TEMA

tirsdag 24.08 2021
Vi møter familievoldskoordinator Hanne Finanger ved Sør-Trøndelag politidistrikt på politistasjonen. Hun viser oss en omvendt voldsalarm. En voldsdømt mann fra Sør-Trøndelag er den første i landet som er idømt dette. 
    
      (Foto: Jens Søraa)

Sett lenke på voldsmennene

Politiet bør kunne pålegge voldsutøvere elektronisk fotlenke.

torsdag 08.04 2021
Krevende: Sorenskriver ved Sør-Trøndelag tingrett, Leif Otto Østerbø, beskriver ressurssituasjonen som krevende. Likevel er saksbehandlingstiden innen de fleste sakstyper redusert. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

En felles Trøndelag tingrett blir faglig sterkere og mer fleksibel

tirsdag 02.03 2021
Gnist Trøa barnehage på Heimdal  
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Stengning av Gnist-barnehage får medhold i dom

Oslo tingrett konkluderer med at stengningen av Gnist Trøa barnehage er gyldig. Trondheim kommune har ikke erstatningsansvar overfor barnehagen. Gnist er dømt til å betale saksomkostningene. - Det er godt å lese, sier kommunedirektør Morten Wolden.

onsdag 26.08 2020
I vår digitale tidsalder bør vi tilstrebe at brukerne fortsatt møter et ansikt i tingretten, skriver Mats Stensrud. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness (ARKIV))

Debatt:

Hva gikk galt? De var jo så enige

torsdag 04.06 2020
Vitnestøttepris: - Prisen er en anerkjennelse av godt arbeid over lang tid, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, om at Europarådet har gitt en pris for bruk av vitnestøtte i norske domstoler. 
    
      (Foto: Kjell A.Olsen)

Domstolene bør ikke være gjenstand for politisk spill

lørdag 08.02 2020
Oslo 20200204. 
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie innleder når Høyesterett i storkammer starter behandlingen av fire barnevernssaker tirsdag. Det er satt av fem rettsdager til behandlingen.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 
    
      (Foto: Håkon Mosvold Larsen)

Debatt:

Er barnevernets ulike roller og funksjoner forenelige med hverandre?

mandag 18.11 2019
TRONDHEIM Anders Behring Breivik kan ikke dømmes til fengsel i 30 år. Leder for domstoladm Tor Langbach 
    
      (Foto: Glen Musk)

Tor Langbach svarer på Nav-kritikken:

Derfor har ikke domstolen skylden i Nav-skandalen

I Norge har vi nemlig hatt en tradisjon for å skrive lovtekster som er forståelige, også for ikke-jurister.

tirsdag 01.10 2019
Sør-Trøndelag tingrett har i to runder fengslet en 50 år gammel mann. Han har omtalt seg som pedofil, og er tildligere overgrepsdømt. Nå er han siktet i en ny overgrepssak. 
    
      (Foto: Marthe Hårstad)

Adresseavisen mener

Nødvendig med færre domstoler

Når rettssikkerheten skal styrkes, er det nødvendig å utnytte ressursene enda bedre.

søndag 29.09 2019
Fosen tingrett, Fosen tinghus 
    
      (Foto: Pål E. Solberg)

Domstolkommisjonen med kraftmedisin:

Nytt sentraliseringsforslag: Utvalg vil kutte kraftig i antallet tingretter i Norge

Det er for mange og for tynt bemannede rettssteder i Norge, fastslår Domstolkommisjonen. Tirsdag kommer forslaget om å legge ned to av tre tingretter og stenge halvparten av landets rettslokaler for godt.

fredag 20.09 2019
Oslo 20160416. 
Under slagord som

Kronikk:

Ny dom fra EMD: Påpeker alvorlige mangler ved det norske barnevernet

Én domfellelse er til å leve med, forutsatt at norske myndigheter retter manglene. Flere domfellelser på et så følsomt område kan derimot skade Norges omdømme.

tirsdag 29.01 2019
Ragna Lise Vikre og samboeren Eirik Jensen etter at juryen og fagdommerne i Borgarting lagmannsrett kom med sine kjennelser mot eks-politimannen mandag. Juryen fant ikke Jensen skyldig i hasjinnførsel, men skyldig i korrupsjon. Fagdommerne satt juryens kjennelse til side. 

Debatt

Norges siste anvendelse av jury ble en stor skam for rettssystemet i Norge

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn.

torsdag 24.01 2019
 

Gjestekommentar

Dom er falt: Juryen er død, leve meddomsretten

Med avskaffelsen av juryordningen 1. januar i år er en 130 år gammel symbolsak lagt død. Innføringen av meddomsretten vil bedre rettssikkerheten og gjøre lagmannsretten mer moderne og effektiv.

søndag 09.12 2018
 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Politiet: Fant tusentalls overgrepsbilder hos trønder – frykter han vil varsle andre

En trønder i 40-årene blir videre varetektsfengslet frem til begynnelsen av januar, med brev- og besøksforbud.

søndag 25.11 2018
«En forklaring til at det er flere i fengsel enn noen gang er altså at straffene er skjerpet og minstenivåer innførte» skriver Iwar Arnstad. 
Illustrasjon: Kjetil Strand 

Signert

Antall drap per innbygger har aldri vært lavere i Norge

tirsdag 02.10 2018
 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

- Pengekutt gir lengre køer hos Frostating lagmannsrett

En tiltalt i en straffesak må sitte fem måneder lenger i varetekt i Trondheim som følge av dommermangel. Årsaken er regjeringens effektiviseringsreform, sier førstelagmann.

mandag 27.08 2018
Rita Ottervik under den aller første vielsen som ble holdt i rådhuset i begynnelsen av januar i år. 

204 har giftet seg på rådhuset i Trondheim:

204 har giftet seg på rådhuset i Trondheim: - Noen ønsker å gifte seg i all hemmelighet, andre har mange gjester

Ekteskapene inngått på rådhuset i år har vært av mangt slag: Fra hastebryllup og hemmelige bryllup til større samlinger.

søndag 08.07 2018
 

Signert

En hyllest til meddommerne

Kanskje du kjenner en som jobber som dommer i en domstol? Kanskje ikke. Det er tross alt ikke mer enn 650 embetsdommere her i landet. I tillegg har domstolene ca. 150 dommerfullmektiger som i noen år får prøve seg i rollen som dommere. Men høyst sannsynlig kjenner du en meddommer.

mandag 09.04 2018
Oppdatert barneloven: Det er ikke uforståelig at presumtivt fornuftige mennesker både blir egoistiske og irrasjonelle når det koker over av vonde følelser i forbindelse med et brudd, men det beste for barnet er likevel samvær både med mamma og pappa. Endringer i barneloven skal bidra til å styrke barns samvær og kontakt med begge foreldrene etter et samlivsbrudd. 

Når mor demoniserer far

Vil endringen i barneloven i praksis føre til at flere barn får kontakt med faren eller moren sin?

fredag 09.03 2018
Dømt: Moren svindlet datteren, og datteren ble dømt til å erstatte forbruksgjeld tatt opp av moren i hennes navn. Mens det skåles i sjampanje i Bank Norwegians kontorer, sitter det enkeltmennesker i Norge med hundretusener i tyngende forbruksgjeld de ikke har tatt opp selv, skriver innsenderen. 
    
      (Foto: Marthe Hårstad)

Kronikk

En ung kvinne må betale morens kredittkortgjeld. Dommen er absurd

En ung kvinne ble dømt til å erstatte forbruksgjeld tatt opp av moren i hennes navn. Avgjørelsen er juss på sitt mest absurde.

torsdag 23.11 2017
 

Debatt

Jeg har blitt utsatt for grov vold flere ganger, også når familiemedlemmer ser på. Likevel blir han løslatt

«Beskjeden jeg fikk satte meg helt ut. Og jeg som mange ganger har måttet være på flukt for å berge livet» skriver voldsoffer i dette debattinnlegget.

søndag 08.10 2017

Trøndersk politiker er dømt til fengsel for promillekjøring

Den mannlige politikeren er dømt til å sone 21 dager i fengsel i en tilståelsesdom i tingretten.

onsdag 04.10 2017
 

Kronikk

I Urkes verden er det velstand og harmoni. Han ser ikke dommerne som dagstøtt fortviler

Det er en underlig anakronisme, at den tredje statsmakt er en salderingspost hos den andre.

onsdag 13.09 2017
 

Signert

Dommere skal være uavhengige av alt, unntatt lovene

Samtidig som stadig flere europeiske regjeringer prøver å kneble sine domstolers uavhengighet fikk Norge i august en domstolskommisjon. Det er godt timet. Norske domstolers uavhengighet bør ha et sterkere vern.

tirsdag 27.06 2017
Fengslet: «Den som mener at å sitte i fengsel er som å bo på hotell, bør prøve det selv et års tid» skriver Tor Langbach. 

Signert

Kriminaliteten går faktisk ned

lørdag 24.06 2017
Svarer: Direktør Sven Marius Urke svarer her på kritikken lagdommer Mats Stensrud kom med mot Domstoladministrasjonen i en kronikk onsdag 21. juni. 

Kronikk

Lagdommer Mats Stensrud formidler et feilaktig bilde

onsdag 21.06 2017
«Når sto Domstoladministrasjonen sist på barrikadene for vår uavhengighet?» spør Mats Stensrud, lagdommer i Frostating lagmannsrett. 

Kronikk

Siden starten har de ødet tid og krefter på kamp mot dommerne

I 2002 trodde jeg at Domstoladministrasjonen skulle bli vår venn, som banebryter og talerør. Men dessverre, siden starten har de ødet tid og krefter på kamp mot dommerne.

tirsdag 21.03 2017
Krass kritikk: «Barnevernsansatte utsettes jevnlig for krass kritikk på nettsteder og i kommentarfeltene. Med navn og bilde henges enkeltpersoner ut», skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en demonstrasjon mot barnevernet i Oslo i fjor. 

Kronikk:

Vi bør stille opp mer for barnevernet

Barnevernsansatte må kunne forvente å bli behandlet med respekt fra de institusjoner som skal avgjøre barnets og familienes saker i henhold til loven, nemlig fylkesnemnda og domstolene.

fredag 03.02 2017
Forsvinner: Deler av juryen i Gulating lagmannsrett i NOKAS-saken. Henning Aastvedt (t.v.) var juryens formann. Siden systemet ble innført i 1887 har ordningen vært debattert og flikket på, skriver kronikkforfatteren. 
    
      (Foto: ALF OVE Hansen,, NTB scanpix)

Juryordningen – en symbolsak står for fall

Juryordningen ble innført som en viktig sak i kampen mot embetsmannsstaten for 130 år siden. Nå står den for fall etter å ha overlevd en rekke forsøk på å få den fjernet.

søndag 15.01 2017
Retten er satt: Sorenskriver Leif Otto Østerbø (midten) i Sør-Trøndelag tingrett, sammen med meddommerne Eva Johansen og Geir Kroknes. Kronikkforfatteren skriver om arbeidet med å styrke meddommernes kompetanse. 

Kronikk

Hvem som helst kan gi beskjed om at de ønsker å bli meddommer

mandag 02.01 2017
Oslo 20160201. Stadig flere dømmes i det norske rettsvesen. Norske lover danner grunnlaget for hvordan den straffedømte blir dømt. Norges lover 1687-2014. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 
    
      (Foto: Terje Pedersen,/, NTB scanpix)

Kronikk

Justismord kan skje som følge av feil tolking

Feil tolking kan bidra til at vi får flere justismord i norsk rettssystem. Domstolene bør derfor kvalitetssikre rettstolkingen.

torsdag 15.09 2016
Jurist Tor Langbach 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Signert

Du tror kanskje du dømmes av likemenn i retten. Da skal du ha flaks. Eller er det uflaks?

Du tror kanskje at du dømmes av likemenn i retten? Da skal du ha flaks. Eller er det uflaks?

tirsdag 09.08 2016
OSLO 20080831: Facebook-illustrasjon. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX . 

Kronikk

«Skal en dømme etter Facebook mener mange at når domstolen ikke dømte dem, må «vi» gjøre det. Overraskende nok er tidligere ordfører Anne Kathrine Slungård blant disse»

mandag 08.08 2016
Voldtekstdommen i Hallingdal vekker oppsikt: Et nei er et nei, uansett når det kommer, skriver artikkelforfatteren.  
    
      (Foto: Illustrasjonsfoto: Heiko JUNGe, NTB Scanpix)

Debatt

Snakk om sex og samtykke

fredag 05.08 2016
Frifinnelsen av de tre mennene i Hemsedal har brakt opp en hel rekke problemstillinger. Tarjei Ellingsen Røsvoll tar for seg enkelte av de. 
    
      (Foto: bodonu.no, dagbladet.no, twitter.com, facebook.com)

Kommentar:

250 mg MDMA, andre rusmidler og sex er neppe en god kombinasjon

Tre menn i 30-årene og en jente på 19, dopet på store doser MDMA, hadde sex i en hytte. Jenta anmelder voldtekt.

torsdag 07.07 2016
For ungdom: Siden juli 2014 har ungdom mellom 15 og 18 år, som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet, kunnet idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Narkotika og vold er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene, forteller konfliktrådsleder i Trøndelag IrenSørfjordmo. 

Voldssaker dominerer i konfliktrådet

Vold, trusler og ulike konflikter er de sakene som har preget arbeidet til Konfliktrådet i Sør- og Nord-Trøndelag så langt i år.