsen kan utvikle i fellesskap

Ledelsen ved NTNU er for opptatt av gammel universitetspraksis og bryr seg for lite om hva Trondheim og universitetet kan utvikle i fellesskap.

fredag 24.02 2017
Campus: Kalvskinnet/Leutenhaven/Midtbyen må med i planene om campus og utbygging av NTNU, skriver Roald Eriksen. Han var med da Dragvoll ble valgt i 1962. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Debatt

Campus er trolig den viktigste byplansak i dette århundre

onsdag 22.02 2017
Innovasjon på Nyhavna: Slik ser arkitekt Ole Wiig for seg et innovasjonssenter på Nyhavna. Forslaget møter kraftig motstand i denne kronikken. 
    
      (Foto: Ole wiig.)

Kronikk

Feil å legge senter for innovasjon til Nyhavna

Innovasjonssenter krever samspill med teknologi og forskning.

onsdag 15.02 2017
Vil nær Gløshaugen: Fagmiljøene innenfor det som fram til 2017 var Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ønsker å flytte så nært Gløshaugen som mulig, og ikke til Kalvskinnet, skriver kronikkforfatteren. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Kronikk:

Vil flytte så nært Gløshaugen som mulig

Konsentrert campus styrker studiekvalitet og tverrfaglighet.

søndag 12.02 2017
Hva om vi ser for oss NTNUs planlagte KAM-senter (for kunst, arkitektur og musikk) på Leütenhaven – like ved Trøndelag Teater, kinoen og byens kunstmuseum? Her vil student er og professorer være nært flere av byens profesjonelle og levende kulturmiljøer 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Debatt

Campusprosjektet: Kunst, arkitekt og musikk ved NTNU bør inn til byen