TEMA

torsdag 13.07 2017
Stjal brannslukker: Grillstadtunnelen ble stengt etter at to gutter stjal et brannslukkingsapparat i tunnelen en natt i juni 2017 ifølge Statens vegvesen. 
    
      (Foto: Statens vegvesen)

Statens vegvesen:

Se video: Løst bilhjul krasjer med bil og river ned skilt i Stavsjøfjelltunnelen

Kollisjoner, løpske bilhjul og tyveri av brannslukkingsapparater er blant grunnene til at tunnelene rundt Trondheim blir stengt.

lørdag 01.07 2017
 

Så fort kjører vi etter at snittmålingene begynte

Gjennomsnittsmålingene som er satt opp på E6 har fått hastighetene til å dale, og gir dermed ønskede resultater. Likevel kan det oppleves som problematisk for enkelte.

fredag 09.06 2017
Adresseavisen har dokumentert omfattende køsniking ved avkjøringsrampen på E6 ved Ranheim papirfabrikk. 

Vegvesenet vurderer tiltak mot køproblemene på Ranheim

Vurderer forbud mot u-sving eller påbudt kjøreretning i påkjøringsrampen.

torsdag 27.04 2017
 

Slik vil Nye veier få til 110 km/t på motorvegen til Værnes

Nye Veier vurderer å bygge en helt ny tunnel mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen for å sikre høyere fart på motorveien.

tirsdag 11.04 2017
Bommer: På nye E6 Ranheim–Åsen planlegges fire bommer, to mellom Trondheim og Stjørdal, én sør for Forbordsfjellet i Stjørdal og én ved Åsen i Levanger. Bildet viser Væretunnelen. Tunnelene meleom Trondheim og Stjørdal skal få doble løp. 

Flere elbiler reduserer inntektene til ny E6

Den stadig økende elbil-andelen gir mindre bompengeinntekter til bygging av ny E6 mellom Ulsberg–Melhus og Ranheim–Åsen.

søndag 19.03 2017
 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Det blinker og blinker, men ATK'ene er ikke operative ennå

Snart settes de nye fotoboksene i drift på E6

Nye fotobokser står klare for automatisk strekningsmåling på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.

søndag 19.02 2017
Tog eller trivsel. Aksjonsgruppene i Ranheim og Malvik har tilsynelatende fått innfridd kravet om at dobbeltsporet jernbane legges i tunnel og ikke i dagens trasé langs fjorden. 

Tog på dobbeltspor og firefelts vei i nord og sør

Tog på dobbelspor og firefelts motorvei i nord og sør. Lar det seg gjøre?

søndag 18.12 2016
Venter på ny vei: E6 sør for Trondheim, som her ved Korporalsbrua, er en av landets mest ulykkesutsatte strekninger. 

- Løftebrudd fra Høyre som lovte ny E6

Heidi Greni (Sp) kaller Høyres løfte om at ny E6 gjennom S-Trøndelag skulle stå ferdig innen sju år for tidenes løftebrudd fra Høyre

lørdag 17.12 2016
 

Bygger E6 fra Ranheim til Åsen først

Veiselskap prioriterer 55 km motorvei mot Nord-Trøndelag før ny E6 i Melhus.

mandag 19.09 2016
Ikke fornøyde: Hverken SVs Ottar Michelsen eller varaordfører Hilde Opoku kan slå seg til ro med saken ennå. 

Bråket rundt E6 øst og bymiljøavtalen fortsetter

Samarbeidspartnere til Rita Ottervik er fremdeles ikke fornøyde.

torsdag 15.09 2016
Rita Ottervik sender kommunalråd Geir Waage til Oslo for å møte samferdselsministeren fredag. 

Møter Solvik-Olsen til dialog om bymiljøavtalen

Rita Ottervik sender kommunalråd Geir Waage til Oslo for å møte samferdselsministeren fredag: Håper å få avklart uløste spørsmål knyttet til nullvekstmålet.

onsdag 14.09 2016
Opprørt: Varaordfører Hilde Opoku (MDG) er så opprørt over ja til E6 at hun nekter å skrive under på bymiljøavtalen. 

Striden om E6 øst fortsetter:

Nå er Opoku kraftig irritert over Ottervik

Varaordføreren nekter å reise til Oslo for å signere bymiljøavtalen.

tirsdag 13.09 2016
Flertall: Bare Miljøpartiet De Grønne ved varaordfører Hilde Opoku og SVs kommunalråd Ottar Michelsen stemte imot forslaget om å bygge ut E6 øst med doble tunnelløp og fire felt. 

Vet ennå ikke når det blir byggestart på ny E6 øst

Vedtaket i bygningsrådet i Trondheim om at ny E6 øst skal bygges, mottas med glede i selskapet Nye Veier AS.

mandag 12.09 2016
Front mot front: Oppgradering av E6 gjennom de mest trafikkerte delene av Trøndelag vil redusere antallet alvorlige trafikkulykker. Før veien blir bygd, ligger det an til en møteulykke av politisk art mellom regjeringens selskap Nye Veier og rødgrønne politikere, inkludert trondheimspolitikerne på bildet opp til høyre, unntatt Høyres Yngve Brox (nummer to fra venstre). 

Rødgrønne politikere får vondt i viljen av E6

Det smerter for rødgrønne, trønderske politikere å gjøre som den blåblå regjeringen vil.

Doble løp: Dersom årsdøgntrafikken i tunnelene overstiger 20 000 kjøretøy, krever EU at det bygges doble tunnelløp. Tirsdag vedtar bygningsrådet planene om å utvide E6 Øst. 

Ap har bestemt seg for hva som skal skje med E6 Øst

Arbeiderpartiet i Trondheim går nå inn for å utvide E6 Øst til fire felt og doble tunnelløp.

torsdag 08.09 2016
Høyre i Trondheim kritiserer rådmannen for å prioritere jernbane fremfor motorvei østover. Bildet er fra Væretunnelen. 
    
      (Foto: Glen Musk, Adresseavisen)

Det er tøft å si nei til 26 milliarder

Den som takker nei til 26,7 milliarder kroner er enten tjukk i huet, henger opp politiske snubletråder, eller har veldig stor selvtillit.

I debatt: I en pause under konferansen oppsto en diskusjon mellom fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) og Nye Veier-direktør Ingrid Dahl Hovland. 

Fare for at E6 i Trøndelag nedprioriteres

Nye Veier-direktør i debatt med fylkesordfører.

mandag 05.09 2016
Dilemma: Statens vegvesen og Nye veier mener det er behov for trafikksikkerhetstiltak gjennom å utvide E6 Øst til fire felt og doble tunnelløp, samtidig som en ny overordnet areal- og transportpolitikk skal motvirke at personbiltrafikken øker. Politikerne i Trondheim står overfor et dilemma. 

- Næringsfiendtlig å ikke bygge ut E6 Øst

Næringslivet i Trøndelag frykter dyrere varer for forbrukerne om ikke E6 Øst blir rustet opp. De ser heller ikke bort fra at virksomheter kan bli flyttet til regioner med bedre veier.

torsdag 01.09 2016
Ett felt: Rådmannen i Trondheim lar det skinne gjennom at han er svært skeptisk til å utvide E6 Øst til fire felt og doble tunnelløp. Alternativt vil han utvide til doble løp, men åpne for trafikk i bare ett felt. 

- Rådmannen spenner bein under ny E6 Øst

Rådmannen i Trondheim er svært skeptisk til å utvide E6 Øst til fire felt og doble tunnelløp. Veien vil kunne være i strid med Bymiljøavtalen om nullvekst i biltrafikken.

fredag 19.08 2016
Doble løp: Trondheim kommune ønsker å asfaltere bare det ene løpet i de nye tunnelene på E6 Øst, for på den måten å sikre penger til bygging av E6 sør for byen. 

- Frykter Ap vil torpedere ny E6

Stortingsrepresentant Frank Jenssen (H) frykter utbyggingen av E6 kan stoppe opp om Ap i Trondheim ikke helt og fullt støtter opp om utbyggingsplanene.