TEMA

torsdag 05.09 2019
 

- Ikke grunnlag for noen videre dialog om utkjøp

I en pressemelding torsdag ettermiddag skriver formannskapet på Frøya at det ikke lot seg gjøre å finne erstatningsprosjekt for vindkraftparken på Frøya.

søndag 18.08 2019
Christiian Vogt om vindturbinutbygging, Frøya 
        
            (Foto: Terje Svaan)

Stadtwerke München sier seg villig til å snakke med Frøya kommune om å bli kjøpt ut av vindkraftprosjektet

- Jeg er ennå ikke blitt kontaktet av Frøya kommune om å bli kjøpt ut av vindkraftutbyggingen. Blir jeg det, vil jeg vurdere å snakke med dem.

fredag 24.05 2019
 

Debatt:

Debatt-spesial om vindkraft: Ti leserbrev til Trønderenergi - og konsernsjefens svar til dem alle

På knappe to måneder har Adresseavisen fått mer enn 50 leserinnlegg om Trønderenergi og enda flere om vindkraft på Frøya. Her er noen av dem.

mandag 20.11 2017
Statsadvokat Jogeir Nogva mener det hefter vesentlige mangler ved tingrettens lovanvendelse. 

Derfor anker statsadvokaten dommen mot daglig leder fra Frøya

– Vi mener tingretten tar feil, sier statsadvokat Jogeir Nogva.

torsdag 09.11 2017
Mer laks: Ifølge Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant og medlem i Stortingets finanskomité, vil kommunene i Trøndelag til sammen få 322 millioner kroner, dersom oppdrettsnæringen kjøper regjeringens forslag til produksjonsøkning. 

Nytt lakseforslag kan gi trønderske kommuner 322 millioner kroner mer

Regjeringens forslag til økt produksjon av oppdrettslaks kan gi store inntekter til kommunene.

onsdag 08.11 2017
Uenig med tingretten: - Dette er et skudd for baugen for oss, og vi kan ikke ignorere dommen, sier avdelingsdirektør Gry Singsaas i Arbeidstilsynet. 

Direktør i Arbeidstilsynet om dommen som frifinner daglig leder: «Et skudd for baugen for oss»

- Vi ønsker en anke med et annet utfall, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet om dommen der en daglig leder fra Frøya ble frifunnet på juridisk grunnlag.

mandag 17.07 2017
 

Kommunebarometeret:

Kommunen har blant de dårligste avgangskarakterene i norsk skole - Avgangskarakterene er på bunn, men slik vil vi ikke ha det

Skoleelevene i Frøya forlater ungdomsskolen med langt dårligere karakterer enn landsgjennomsnittet. Slik vil ikke skolefolkene i kommunen ha det.

 

Frøya kan også være et godt sted å bo

Kommunebarometeret viser at Oppdal er blant de aller beste kommunene i Norge, mens Frøya ikke er langt unna bunnen. Er det virkelig så mye verre å bo på Frøya? Neppe.

onsdag 29.03 2017
Den nye brannstasjonen på Siholmen på Frøya står snart ferdig. Kommunepolitikerne innrømmer at bygningen er en tabbe. 

Adresseavisen mener:

Tabben på Frøya er et vanlig problem for tettstedene

fredag 17.03 2017
Legges ned: Politidirektoratet støtter politimesterens innstilling om å legge ned lensmannskontoret på Frøya. Nærmeste lensmannskontor blir Hitra. Frøyværingene protesterer. 

- Nærpolitireformen er en fjernreform

I Trøndelag politidistrikt har 11 av de 49 kommunene klaget på Politidirektoratets beslutning om ny lokal organisering av politidistriktet.