TEMA

søndag 01.05 2022
Handelen med utlandet har gitt store inntekter både på import og eksport av kraft. 
    
      (Foto: MARIUS HELGE LARSEN)

Norge er snart det eneste landet i Europa som ikke har satt seg mål for dette

torsdag 21.04 2022
Midtre Gauldal 21. april 2022 Ras i Spjeldalen, Støren. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

- Synd at det er farlige episoder som skal til for at folk får opp øynene

14 boliger måtte evakueres da skredalarmen gikk torsdag morgen. Ekspertene sier at dette er noe vi kommer til å oppleve mer av.

søndag 06.03 2022
 

Fare for snø- og sørpeskred i Trøndelag

Det er fare for både sørpeskred og snøskred i Trøndelag søndag og mandag.

fredag 07.01 2022
Departementet vet godt at de har en dom i Høyesterett hengende over seg. Det er denne de skal ta utgangspunktet i den videre saken, skriver Norske Samers Riksforbund. Her olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på besøk ved anlegget på Fosen. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Koster 165 millioner å reparere naturen på Storheia

Skal terrenget og vegetasjonen på Storheia tilbakeføres slik det var før vindkraftverket kom opp, vil det koste rundt 165 millioner kroner.

fredag 15.10 2021
Åfjord: Utbyggingen av vindkraftverkene i reinbeitedistriktene på Fosen, er brudd på FN- konvensjonens bestemmelse om sivile og politiske rettigheter. Storheia og Roan vindkraftverk ble ikke lovlig satt opp. Arvid Jåma viser utbyggingen i Storheia.  
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Arvid Jåma etter seieren i Høyesterett: - Vi sa mange ganger at de tok en risiko

Etter å ha kjørt rundt i Storheia vindkraftverk i nesten fire timer, sier Arvid Jåma: - Dere ser hvor mye naturen er rasert, og dette skal være grønn energi.

tirsdag 12.10 2021
Storheia vindkraftverk på Fosen med sine 80 vindturbiner. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Stortingspolitikerne har gjort seg selv medskyldige i alvorlige lovbrudd

mandag 11.10 2021
Leif Arne, John og Mathias Jåma i høyesterett i Oslo. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Fosen-samene vant stort i Høyesterett

Utbyggingen av vindkraftverkene i reinbeitedistriktene på Fosen, er brudd på FN- konvensjonens bestemmelse om sivile og politiske rettigheter. Storheia og Roan vindkraftverk ble ikke lovlig satt opp.

fredag 10.09 2021
Trondheim 9. september 2021 Utglidning av jordmasser ved Amunddalen 231 i bydelen Klæbu i Trondheim. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Fant kvikkleire i rasområdet. Starter sikringsarbeid

Grunnprøver viser at det er kvikkleire i rasområdet i Klæbu.

torsdag 09.09 2021
Trondheim 9. september 2021 Utglidning av jordmasser ved Amunddalen 231 i bydelen Klæbu i Trondheim. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Måtte stenge fylkesvei på grunn av rasfare

Onsdag kveld ble flere hus i Klæbu evakuert. Torsdag kveld ble Amundalsvegen stengt for trafikk på grunn av fare for nye ras.

fredag 27.08 2021
Eva Maria Fjellheim forsker på konflikter rundt vindkraft i sørsamiske områder. Fjellheim er stipendiat ved Senter for samiske studier i Tromsø. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

- Fosen-saken vil bestemme oppfatningen av hvordan Norge ivaretar samenes rettigheter

- Uansett hva Høyesterett kommer fram til, vil det bestemme oppfatningen av hvordan Norge ivaretar/sikrer samenes rettigheter.

onsdag 16.06 2021
Utbygging av Stokkfjellet vindkraftverk. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Her reises en vindturbin på et nytt sted i Trøndelag

Den første vindturbinen er på vei opp på Stokkfjellet. Tirsdag var det for sterk vind til at den siste delen av selve tårnet kunne heises på plass.

søndag 07.02 2021
Under forsøket ble det brukt en borerigg for geologiske undersøkelser til å bore hull og fylle dem med salt. 
    
      (Foto: Privat)

Her tester de om salt kan hindre kvikkleireskred

I et forsøk i Trøndelag testes det om salt kan brukes for å stabilisere kvikkleire og dermed forhindre skred.

tirsdag 19.01 2021
Vindmøller under bygging på Frøya. Ørn i forgrunnen. 
    
      (Foto: Kim_Nygaard)

Vil registrere døde havørner på Frøya

På Frøya vil Trønderenergi søke etter og registrere havørn som er drept i kollisjon med vindturbiner.

mandag 16.11 2020

Laveste strømpris på 20 år

Det har vært rekordlav strømpris i både 2. og 3. kvartal i år. For å finne lavere strømpris for husholdningene må man må tilbake til 3. kvartal i 2000.

tirsdag 13.10 2020
 
    
      (Foto: Ragnhild Eidshaug )

Her sperrer vindkraftmotstandere veien for statens folk

NVE skulle inspisere vindkraftutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger. På veien opp til fjellet ble de stoppet av ti demonstranter.

onsdag 07.10 2020
Trønderenergis vindkraftutbygging på Sørmarkfjellet i Flatanger. 
    
      (Foto: Kim_Nygaard)

Snart kan du kjøre bil til bortgjemt jaktområde

Det 31. og siste turbinfundamentet støpes på Sørmarkfjellet i Flatanger. Ikke langt unna finnes det enestående og verneverdige fangstanlegget for villrein som kanskje har ligget der siden steinalderen.

onsdag 12.08 2020
I 2019 stod vann- og vindkraft for hele 97 prosent av norsk kraftproduksjon, skriver NVE. Her fra Nedre Fiskumfoss kraftverk i Harran.  
    
      (Foto: Roar Blåsmo-Falnes)

Debatt:

NVE svarer: Nei, vi bruker ikke «skitten strøm» i Norge

søndag 21.06 2020
Solid bru: I dag renner elva Ålma stille under brua på den gamle E6-en gjennom Oppdal sentrum. Men når 200-årsflommen kommer, kan brua bli en demning og oppdalingene risikerer at flomvannet legger sentrum under vann. 
    
      (Foto: Aagot Opheim)

Denne brua kan bli en propp som legger Oppdal sentrum under vann

Brua på gamle E6 gjennom Oppdal kan bli som en demning når storflommen kommer. Da risikerer oppdalingene at sentrum blir lagt under vann.

mandag 08.06 2020
 

– Vannføringen i Nidelva vil fortsette å stige i flere døgn fremover

Vannstanden i elvene i Trøndelag går nå ned, men ikke i Trondheim.

torsdag 28.05 2020
Flom i Gaula ved Ler 
    
      (Foto: Bent Ramberg)

Gladmelding til alle som fryktet storflom i Trøndelag

Varmt vær de neste dagene gjør at NVE avlyser faren for storflom.

mandag 06.04 2020
 
    
      (Foto: Statens naturoppsyn)

Ber mødre og kjærester gripe inn for å redde liv:

– I noen områder vil ulovlig snøskuterkjøring kreve liv

Erik Ydse i Statens naturoppsyn ber kvinnene gripe inn og stoppe ulovlig snøskuterkjøring i livsfarlig skredterreng.

søndag 05.04 2020
En polering av overflaten i vindkraftregimet ikke er nok, skriver debattanten. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Vi trenger en «storrengjøring» både i politikk og forvaltning

lørdag 04.04 2020
Naturvernforbundet i Trøndelag krever at arbeid innenfor hubroens hensynssone blir stansa, skriver debattanten. 
    
      (Foto: STEIN BJØRU)

Debatt:

For Trønderenergi og NVE er det bare ord i en plan

tirsdag 11.02 2020
Rørvik 29. august 2019 Olav Jørgen Bjørkås (Flatanger Sp) Valgreportasje med lokale politikere på NRK-debatt i Rørvik 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Ordfører forhandlet fram vindkraftavtale - var inhabil

I 2014 forhandlet Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås fram avtalen med vindkraftselskapet Zephyr om utbygging på Innvordfjellet. Nå, nesten seks år senere, konkluderer Revisjon Midt-Norge at han var inhabil.

søndag 27.10 2019
Roan 4. oktober 2019 Vindturbiner med anleggsvei i Roan, tilhørende Fosen vind DA. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Debatt:

Enøyd satsing på vindkraft er noe av grunnen til at vi sliter

mandag 21.10 2019
Utbygging av vindpark på Sørmarkfjellet. Vindmøller. 
    
      (Foto: Kim_Nygaard)

- Flere vindkraftutbygginger godkjent på uholdbart grunnlag

Hekkende fugler er blant det som skal undersøkes før et vindkraftverk kan bygges. En miljøkonsulent fikk i oppdrag å kartlegge naturen i et aktuelt vindkraftområde flere måneder etter at hekkingen var overstått.

fredag 18.10 2019
Roan 4. oktober 2019 Vindturbiner med anleggsvei i Roan, tilhørende Fosen vind DA. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Adresseavisen mener

Planen for vindkraft slo feil

Regjeringen velger å skrinlegge den omstridte nasjonale rammeplanen for vindkraft. Det er forståelig ettersom planen økte konfliktnivået. Nå må det på plass et bedre konsesjonssystem.

søndag 06.10 2019
 

Gikk ras på samme sted i 1992 - beboerne på Rødde fortsatt evakuerte

Nå kartlegges området grundig før det tas avgjørelser på når de evakuere får flytte hjem igjen til Rødde.

tirsdag 17.09 2019
Vindmøller på kysten av Trøndelag. 
    
      (Foto: ERLING SKJERVOLD)

Kommune-nei til mer vindkraft i Midt-Norge

NVE mener 20 midtnorske kommuner er aktuelle for vindkraftutbygging. Men kommunene vil ikke ha mer vindkraftutbygging.

torsdag 12.09 2019
- Vi er aldri blitt tatt med på råd, men det er vi som skal leve med vindkraftverket, sier Ingrid (26), Ida (20), Håvard (12) og Hanne Myren. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Vindkraftverket på Innvordfjellet kan bli droppet

Det spøker for vindkraftverket på Innvordfjellet i Flatanger. Hvis det blir noe av, er det mulig det ikke blir før etter 2028.

fredag 23.08 2019
Frøya-aksjonen har altså ført til en ny tidsregning innen energipolitikken: Før og etter Frøya, skriver kronikkforfattteren. Bildet er fra politiet som plukker ned teltleiren til vindkraftmotstanderne i Nessadalen på Frøya tidligere i sommer.  
    
      (Foto: Trygve Ulriksen Skogseth)

Kronikk:

Er Trønderenergi synderne? Jeg mener vi også må rette søkelyset på NVE

tirsdag 13.08 2019
Trønderenergis kontorer på Lerkendal i Trondheim.  
    
      (Foto: Adresseavisen)

Trønderenergi Nett fikk 250.000 i gebyr for brudd på energiloven

Selskapet Trønderenergi Nett er ilagt et gebyr av NVE på 250 000 kroner. Årsaken er brudd på energiloven i forbindelse med bygging av en kraftledning.

lørdag 03.08 2019
– Jeg har full forståelse for at mange ikke ønsker å se vindmøller i sine turområder, sier statsministeren som er på valgkampturné. 
    
      (Foto: Tor Høvik/Bergens Tidende)

Åpner for å droppe vindkraftplan. Trønderenergi vil ha debatten

Regjeringen kan komme til å droppe nasjonal ramme for vindkraftutbygging, opplyser statsminister Erna Solberg. Trønderenergi ønsker en debatt om vindkraft velkommen.

onsdag 12.06 2019
 

- Politikerne selger grunnen under føttene våre

Olje- og energidepartementet møtte vindkraftmotstanderne i Trøndelag onsdag. Da fikk de vite hvorfor reineiere og naturelskere sier nei til mer vindkraftutbygging i Trøndelag.

torsdag 25.04 2019
Veireportasje Fv714 Hitraordføreren er rasende over veivedlikeholdet på Fv714. - Jeg skjønner ikke hva folk tenker. Bare noen dager etter den tragiske ulykken er det nullføre, speilblankt og verken strødd eller saltet. Snillfjord-ordfører JOhn Lernes (Ap) 
    
      (Foto: jens petter søraa)

Slik forklarer ordføreren i Snillfjord det oppsiktsvekkende vedtaket

Et stort flertall i Snillfjord kommunestyre sier nei til vindkraftverk på fjellet Svarthammaren. Ordfører John Lernes tror den siste tidens økende motstand mot vindkraftutbyggingen er årsaken til nei-vedtaket.

mandag 01.04 2019
Storheia og de andre vindkraftverkene på Fosen ligger utenfor de områdene NVE nå utpeker som egnet for videre vindkraftutbygging. 

Fosen ikke med i «mest egnet» område for vindkraft

De fleste vindkraftverkene i Trøndelag som allerede er bygd eller gitt konsesjon til, ligger utenfor områdene som er omfattet av planene for framtidig utbygging.

Til Adresseavisen sier olje- og energiminister Kjell- Børre Freiberg (til høyre) at det ikke vil bli gitt nye vindkraftkonsesjoner før rammeplanene er ferdigbehandlet. Til venstre
vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 
    
      (Foto: Simen Granviken)

Olje- og energiminister Kjell-Børre Freiberg:

- Ingen nye vindkonsesjoner før vi har helheten på plass

Olje- og energiminister Kjell-Børre Freiberg (Frp) oppfyller ønsket fra SVs landsmøte i helgen, og stanser alle nye konsesjoner til den nye vindkraftplanen er politisk vedtatt.

Ingen andre fylker har fått utpekt et så stort område for vindkraftutbygging som Trøndelag. Fra før er over 20 vindkraftanlegg på gang i fylket.  

Her er områdene i Trøndelag som pekes ut for vindkraftutbygging

I Trøndelag er store deler av Namdal, store deler av fylket på grensen mot Møre og Romsdal og fjellområdene i innlandet pekt ut av NVE som best egnet for framtidig vindkraftutbygging.

lørdag 30.03 2019
Julie Brenna, Andrea Nordvik, Adrian Kristiansen, Malin Norheim, Maria Demina og Trine Vikan skal stemme for første gang i sitt liv. 

- 180 meter høye vindturbiner vil ikke være fint på Frøya

For første gang i sitt liv tar Adrian Kristiansen (16) en stemmeseddel og går inn i valgavlukket. Han stemte nei til vindkraftverk på Frøya.

torsdag 28.03 2019
Overkjørt av NVE: - Det er viktig at situasjonen vi på Frøya er i blir kjent både for nasjonen og andre kommuner, sier ordfører Berit Flåmo på Frøya. 

NVE overkjørte Frøya kommune

- Selvråderetten er tatt fra oss

– Dette viser at vi ikke har noe vi skal ha sagt om hvordan vindkraftanlegget utformes. Selvråderetten er tatt fra oss, sier Frøyas ordfører Berit Flåmo.

mandag 25.03 2019
 

- Vindkraftutbyggingen er tjuveri

Folk kom fra store deler av Trøndelag for å diskutere vindkraft på mandagens klimatoppmøte Trøndelag. Torbjørn Lindseth fra Flatanger kalte det tjuveri.

fredag 01.03 2019
Rundt 50 av Snillfjords 980 innbyggere stilte på møtet om vindkraftplanene for Svarthammaren. Før 1. april må kommunen og andre ha sagt sin mening om planene. 

«Skjønnhetskonkurranse» mellom vindkraftutbyggere på Krokstadøra:

Tre vindkraftutbyggere beilet om snillfjordingenes gunst på folkemøte

Blir det eller blir det ikke enda ett vindkraftverk på fjellene i Snillfjord? Det blir det absolutt, hvis det er opp til ordføreren.

søndag 24.02 2019
FØR: Geitfjellet i mai 2018 før anleggsarbeidene med vindkraftverket startet. Naturvernforbundet i Trøndelag og Orklaregionen har ytret seg mot utbyggingen som de mener innebærer varig rasering av viktig og vakker natur, og er til skade for fugl, vegetasjon, dyreliv og friluftsliv. Bildet er tatt fra Langlidalsheian mot Geitfjellet og Gråhammaren, og viser omtrent det samme området bildet av serviceanleggstomta er tatt (se annet bilde). 

Vindkraftanlegg nummer to på gang i Snillfjord

De som vil si sin mening om vindkraftanlegget på Svarthammeren i Snillfjord, har tida fram til 1. april på seg.

tirsdag 12.02 2019
Vindmøllepark på Smøla: «Antall kollisjoner mellom fugl og rotorblader, og antall kollisjoner mellom ryper og turbintårn på Smøla ble betydelig redusert etter at henholdsvis ett av tre rotorblader, og den nederste delen av turbintårnet ble malt svart» skriver kronikkforfatterne. 

Kronikk

Enkle tiltak kan dempe konflikten mellom vindkraft og naturverdier

tirsdag 05.02 2019
Frøya og Hitra: Det blå feltet på kartet markerer et område som Miljødirektoratet mener det ikke bør bygges ut vindkraft. På Hitra finnes allerede et vindkraftverk og et nummer to er planlagt. Også på Frøya er det gitt konsesjon til et vindkraftanlegg. Den svarte linjen markerer analyseområdet. 

Miljødirektoratet mener Frøya må utelukkes som vindkraftområde

Ikke bare Frøya, men også Hitra og store deler av kysten og innlandet i Trøndelag, peker Miljødirektoratet på som ikke akseptable områder for vindkraftutbygging.

tirsdag 22.01 2019
Arbeiderpartiet har flertall, men ordfører Berit Flåmo kan ikke garantere flertall for folkeavstemning i kommunestyret. Trass i at hele formannskapet gikk inn for saken.  

Vindkraftaksjonen på Frøya

Frøya-ordføreren garanterer ikke ja til folkeavstemning i kommunestyret

Tirsdag sa formannskapet på Frøya et enstemmig ja til ny folkeavstemning om vindkraftanlegget på øya. Men ordfører Berit Flåmo kan ikke garantere flertall når saken skal behandles i kommunestyremøtet neste uke.

fredag 11.01 2019
Diskusjonen om vindkraft koker ned til om hvor mye vi er villig til å ofre for å kunne selge «ren» elektrisitet til Europa, skriver dagens gjesteforfatter. 

Gjestekommentar

Vindkraft blir gjort lønnsomt takket være store offentlige subsidier

Midt-Norge er i ferd med å bli en nålepute av vindturbiner. Og mer kan det bli. Kraftbransjen er utbyggingskåt.

tirsdag 08.01 2019
Fire nye vindkraftanlegg: Trønderenergi skal bygge fire nye vindkraftanlegg på Frøya, Hundhammerfjellet i Vikna, Stokkfjellet i Selbu og Sørmarkfjellet i Osen og Flatanger. 

Vindkraftutbyggingen:

- Kan ikke redde klimaet med å ødelegge naturen

Vindkraftutbyggingen er den største naturskandalen i nyere tid, mener Trondhjems Turistforening. – Galskap, sier daglig leder Frode Støre Bergrem i TT.

torsdag 29.11 2018
 

NGU med nytt kartsystem:

Nå kan du se hvor mye ditt hus synker

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har torsdag formiddag lansert et gratis karttjeneste slik at du kan se hvor mye huset, leiligheten eller arbeidsplassen din synker.

tirsdag 27.11 2018
Det røde området til venstre på kartet er Nyhavna. Området til høyre på kartet som også er svært rødt, er Grilstad Marina. Lade, i midten, er stabil. 

Nye satellittdata avdekker:

Grilstad Marina synker 2 cm i året

Grilstad Marina og Brattøra/Nyhavna synker 2–3 cm i året. Dette er også områdene i Trondheim med størst fare for skred under vann.

mandag 19.11 2018
Energimerking: Ragnhild Wist (t.v.), Ane Solem Knutsen og Tore Dyrendahl i NVE fører tilsyn med elektrokjeder. Det kan ifølge NVE spares mye energi på merking av produkter og økodesign. 
    
      (Foto: Sigurd Lein Hernes)

Fører tilsyn med elektrokjeder:

- Det er de store kjedene som er dårligst på å merke produktene

Dårlig energimerking kan bli dyrt for både små og store elektrokjeder. Fra Trondheim fører tre personer tilsyn over hele landet, slik at forbrukerne vet hva de kjøper.

fredag 31.08 2018
 

Fra og med 1. september blir denne forbudt

Halogen ut, LED inn.

lørdag 23.06 2018
Raset sett fra lufta. 
    
      (Foto: Erling Skjervold)

102 personer får flytte hjem igjen etter raset

102 personer er bosatt i området som ble evakuert etter det store raset i Leksvik onsdag. Lørdag fikk de beskjeden om at de igjen får flytte hjem.

fredag 22.06 2018
 

Jordskredet i Leksvik:

Skole ligger i rasfarlig sone

NVE planlegger å sikre to større kvikkleiresoner ved Ytterelva i Leksvik.

torsdag 21.06 2018
 

Dette bekymrer ekspertene etter testene torsdag

NVE skal gjøre flere undersøkelser for å finne ut om boligene på Kroa i Leksvik står på trygg grunn.

 

Sjekk om du er utsatt:

Her er det størst fare for leirskred i Trøndelag

NVE har kartlagt nær 2000 kvikkleiresoner i Norge. Over 700 av disse ligger i Trøndelag.

onsdag 16.05 2018
 

NVE kutter vanntilførselen til Veslemannen

NVE forsøkte i fjor høst å pøse på med vann til fjellet Mannen i Rauma i håp om å utløse et ras, men det gir de nå opp.

mandag 14.05 2018
Driva i Sunndalen var blant vassdragene i landet som vokste seg flomstor i forrige uke. Heldigvis ble ikke elva for stor denne gang - og skadene ble minimale. 
    
      (Foto: Tommy Fossum)

Ber om massiv satsing til flom- og skredforebygging

Norges vassdrags- og energidirektorat foreslår en massiv satsing på flom- og skredforebygging. SV vil åpne pengeboka.

fredag 11.05 2018
 

Debatt

Barndommens landskap skal nå raseres, og vi gråter

«Jeg har sittet i lenker før, og jeg har lovt både NVE, OED og Zephyr at det kommer jeg til å gjøre her også» skriver Kari Merete Andersen i dette debattinnlegget.

Store oversvømmelser i Otta sentrum fredag.  
    
      (Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix)

Glomma stiger raskere enn antatt, flere er blitt evakuert

Flere personer er evakuert fra husene sine i Akershus, Buskerud og Hedmark på grunn av flom. Vannet stiger raskere enn tidligere forutsatt i Glomma, melder NVE.

torsdag 15.03 2018
Lisa Svalestad og Lars Henning Nodland har fått mye å stri med etter at seks vindmøller ble plassert nært hjemmet deres. Her med barna Ludvig og Sara Elise. 

Lise og familien fikk seks vindmøller rett ved huset sitt

– Vi føler oss lurt, sier Lisa Svalestad.

mandag 12.03 2018
Vindparker så langt øyet kan se: På Roan-fjellet er turbinfundamentene ferdigstilt. Ikke langt unna ses de 29 vindmøllene på Bessakerfjellet og Skomakerfjellet. 

Kan bli 26 vindparker i Trøndelag

Om noen år kan vindkraftanleggene i Norge oppta et område som er fire ganger større enn Trondheim kommune. Bare i Trøndelag kan det bli 26 vindparker.

fredag 09.03 2018
 

Ofrer norsk natur for utenlandske milliarder

Norsk natur må vike for å gjøre Europa grønnere og tyske pensjoner tryggere. Utenlandske selskaper bruker titalls milliarder på norske vindkraftverk.

onsdag 17.01 2018
Før moloen ble bygd hekket 1600 par ærfugl på Tautra. For noen år siden var det 150 par igjen. 

Signert

Dette er uttrykk for at folk og fagmiljø er for mye hjemme alene og trenger jording

fredag 06.10 2017
 

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad venter nok en gang på Mannen:

- Det er nå eller aldri

Beboerne håper at vanning av fjellet vil få Veslemannen til å rase.