TEMA

mandag 09.01 2017
Her la rådmann Morten Wolden og daværende kommunaldirektør for oppvekst, Gunn Røstad, fram saken ved en Trondheims-skole der elever skulle blitt utsatt for seksuell krenkende atferd. Saken viste seg å være mindre alvorlig enn først antatt. 

Ny rapport om det som gikk galt i krenkelsessaken:

Derfor gikk det galt da kommunen skulle håndtere krenkelsessaken

Svært mye gikk galt da kommunen skulle håndtere saken om seksuelle krenkelser ved en skole i Trondheim, viser ny rapport. Barna kan ha blitt skadelidende, mener flere informanter.

fredag 30.12 2016
Tidligere kommunaldirektør i Trondheim, Gunn Røstad, begynner 2. januar i jobben som oppvekstsjef i Hitra kommune. 

Gunn Røstad har fått ny jobb

Fire måneder etter at Gunn Røstad (60) trakk seg som kommunaldirektør i Trondheim, blir hun på ny oppvekstsjef.

fredag 07.10 2016

Ni vil bli ny kommunaldirektør etter Gunn Røstad i Trondheim

Fire kvinner og fem menn ønsker jobben som kommunaldirektør oppvekst og utdanning i Trondheim.

onsdag 24.08 2016
- Det er en trist dag for meg. Jeg forlater en jobb jeg har hatt et stort engasjement for, og en jobb som har vært en stor del av min hverdag de fire siste årene, sier Gunn Røstad som nå går av som kommunaldirektør i Trondheim. Fra neste uke er hun jobbsøker. 

- Denne avgjørelsen har jeg tatt alene

Gunn Røstad (60) synes det er trist å forlate jobben som kommunaldirektør i Trondheim.

Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Geir Røsvoll, mener det er en voksen avgjørelse av Gunn Røstad når hun nå trekker seg som kommunaldirektør for å skape ro. 

- Elever er ikke tjent med slik uro

- Med den uro som har vært i det siste, kan det hende at dette var en klok avgjørelse, sier Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet.

 

- En veldig tøff tid for staben og for direktøren

Rådmannen informerte politikerne.

fredag 05.08 2016
Oppdages før: Tidlig avdekking av barnas utfordringer er den viktigtse forklaringen til økningen i andelen barnehageunger som får spesialpedagogisk støtte, mener kommunaldirektør Gunn Røstad. 

Barnehagebarn med støttetiltak fører til budsjettsprekk

Andelen barnehagebarn i Trondheim som får spesialpedagogisk hjelp har økt over 20 prosent de siste to årene.

søndag 06.03 2016

- Kommunen har feilet

Kontrollkomiteens leder, Rolf Jarle Brøske (H), ser svært alvorlig på det som kommer fram i rapporten om barna som forsvant fra barnevernet i Trondheim.

mandag 25.01 2016
- Fylkesmannen har ikke grunnlag for å konkludere med lovbrudd i en aktuell Trondheims-skole, sier oppvekstdirektør Gunn Røstad i et svar som viser at de to instansene er på kollisjonskurs. 

Trondheim kommune nekter for å ha brutt loven

Trondheim kommune avviser at de har brutt loven ved en av byens skoler. Kommunen er oppsiktsvekkende kritisk til Fylkesmannens saksbehandling.

tirsdag 12.01 2016
Tradisjonsrike Kongsgården barnehage ved Bybroen legges ned. Ruth Potter (i hvit jakke) klemmer Maria Franzesca Petrella. I bakgrunnen Pierluigi Salvo Rossi med barna Danielle og Federico og Mari Nilsen Neira med sønnen Lautaro Gabriel Nilsen Neira 

Legger ned barnehagen ved Lykkens portal

Tradisjonsrike Kongsgården barnehage ved Bybroen legges ned. – Det er provoserende med tanke på ønsket om flere barn i sentrum, sier mor Mari Nilsen Neira.

Fylkesmannen tvangsflytter for første gang (Pluss)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har for første gang pålagt å flytte en elev over i en annen klasse, av hensyn til læringsmiljøet. – På tide, jeg håper det er den første av mange, sier moren til offeret.

torsdag 07.01 2016
Visste ikke Leder i oppvekstkomiteen, Eirik Schrøder (Ap), reagerer sterkt på at politikerne ikke er informert om innholdet i de alvorlige avvikene Adresseavisen omtalte torsdag. - Det må være frustrerende for de det gjelder at kvalitetsmeldingen vi nettopp mottok fra barne- og familietjenesten framstår som det reneste glansbildet sammenlignet med disse avvikene, sier Schrøder. 

313 alvorlige avvik i barne - og familietjenesten:

- Dette avslører svikt i systemet vårt

Lederen i oppvekstkomiteen, Eirik Schrøder (Ap), mener kommunen har sviktet de svakeste barna. Han reagerer sterkt på at politikerne ikke er informert om de alvorlige avvikene.

onsdag 06.01 2016
De få sakene som er rapportert inn fra barnevernet, handler enten om dårlig datasikkerhet, eller at et barn mangler saksbehandler i en kritisk situasjon. 

313 alvorlige avvik i Barne- og familietjenesten i Trondheim:

Varslet om overgrep i bolig for barn (pluss)

En beboer ble utsatt for krenkende seksuell berøring. En ansatt slo alarm om at de ikke klarte å sikre beboeren mot nye overgrep.

torsdag 17.12 2015
Trakassering «En kvinnelig lærerstudent blir trakassert av en elev ved først å bli tatt på rumpa, for så å bli tatt på brystet. Dette skjer i garderoben foran resten av klassen. Ingen reaksjoner blir iverksatt foruten verbal irettesettelse der og da (informasjon ble gitt til ledelsen etter skoletimen)». Dette er bare én av det som beskrives som grove hendelser ved Trondheims-skolen. Illustrasjonsbilde. 

Varsler om kritiske forhold på skole i Trondheim (Pluss)

Vold, seksuell trakassering og langstidssykemeldte lærere. En skoleledelse som ikke tar tak i situasjonen. Dette er innholdet i et varsel fra en tillitsvalgt.

onsdag 09.12 2015
Advarer Rolf Jarle Brøske sier at når så få i skolen bruker kommunens internkontrollsystem, kan man ikke være trygg. Han ber rådmannen iverksette tiltak umiddelbart. 

«Skolen skal være trygg. Slik er det ikke i dag»

Lederen av kontrollkomiteen, Høyres Rolf Jarle Brøske, mener rådmannen mangler kontroll på oppvekstområdet.

tirsdag 08.12 2015
Tøffere Leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng, mener volden i dagens skole er mer alvorlig enn tidligere. 

- En anmeldelse kan være viktig for eleven

Utdanningsforbundet mener voldsepisodene i skolen har blitt tøffere og at disse må politianmeldes.

Ny utvikling Nå utagerer også unger på førstetrinn. Det er nytt for rektor Hilde Klungsøyr, som har jobbet som rektor i 20 år. 

- Nå er også førsteklassingene voldelige

Rektor ved Flatåsen skole, Hilde Klungsøyr, er bekymret fordi barna blir tidligere utagerende enn før.

- Store skoler er bra fordi man automatisk får et større mangfold, det blir større rom for å være forskjellig, mene forskjellig, se annerledes ut. Det er større rom for å velge flere veier, det er viktig, også for å forebygge vold, mener rektor Bjørn Ivar Midjo ved Charlottenlund ungdomsskole. 

Jeg har ingen tro på å være «hard mot de harde»

- Ingen skal skubbes ut. Det er ikke slik det fungerer i samfunnet vårt, heldigvis, sier rektor ved Charlottenlund ungdomsskole.

Gunn Røstad mener skolen har et stykke å gå når det gjelder å melde om feil som skjer. 

- Skolen jobber for lite med avvik

Oppvekstdirektør Gunn Røstad lover større oppmerksomhet om feil som skjer, også på ledelsesnivå.

søndag 06.12 2015

Vil ha rapport fra private barnehager

Politikerne i Trondheim vil at også private barnehager skal rapportere inn til kommunen når det skjer hendelser.

fredag 04.12 2015
Manglet rutiner Edel Stokholms datter Dagny fikk kokende vann over foten i den private barnehagen, men saken ble ikke fulgt opp av kommunen. - Jeg tenkte at det var urovekkende at det ikke var rutiner for dette, sier Stokholm. 

Baby fikk kokende vann over foten, kommunen uinteressert

Da Edel Stokholms datter Dagny var 14 måneder gammel fikk hun kokende vann over hele foten i barnehagen. Trondheim kommune var ikke interessert i å følge opp det som hadde skjedd.

onsdag 02.12 2015
Margrethe Holte stoler på at datteren Lone (4) er trygg i Bergheim barnehage. - Men det hadde sikkert vært en fordel om de private barnehagene også rapporterte inn i kommunens avvikssystem, sier Holte. 

Private barnehager rapporterer ikke avvik til kommunen

De 79 private barnehagene i Trondheim er ikke en del av kommunens avvikssystem.