TEMA

onsdag 21.04 2021
 

Svarer på kritikken: Nye Veier skal tenke nytt òg bli bedre på dialog

onsdag 10.06 2020
Prosjektet fullføres dermed fortsatt i 2024/2025 forutsatt at reguleringsplanene blir godkjent medio-2020, skriver Nye Veier. 
    
      (Foto: Faksimile midtnorskdebatt.no)

Debatt:

Ny E6: Bygger senere, men kjappere

søndag 31.05 2020
Johan Arnt Vatnan i Nye Veier orienterte onsdag pressen om veiselskapets planer for E6-utbygging i Trøndelag. 
    
      (Foto: Martin Andersen)

Debatt:

110 km/t gir vesentlig større samfunnsøkonomisk nytte

mandag 25.05 2020
Strekningen Ranheim-Værnes skal bygges ut som firefelts motorvei. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Debatt:

La politikere og brukere kunne sammenlikne alternativene for ny E6

tirsdag 19.05 2020
Stavsjøfjelltunnelens nordlige tunnelåpninger, og de nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge i Hommelvik. 
    
      (Foto: Illustrasjon: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

Det jeg reagerer mest på, er at Nye Veier sier E6 ikke blir lagt gjennom Hommelvik

lørdag 16.05 2020
Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan svarer på innlegg om E6-utbyggingen. 
    
      (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)

Debatt:

Nye Veier-Vatnan svarer: Dette er feil i innlegget om ny E6 nordover

torsdag 26.03 2020
Johan Arnt Vatnan (bldet) i Nye Veier tar det for gitt at Nye Veiers forslag skal vedtas og bygges, skriver debattanten. 
    
      (Foto: Martin Andersen (arkiv))

Ny E6 i utakt med vedtatte mål

tirsdag 17.03 2020
Antall kjørefelt har betydning for trafikksikkerheten, skriver Johan Arnt Vatnan i dette innlegget. 
    
      (Foto: Illustrasjon: Nye Veier)

Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

torsdag 13.12 2018
PRIORITERES: Nye Veier AS regner med å begynne å bygge ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene i 2020.  
    
      (Foto: Nye Veier AS)

Denne trønderske E6-strekningen blir bygget tidligere enn planlagt

Nye Veier regner at ny E6 forbi Berkåk kan åpnes for trafikk innen utgangen av 2022. Nyveien forbi Støren, Lundamo og Ler må du trolig vente på til 2026 og 2027.

torsdag 06.09 2018
Ser nye muligheter. Fra v. grunneier Jon Petter Hernes, Johan Arnt Vatnan fra Nye Veier, stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp), Jørund Gullikstad fra Nye Veier og JOn Utus fra Stjørdals næringsforum. Her på dagens Langstein havn. 

Vil flytte havna to mil og bygge park og bolig

- Dette er ingen omkamp om logistikknutepunktet, understreker stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp).

torsdag 28.06 2018
 

I 2021 kan du kjøre på denne motorveien sør for Trondheim

Nylig gikk startskuddet for konkurransen om å bygge firefelts E6 mellom Melhus sentrum og Kvål. Nå vil Nye Veier prøve ut en ny kontraktsform for tettere samarbeid mellom aktørene.

fredag 02.02 2018
FLASKEHALSER: Soknedal og Sluppen kan bli flaskehalser når de planlagte E6-prosjektene i Trøndelag er gjennomførte. 
    
      (Foto: Fra animasjon fra Statens vegvesen (Soknedalstunnelen) og Morten Antonsen (flyfoto av Sluppenkrysset))

Dette blir de nye E6-flaskehalsene

Det planlegges mye fire felts motorvei i Trøndelag de kommende årene. Sluppen og Soknedal kan bli blant flaskehalsene som blir stående uten fire felt.

fredag 06.10 2017
 

Ny E6 sør for Melhus kan bli ferdig før tiden

Firefelts motorvei mellom Melhus sentrum og Kvål kan være en realitet allerede i 2020, ifølge Nye Veier-sjef Johan Arnt Vatnan.

fredag 30.06 2017
 

Vil la Nye Veier bygge ut avglemt veistubb i Melhus

Samferdselsdepartementet vil la Nye Veier få ansvaret for å bygge ut E6 til fire felt mellom Melhus sentrum og Skjerdingstad.

mandag 19.06 2017
 

Her vil Nye Veier ha helt ny E6-tunnel i Malvik

Vurderer å bygge tunnel gjennom Svartløftberga for å sikre 110 km/t på den nye motorveien til Værnes.

mandag 29.05 2017
 

Rådmannen vil ikke ha 110 km/t på E6 nord for Trondheim

Mener fartsgrensa må settes lavere av hensyn til miljøet og konkurransesituasjonen for jernbanen.

onsdag 10.05 2017
 

SVs Haltbrekken:

Derfor er 110-sone til Værnes en dårlig idé

SVs Lars Haltbrekken mener motorveien bør ha fartsgrense 90 kilometer i timen for miljøets skyld.

torsdag 27.04 2017
 

Slik vil Nye veier få til 110 km/t på motorvegen til Værnes

Nye Veier vurderer å bygge en helt ny tunnel mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen for å sikre høyere fart på motorveien.

tirsdag 25.04 2017
 

Nye Veier vil ha høyere fart sør for Trondheim

Regjeringens vegselskap ønsker 110 km/t mellom Melhus og Ulsberg, og tar til orde for at det bygges firefelts veg på en større del av strekningen en det som var planlagt.