TEMA

mandag 05.12 2016
Barnevern for ungdom: «Vi ser at lovutvalget fullstendig og aktivt har sett bort fra hvordan et moderne «ung-voksen liv» leves i vårt samfunn.» skriver kronikkforfatterne. 

Kronikk

I debatten om barnevernet, er én gruppe totalt oversett

lørdag 04.02 2012
 

Ny pris for «De glemte barna»

Lajla Ellingsen og Mari By Rise fikk Den trønderske journalistprisen 2011 for sin reportasjeserie om barnevernsbarn.

fredag 16.12 2011
 

Vil skaffe flere fosterhjem gjennom Facebook

Det trengs tusen nye fosterhjem i Norge, i Midt-Norge er det behov for 200 nye. Nå engasjerer kronprinsparet seg gjennom sosiale medier for å rekruttere flere fosterforeldre.

torsdag 15.12 2011
 

Varslet, men ble ikke hørt

Mange ganger varslet Aina om at hun ble mishandlet i fosterhjemmet.

tirsdag 13.12 2011
 

- Jeg kjenner ennå Lano-lukta av ham

Ann Helen Nilsen ble manipulert til å tilfredsstille fosterfaren seksuelt i fem år. I løpet av alle årene var hun aldri alene med tilsynsførerne som skulle sørge for at hun hadde det bra.

lørdag 10.12 2011
 

Barnevernets mann misbrukte Per-Harald

Foreldrene begynner å reagere: Per-Haralds støttekontakt fra barnevernet ringer støtt og stadig, også på kvelds- og nattestid. Kjæresten liker det heller ikke. Men ingen av dem aner det grusomme Per-Harald bærer på.

fredag 09.12 2011
 

Kan bli en kostbar reform

Barneminister Audun Lysbakken sier at staten må ta over ansvaret for tilsyn i fosterhjem, om ikke kommunene gjør jobben bedre enn i dag. Han erkjenner imidlertid at om staten skal overta, vil det bli en kostbar reform.

 

- Vi trenger et «barnetilsyn»

Du har mattilsyn. Jernbanetilsyn, helsetilsyn og luftfartstilsyn. Men når barna ikke lenger kan bo hos foreldrene sine kan hvem som helst bli fosterhjemskontrollør.

torsdag 08.12 2011
 

Møt to av de glemte barna

For Ann Helen og Aina var overgrep og mishandling en del av hverdagen.

 

- Dagens ordning avdekker ikke overgrep

Styreleder i Norsk Fosterhjemsforening Torunn Hauen Aks sier rett ut at dagens tilsynsordning ikke avdekker overgrep.

 

Om denne serien

Slik kartla vi overgrepene

I dette prosjektet er målet å gi barna som er blitt sviktet, både av egen familie og det offentlige, en egen stemme i offentligheten.

 

52 barnevernsbarn utsatt for grove overgrep

Fra år 2000 frem til i dag er 42 offentlig oppnevnte omsorgspersoner dømt for overgrep.

fredag 29.04 2011
 

Alvorlig syke barn sendes i håndjern

Barnevernvakta slår alarm om måten de tvinges til å behandle barn på.

torsdag 28.04 2011

Kommentar, torsdag 31. mars 2011

Når hjelpen blir en trussel

Hvorfor fikk ikke Ina hjelp? Det er ett av mange urovekkende spørsmål som dukker opp når vi skriver om barnevern.

Leder, onsdag 13. april 2011

For dårlig barnevern

Barn som har det vanskelig, kan ikke vente på en stortingsmelding som skal komme høsten 2012. Barn må ikke bli kasteballer

 

Grove voldsepisoder mellom foreldre og barn

Drapstrusler, våpen, vold og politi. En gjennomgang av barnevernets akuttvedtak avdekker stor dramatikk når ungdom flyttes ut av hjemmet.

 

40 prosent flere tas akutt

Fra i fjor til i år har antall akuttsaker i barnevernet økt med hele 40 prosent i Trøndelag, viser helt ferske tall fra fylkesnemndna.

mandag 11.04 2011
 

Barnets stemme borte i egen sak

I 70 prosent av barnevernssakene finnes det ikke spor av at saksbehandler har snakket med barnet selv, viser oppsiktsvekkende tall.

 

- Visste ikke hvorfor vi var i barnevernet

«Kristin» og Kim visste ikke hvorfor barnevernet flyttet dem ut av hjemmet. De mener barnevernet må bli flinkere til fortelle barna deres egen historie.

fredag 01.04 2011
 

Venstre-topp vokste opp med psykisk syk mor

– Jeg husker at jeg skrev en stil om tvangsinnleggelse. Jeg fikk karakteren fem. Men læreren spurte ikke om noe.

onsdag 30.03 2011
 

- Blendahvit Bufetat

Sosionom Baba Danyagiri er provosert over det han beskriver som «et blendahvitt barnevern».

tirsdag 29.03 2011
 

Naboene hørte stadig redselsskrik

Moren kommer seg ut i siste liten. Faren går berserk og raserer leiligheten. To år gamle Omer blir igjen med sin narkomane far.

 

- Urovekkende mangler ved helsetjenester

En fersk tilsynsrapport viser at helsestasjonene og skolehelsetjenesten ikke gjennomfører alle kontroller og hjemmebesøk de skal.

 

En av tre fosterforeldre:

Fosterforeldre vil ha «norske» barn

En av tre fosterforeldre sier nei til å ta imot barn som ikke har norsk bakgrunn. Tingretten fastslår at rettssikkerheten til minoritetsbarn kan være truet.

fredag 25.03 2011
 

«Silje» (7) har flyttet ti ganger

Det nyfødte barnet ble behandlet for abstinens på grunn av morens rusmisbruk. Silje lever halvannet år med sine narkomane foreldre før barnevernet flytter henne til et beredskapshjem.

 

Frykter alvorlige metadonskader hos nyfødte

Det fødes flere med metadonskader enn noen gang. Fagfolk advarer mot at gravide går på metadon i svangerskapet.

onsdag 23.03 2011
 

Norske fosterforeldre i stor undersøkelse:

- Tøft, men verdt det

75 prosent av norske fosterforeldre mener det er tøft å ha fosterbarn – men at det likevel er verdt det.

Kommentar, onsdag 23. mars 2011

Et vern som aldri blir godt nok

Gang på gang blir det slått alarm. Men fortsatt er det langt igjen før barnevernet er godt nok.

 

- Bør adopteres når de er små

Forskningsleder ved Barnevernets utviklingssenter, Toril Havik, mener alle små barn bør adopteres bort. Biologiske foreldre må få maks to år til å vise at de kan være gode omsorgspersoner. Ett barn er adoptert i Trøndelag de siste fire årene.

 

- Rekruttér fosterforeldre i adopsjonskøen

Barnevernleder i Trondheim, Solrun Valen, foreslår at BUF-etat rekrutterer fosterforeldre i den lange køen som venter på å adoptere utenlandske barn.

tirsdag 22.03 2011
 

Hit kan du ringe

Ønsker du å bli fosterforelder?

mandag 21.03 2011
 

32 nye stillinger til barnevernet i Trøndelag

Nå er barnevernmidlene som regjeringen øremerket fordelt. Trondheim får 12 nye stillinger. I Trøndelag totalt er det 22 nye barnevernsarbeidere.

 

Bodde som på en søppeldynge

En ettermiddag kom barnevernet hjem til Tea og Anders. Her kan du høre hva som skjedde.

 

Åpnet mappene

Barnevernet har for første gang gitt et omfattende, sladdet innsyn.

 

Hit kan du ringe

Ta kontakt om du er bekymret for barn.

 

Tar oftere de aller minste barna

Barnevernet tar barn ut av sine biologiske hjem langt tidligere enn før. Fra 2002 frem til 2009 er det 35 prosent flere barn under tre år som flyttes. I Trondheim er økningen enda mye større.