TEMA

søndag 03.03 2019
Godkjenner ikke norsk skilsmisse: - Land som praktiserer islam har en helt annen lovgivning enn den vi har i Norge og Europa, sier advokat Farhad Shariati. 

Advokat Farhad Shariati: – Norsk skilsmisse teller ikke for kvinner fra Midtøsten

- Skilte muslimske kvinner har problemer med å inngå et nytt ekteskap på lovlig vis, mens mennene kan gifte seg med flere. Dette ble et tema i en pågående rettssak om tvangsgifte.

fredag 25.01 2019
Fylkeslege Jan Vaage mener at tiltakene som er satt i gang på akuttmottaket og generelt på sykehuset, er gode nok. 

Avslutter tilsyn etter «alvorlig» situasjon ved akuttmottaket

Over flere år har Fylkesmannen blant annet påpekt alvorlige enkelthendelser og at pasienter ikke har blitt ivaretatt på en trygg måte.

tirsdag 16.10 2018
 

Frykter fiskedød i Malvik skyldes rotenonbehandling:

Anmelder fiskedød i vernet elv i Malvik

- Det er veldig beklagelig at fisk har dødd i Homla. Vi jobber nå for å få oversikt over om fiskedøden har sammenheng med rotenonbehandlingen av fire tjern.

torsdag 21.12 2017
Roar Aarhaug, daglig leder Hugaasgruppen, er ilagt en bot på 1,8 millioner koner for overproduksjon. Nå tar han staten til retten for å få bota opphevet. 

Bonde fra Sør-Trøndelag møter staten i retten for å krangle om millionbot

Kyllinggründer Roar Aarhaug mener staten ikke har gyldige bevis for at han står bak norgeshistoriens største brudd på husdyrkonsesjon.

tirsdag 19.12 2017
«De færreste av oss oppsøker Nav om det blir slutt med samboeren. Vi finner løsninger. Mennesker stiller opp for hverandre. For andre kan veien til utenforskapet være skremmende kort» skriver kronikkforfatteren. Bildet er tatt under Bakke Bru for noen år siden. 

Kronikk

«Ikke alle har tak over hodet i byen vår og her har Nav en nøkkelrolle»

onsdag 06.12 2017
Stridens sjø Her er området de strides om. Fylkesrådmannen mente det strider mot vannforskriften å fylle igjen kroksjøen midt i bildet. Han fikk ikke politikernes støtte. Nå klager Naturvernforbundet saken inn for ESA. 

Klager inn vedtaket om kyllingslakteri

Onsdag vedtok Orkdal reguleringsplanen som sikrer muligheten for ny kyllingfabrikk. Naturvernforbundet mener vedtaket er i strid med vanndirektivet og klager saken inn for ESA.

onsdag 25.10 2017
Lang kamp: Lian Huseierforening, her ved Stig Ellefsen (t.v) og Anders Berg, skriver om den langvarige striden mellom Lian-beboere og Trondheim kommune. 

Kronikk

Rita bør si unnskyld til beboerne på Lian

Fortsetter kommunen i sitt nåværende spor, bryter den med viten og vilje menneskerettighetene.

mandag 23.10 2017
 

Signert

Det finnes barnebruder også her i landet

«Det å respektere gravide, barn og ungdoms integritet er en grunnleggende norm ved all helsehjelp, også den forebyggende.» skriver kronikkforfatterne. 

Kronikk

Dette må du vite om å ha taushetsplikt

tirsdag 17.10 2017
Avslutning: Fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred går av ved nyttår, når de to trøndelagsfylkene slås sammen. Tirsdag ble hun feiret av departement, regionale statsetater, kommunene i fylket og ansatte i embetet. 

– Man definerer seg selv ut fra jobben sin veldig ofte, og når den definisjonen forsvinner – hvem er jeg da?

Hvem er hun egentlig, når hun ikke skal være fylkesmann lenger? Det skal Brit Skjelbred snart finne ut av.

tirsdag 26.09 2017
Tillit: Folk skal kunne stole på helsepersonell, og uvvedkommende skal ikke lese i pasientjournaler, sier Inger Williams, stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. 

Trondheim kommune:

Leder får refs for journalsnoking

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener en kommunal leder i Trondheim skal ha snoket i pasientjournaler.

søndag 24.09 2017
Roar Aarhaug, daglig leder Hugaasgruppen, er ilagt en bøter på 8,7 millioner kroner for overproduksjon. Dette bildet er tatt tilbake i 2010 da han også eide Hugaas Rugeri. 

Saksøker staten for å bli kvitt millionbot

Kyllinggründer og bonde Roar Aarhaug fra Soknedal vil ikke godta bota på 1,8 millioner kroner for overproduksjon. Mens han krangler på den, har han fått et nytt krav på 6,8 millioner.

tirsdag 19.09 2017
 

Kronikk

Dette er til dere som mener tillitsvalgte ikke er nødvendig, som sier vi er bakstreverske, gammeldagse og hindrer utvikling

onsdag 13.09 2017
Slik ser det ut: Med vannet kom fuglelivet. 

Dette vannet var tørrlagt i flere tiår

Fuglekikkerne slår det fast. Det tidligere tørrlagte Rusasetvatnet i Ørland har fått fuglelivet tilbake.

torsdag 07.09 2017
Ikke forsvarlig: Fylkeslege Jan Vaage mener gravide rusmisbrukere er en spesielt sårbar gruppe, og at de derfor må få et godt kommunalt tilbud. Trondheim kommunes tilbud har ikke vært forsvarlig, mener han. 

Gravide rusmisbrukere har vært uten jordmor. - Uforsvarlig, mener fylkeslegen.

Tilbudet til gravide rusmisbrukere i Trondheim svikter, konkluderer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i en tilsynsrapport.

tirsdag 05.09 2017
Endelig: Staten har bestemt seg for ikke å anke dommen fra Sør-Trøndelag tingrett, der ekteparet Jan og Helene Schjølberg på Lian fikk fullt medhold i synet på at eiendommen deres ikke skal bortreguleres til friluftsområde. Bolighuset sto ikke til nedfalls slik kommunen - og senere Fylkesmannen - la til grunn. 

Ekteparet på Lian vant mot staten - blir ikke anket

Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) er glad for at staten ikke anker den såkalte Lian-dommen, men er skuffet over at ikke formannskapet vil sette i gang arbeid for å revidere reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka fra 2008.

mandag 04.09 2017
Skummelt: Bare Isa Emilie (10) får innvilget drosjeskyss til holdeplassen på Kuset, der skolebussen står og venter. Søsknene Anne Lea (15) og Tom Kristian (17) må ta seg dit på egen hånd langs smale og uoversiktlige fylkesvei 861 med 80-sone. 

Isa Emilie får drosjeskyss, søsteren Anne Lea må gå langs mørklagt fylkesvei med 80-sone

Isa Emilie (10) får drosjeskyss, mens søsteren Anne Lea (15) må gå den smale fylkesveien uten fortau og gatelys frem til holdeplassen for skolebussen.

torsdag 31.08 2017
Lian: Jan og Helene Schjølberg drev i mange år Lian restaurant. Her er de i samtale med nåværende eier Inge Johnsen. Paret har i mangge år ført kamp mot kommunen for at en eiendom de eier ikke skulle bortreguleres. Nå er kampen vunnet. 

Ektepar på Lian vant mot staten etter å ha klaget på vedtak

Sør-Trøndelag tingretts dom kan gi politiske følger i Trondheim kommune.

onsdag 09.08 2017
Minner: Barnas far ønsker å få barna hjem til Norge og at barnevernet overtar omsorgen for dem. Han mener norske myndigheter og politiet ikke har gjort nok i denne saken. Bildet er tatt i august i fjor. 

Trondheimsmor tok med barna til utlandet for å unngå barnevernet:

Rektor på barnas skole er bekymret

Mor til de bortførte barna ønsket å returnere til Norge og flytte til en annen kommune for å få vurdert omsorgssituasjonen av barnevernet i en ny kommune.

mandag 31.07 2017
Positiv: Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, mener lovendringen vil gjøre det enklere for skolen å iverksette tiltak. Bildet er tatt ved en annen anledning. 

Dette mener kommunalråd og rektor i Trondheim om den nye mobbeloven

Tirsdag kom den nye lovendringen som styrker rettighetene til elever som mobbes i skolen. Loven vil gjøre det enklere og mer effektivt å klage inn mobbesaker.

Innskjerping av loven for å stoppe mobbing

Fra 1. august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen hvis de synes skolen gjør for lite for å stoppe mobbing.

fredag 30.06 2017
Stor jobb: Fylkeslege Jan Vaage sier Bjugn kommune har en stor jobb for å sikre at eldre med behov for heldøgns omsorg får et forsvarlig tilbud. 

Eldreomsorgen i Bjugn får kraftig kritikk etter tilsyn

Beboere fikk ikke hjelp til å stå opp før sent på formiddagen, mens kveldsstell og legging startet allerede klokken 18.

onsdag 21.06 2017
 

Trondheims første Montessoriskole kan måtte stenge før den åpner

De har 24 ungdomsskoleelever, lærere på vent, skolebygg, men ikke godkjente utearealer. Miljøenheten vil ikke gi godkjenning til Trondheim Montessori ungdomsskole. Fylkesmannen behandler klagen.

lørdag 17.06 2017
 

Trondheim får ikke forby kommersielle barnehager:

- Målrettet angrep mot små, ideelle barnehager

- Forvirringen i denne saken styrker argumentene for å få et enklere lovverk for barnehager. Vi må forhindre profitt til de store private barnehageeierne, sier Audun Lysbakken (SV).

fredag 26.05 2017
Engasjement: Ann Kristin Lundemo (til venstre), Siri Bøthun, Toril Olsen Søtvik og Per Arne Hervik er alle opptatt av familieråd som verktøy for å løse barnevernssaker. I familieråd er det tanter, onkler, besteforeldre og andre voksne som barnet er knyttet til som engasjerer seg for å hjelpe barnet. Familieråd legger til rette for et konstruktivt samarbeid mellom barn, familie, privat nettverk og barnevern. 

Med denne metoden tar Barnevernet færre barn ut av hjemmet

På to år reduserte barnevernstjenesten på Kongsberg antallet akuttplasseringer med 90 prosent. Nå læres barnevernsansatte i Sør-Trøndelag opp i metoden.

torsdag 11.05 2017
 

Krever brufinansiering for å vurdere storkommune på Fosen

Kommunestyrene i Rissa og Leksvik stiller motkrav til staten.

fredag 21.04 2017
 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Storkommune på Fosen kan bli vedtatt i ekspressfart

I løpet av bare noen uker må lokalpolitikerne i sju kommuner ta stilling til én felles storkommune.

torsdag 20.04 2017
 

Ny rapport om Fosen:

Stortinget bør vedta storkommune i juni

Rapporten konkluderer med at storkommunen bør være på plass fra 2022.

tirsdag 11.04 2017
Reagerer på mannsdominans: Marit Bjerkås leder kvinnenettverket til Ap Sør-Trøndelag. Hun er også varaordfører i Rennebu.  
    
      (Foto: lena løvnes/meldal kommune)

Ordet Fritt:

«Mannfoldige» Trøndelag

Leder Trøndelag: Øverst til høyre er fylkesmann Frank Jenssen. Han får med seg (øverst til venstre): Gerd Janne Kristoffersen, Mari Mogstad, Tore Bjørkli, Bjørnar Wiseth, Erik Stene, Jan Waage og Roar Veiseth. Nederst til høyre er fylkesrådmann Odd Inge Mjøen. Han får med seg (nederst til venstre): Ole Tronstad, Knut Aspås, Karen Espelund, Trude M. Nøst, Vegard Iversen og Erlend Solem. 

- Hvite menn som pusher 50 styrer det nye Trøndelag

Hos Fylkesmannen er syv av ni i ledergruppa menn. Hos fylkeskommunen gjelder det fem av syv.

tirsdag 28.03 2017
Råd og støtte: - Barneombudet har vært avgjørende viktige for oss. De har vært meget støttende og tilstede som samtalepartner, gjennom timer i telefonen. I tillegg bidrar de med kompetanse på regelverket. Forskjellen i møte med dem og med fylkesmannen var som natt og dag, sier Ola Hoel. 

- Tilliten til skole og fylkesmann var det virkelig store feilvalget

Line fikk 5,5 millioner i erstatning etter mobbing:

mandag 27.03 2017
Mobbelov i endring: I dag er det åpen høring i Stortinget om end ringer i mobbelovgivningen. Erik Torp i foreningen Mobbing i skolen har Barneombudet med seg i kritikken av Fylkesmannen som klageinnstans. 
    
      (Foto: Leif Arne Holme)

Foreldre fraråder ny mobbelov:

Foreldre fraråder ny mobbelov

- Elever som blir mobbet får dårligere rettssikkerhet med ny mobbelovgivning, sier Erik Torp i foreningen Mobbing i skolen.

Holdt nede: - Jeg fikk behandling av en som ikke ville meg noe godt. Han holdt meg nede med vilje, sier kvinnen som i over fire år gikk til behandling hos en fysioterapeut. Nå har lagmannsretten dømt han til to års fengsel, og skriver at hans kontakt har vært en grenseløs involvering i hennes liv. 

- Jeg tenkte at det som skjedde var min feil

En fysioterapeut i Sør-Trøndelag er dømt til to års fengsel etter at han misbrukte sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en kvinnelig pasient.

lørdag 18.03 2017
 

Folk:

Idrettsildsjel fikk kongemedalje

Samfunnsengasjementet har vært drivkraften for Kåre Normann Holm (81).

onsdag 15.03 2017
Adresseavisen mener det er god grunn til å beholde konsesjonsgrenser for fjørfe. 

Adresseavisen mener

Fjørfenæringen trenger grenser og kontroll

fredag 10.03 2017
Siden 1999 har Ketil Overby har drevet Macbeth første etasje av bygården Gildevangen i Søndre gate, som sto ferdig i 1909. Fasaden har den karakteristiske, grovt tilhugde granittsteinen. Fredag er det nyåpning av puben. 

Går fra brun pub til lys bar:

Gjør om brun pub i Trondheim til lys bar

Ketil Overby har skapt et levebrød på britisk irsk og skotsk pubkultur i Trondheim. Fredag inviterer han til en nyoppusset Macbeth i Søndre gate.

lørdag 04.03 2017
Tilsyn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil i løpet av den nærmeste tiden gjennomføre et tilsyn ved barnevernsinstitusjonen. - Det er naturlig at vi tar opp dette i tilsynet, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Torbjørn Løvaas. 

- Dette er en hendelse som ikke skal skje

En ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Trøndelag skal ha innrømmet å ha kjørt en ungdom i bil til og fra skolen i beruset tilstand.

søndag 26.02 2017
Helga Pedersen: – Det oser reformpolitisk dobbeltmoral av dette. 

Stortingspolitikerne brukte ikke tvang på hjemkommunene sine

– Det oser reformpolitisk dobbeltmoral av dette, sier Helga Pedersen.

onsdag 01.02 2017
Gaupejakt er nå tillatt tross klager fra lokale naturvernforeninger. 
    
      (Foto: BENT RAMBERG)

Gaupejakt tillatt fra 1. februar:

Får skyte 21 gauper i Midt-Norge

Klima- og miljødepartementet holder på antallet gauper til tross for klager fra naturvernorganisasjoner.

fredag 27.01 2017
Playstation: Ettermid dagene kan bli lange for Ingrid Brøndbo Kjerstad etter at hun kommer hjem fra dagtilbudet. Mor Eva Brøndbo hadde ønsket at datteren kunne fått tettere oppfølging i hverdagen. 

Fylkeslegen med tilsyn:

Refser kommunens tilbud til utviklingshemmede

De kan trenge hjelp til å kle på seg, lage mat, ta bussen og gå på kino. Men mennesker med utviklingshemming får ikke de tjenestene de skal ha.

onsdag 18.01 2017
Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med tjenesten til eldre i Trondheim kommune, og har besøkt Søbstad helsehus og Valentinlyst helse- og velferdssenter. 

Tilsynsrapport fra fylkesmannen:

Eldre føler seg utrygge i sykehjem

Beboere i sykehjem i Trondheim føler utrygghet fordi personalet har for lite tid til å være sammen med dem.

fredag 13.01 2017
Frank Jenssen ble fredag utnevnt til ny fylkesmann i Trøndelag. 
    
      (Foto: Kristin Svorte)

Adresseavisen mener

Viktig jobb for ny fylkesmann

torsdag 12.01 2017
Er ønsket: Tore O. Sandvik, Bente Wold Wigum og Gunn Iversen Stokke håper på Anne Marit Mevassvik som fylkesmann. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Trøndelagsmøtet

Sandvik vil ha sin konkurrent som fylkesmann

Tore O. Sandvik og Anne Marit Mevassvik kjemper om ordførerkjede i nye Trøndelag. Nå vil Sandvik ha konkurrenten som fylkesmann.

Kommentar

Snakkisen på Hell

Snart vet vi hvem som blir Trøndelags mektigste embetsmann- eller kvinne.

torsdag 29.12 2016
 

Ørland og Bjugn får ekstra kampfly-midler

Kommunene Ørland og Bjugn får over 750 000 kroner fra Fylkesmannen. Pengene skal gjøre kommunen rustet til etableringen av kampflybasen.

torsdag 22.12 2016
Fylkeslege Jan Vaage mener situasjonen ved akuttmottaket er alvorlig. 

Fylkeslegen i Sør-Trøndelag slår fast:

Fagdirektøre: Pasientsikkerheten står ikke i fare Fylkeslegen: Jo, til tider gjør den det

Akuttmottaket på St. Olavs Hospital

tirsdag 20.12 2016
 

Kommunequizen:

QUIZ: Hvilke kommuner skal egentlig slå seg sammen?

Folket sa sitt i 2016. Men hva vet du om kommunesammenslåing?

Ikke overrasket: Hovedtillitsvalgte i Fellesorganisasjonen i Trondheim kommune, Mona Berger og Runa Hjertø sier barnevernstjenesten i Østbyen har hatt store utfordringer siden høsten 2014. De er ikke overrasket over at fylkesmannen nå kritiserer tjenesten. 

Tillitsvalgte svarer på kritikken mot barnevernet:

- Det var ikke et møte uten at ansatte gråt

Ledelsen i Trondheim kommune har en rekke ganger blitt varslet om de tøffe arbeidsforholdene ved Østbyen barnevernstjenester.

onsdag 14.12 2016
Nabokrangel: «Begrunnelsen for å tillate denne ulovlig igangsatte byggingen, var at det var en større fordel for søkeren å få bygd ferdig det ulovlige tilbygget, enn det var til ulempe for naboen» skriver innleggsforfatteren. Bildet er tatt i en annen sammenheng. 

Debatt

Det er helt greit å bygge ulovlig i Trondheim

«Den siste saken var lovlig omsøkt, og ble avslått. Den første ulovlig bygget, og godkjent. Derfor overskriften. Og moralen er?» skriver innleggsforfatteren.

fredag 09.12 2016
Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener god saksbehandling er veldig viktig for tilliten til barnevernet. 

Kritiserer juskompetansen i barnevernet

Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener fagfolk i barnevernet ikke har god nok utdanning i saksbehandling og jus.

mandag 14.11 2016
Roar Aarhaug, daglig leder Hugaasgruppen, er ilagt en bot på 1,83 millioner koner for overproduksjon. 

Går trolig til sak mot staten etter gigantbot

Hugaasgruppen-eier Roar Aarhaug er ilagt en bot på 1,83 millioner kroner for overproduksjon over flere år.

torsdag 10.11 2016
Hedret: - Samfunnet vårt trenger mennesker som brenner for noe, og som er villige til å bruke evner og krefter til å berike samfunnet rundt seg, sa fylkesmann Brit Skjelbred til Tor Risan da hun overrakte Kongens fortjenstmedalje til ildsjelen. 

Folk:

- Jeg har aldri hatt noe sykdom, og er fortsatt aktiv

Tor Magnus Risan (80) får Kongens fortjenstmedalje for sitt store frivillige engasjement.

mandag 07.11 2016
 
    
      (Foto: Leif Arne Holme)

Søkerlista til ny fylkesmann er klar

Se hvem som ønsker trøndermakt

fredag 04.11 2016
Per Sandberg - ombestemte seg. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Ombestemte seg i siste liten:

Sandberg ikke aktuell som fylkesmann

Frps Per Sandberg er søker likevel ikke stillingen som ny fylkesmann i et samlet Trøndelag.

torsdag 03.11 2016
Anne Marit Mevasvik fastslår at hennes søknad til stillingen som ny fylkesmann i Trøndelag ikke en en avklaring i spørsmålet om hvem som blir regionens nye fylkesorfører. 

Fylkesrådsleder vil bli fylkesmann – og fylkesordfører:

Mevassvik helgarderer i kampen om å styre Trøndelag

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevasvik (Ap) sier at hennes søknad til stillingen som ny fylkesmann i Trøndelag ikke er en avklaring i spørsmålet om hvem som blir regionens nye fylkesorfører.

onsdag 02.11 2016
Per Sandberg - holder døra åpen. 

Jenssen eller Sandberg kan bli ny fylkesmann i samlet Trøndelag

Stortingsrepresentant Frank Jenssen (H) og fylkesmann Inge Ryan er blant søkerne til den nye jobben som ny fylkesmann for hele Trøndelag. Frps Per Sandberg avviser ikke at han kan være blant søkerne.

mandag 31.10 2016
De tre ordførerne i Os i Hedmark, Røros og Holtålen kom samlet da Fylkesmannen i Sør-Trøndelag la fram sin innstilling til kommunesammenslåinger. Disse tre bør slå seg sammen nå, mener fylkesmann Brit Skjelbred. Fra venstre: Runa Finborud, Os, Hans Vintervold, Røros og Jan Håvard Refsethås, Holtålen. 
    
      (Foto: jens petter søraa)

De har sagt nei til hverandre - men nå møtes de på nytt

Det er nye samtaler om kommunesammenslåing. Ordførerne i Hitra og Frøya snakker sammen. I Os, Holtålen og Røros blir det felles formannskapsmøte.

onsdag 05.10 2016
 

Derfor har vi høstferie

Hver høst får barn og ungdom fri en uke på skolen - tilsynelatende helt uten grunn.

mandag 03.10 2016
Store endringer: Fylkesmann i Møre og Rosmdal, Lodve Solholm, vil at 36 kommuner i Møre og Romsdal skal bli til sju. Fylkesordfører Jon Aasen (til høyre) synes forslaget er godt og spenstig, men ordførere på Nordmøre mener innstillingen i praksis er et innlegg i kampen for å holde Møre og Romsdal samlet. 

- Slår forsvarsring rundt Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil gjøre 36 kommuner i fylket til sju. - Fylkesmannen slår samtidig en forsvarsring rundt fylket.

fredag 30.09 2016
Strør sand: Inge Ryan (til høyre) kunne i går fortelle Bjørn Iversen i Verdal, og andre ordførere i Nord-Trøndelag, at fylkesmannen som statens representant ikke vil røre kommunenes beslutninger om å takke nei til sammenslåinger. 

Fylkesmann Inge Ryan mener han har gjort jobben sin. Han om det.

Det er ikke mer enn 12 mil fra Trondheim til Steinkjer. Kommunereformen tyder på at det er et par lysår.

Nei og nei: Rennebus eks-ordførere Bjørn Rogstad (til venstre) og Alf Gunnes mener det er umulig og uaktuelt å starte opp nye samtaler med Oppdal etter at rennbyggen nylig sa et rungende nei til sammenslåing. 

- Det er nærmest respektløst overfor innbyggerne

Nei-generalene i Rennebu mener at det er ikke noe poeng å ha nye samtaler om kommunesammenslåing med Oppdal nå.

 

Fylkesmannen om kommunesammenslåing:

Vil ha bare én kommune på Fosen

Én kommune på Fosen, Hitra og Frøya bør slå seg sammen. Det bør også Oppdal og Rennebu.

 

Følg fylkesmannens forslag til kommunestruktur direkte

Tvang eller ikke - nå får kommunene i Trøndelag svaret

Malvik til Trondheim? Oppdal og Rennebu slås sammen? Hva med Stjørdal og småkommunene rundt? Her får du svaret direkte.

torsdag 29.09 2016
Kommuneekspert Geir Vinsand spår at fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil være tøffere enn sin kollega i Nord-Trøndelag i tilrådningene om kommunestruktur. 

Ekspert: Slik blir det nye kommunekartet

Ekspert tror fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag vil foreslå at Stortinget bruker tvang for å kutte antallet kommuner.

fredag 09.09 2016
Lang tid: Foreldrene Stine Mari Johansen og Karl-Sigurd Cyvin mener det tok alt for lang tid før det ble oppdaget at sønnen hadde hjerneblødning. I dag er de lykkelige over at det ser ut til å gå bra med sønnen. 

Ettåring hadde hjerneblødning - ble behandlet for omgangssyke

I over ett halvt døgn ble en ett år gammel gutt behandlet for omgangssyke ved St. Olavs Hospital. Så ble det konstatert at gutten hadde hjerneblødning.