TEMA

lørdag 23.05 2020
Ulykkesstedet: Seks personer omkom i togulykken på Nidareid. En av de drepte var arkitekt Erik Glosimodt, som hadde tegnet Dovrebanens stasjoner mellom Oppdal og Dombås. De øvrige omkomne var overingeniør Hans Hammer, telegrafdirektør Thomas Heftye, NGO-direktør Nils Sejersted, kaptein Bjørnstad og major Nicolay Ræder. 
    
      (Foto: Alf Schrøder/Schrødersamlingen, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, fra Nidareid-ulykken i 1921.)

Satsing på tog i Trøndelag er en pinlig historie om løftebrudd, utsettelser og sentral motvilje i 150 år

Trønderske politikere er skuffet og overrasket over at opprusting av Dovrebanen er utsatt. Det burde de ikke være, for trøndersk jernbanehistorie er 150 år med løftebrudd og sentral motvilje.

fredag 24.04 2020
Ordfører Bjørn Iversen i Verdal erkjenner at partiet lokalt også kan ha tapt stemmer på skolestrukturdebatten. 
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

Aps fraksjonsleder for vei: Her er Trøndelags viktigste innspill til ny nasjonal transportplan

fredag 14.09 2018
Øyvind Jonassen hadde sett for seg at han skulle bli gammel på gården, og at sønnen skulle overta. Nå er fremtiden uviss. 
    
      (Foto: Jon Ingemundsen)

E39- traseen fra Kristiansand til Trondheim var bestemt. Så fikk Øyvind en telefon.

Etter 11 år trodde folk på Jæren at de var blitt enige om hvor den nye traseen til E39 skal gå. Nå er alt i spill - igjen.

tirsdag 03.07 2018
- Det skurrer veldig: Nullvekstmål og Miljøpakken gjør at vi får stadige flere slike vedtak der man dreper vekstmuligheter, sier seniorrådgiver Anna Ceselie Brustad Moe i NHO Trøndelag. 

NHO om Klæbu-nei: – Vi får stadige flere saker som dreper vekstmuligheter

NHO Trøndelag mener nullvekstmålet utfordrer næringslivet – og ber om debatt.

tirsdag 08.05 2018
 

NHO-direktør slakter Gunnes' Trønderbane-utspill

- Nå er det viktig at man følger opp det man har vedtatt, sier regiondirektør i NHO Tord Lien.

fredag 24.11 2017
Det blir ingen elektrifisering av Trønderbanen i år heller. Trønderske velgere har grunn til å være skuffet over sine folkevalgte. 

Adresseavisen mener

Velgerne må kunne forvente resultater

Det er en nedtur for Trøndelag at trønderne i regjeringspartiene ikke har skaffet en krone til Trønderbanen.

mandag 23.10 2017
6Gjennomskåret rørbro. Broen skal henge i pongtonger som ligger i sjøoverflaten. 
    
      (Foto: Statens vegvesen)

Fergefri E39

Rekordprosjektet E39 kan krympe enda litt mer

Det skulle bli null ferger og firefelts motorvei Kristiansand-Stavanger-Trondheim. Slik blir det ikke. Men fortsatt kan verdensrekordene stå i kø for E39 – Norges største landbaserte byggeprosjekt.

fredag 22.09 2017
 

Kronikk:

Slik kan en tunnel under fjorden bygges

Et nytt fylke skal bygges. Hva er da mer naturlig å satse på enn å bygge god infrastruktur der potensialet for vekst er størst.

fredag 15.09 2017
 

Fikk ingen budsjettgaranti om Trønderbanen

Samferdselsdirektør i Sør-Trøndelag, Erlend Solem, er godt fornøyd med fredagens møte i Samferdselsdepartementet, selv om han ikke fikk vite om elektrifiseringa av Trønderbanen faktisk blir med i statsbudsjettet for 2018.

 

Krisetur til Oslo for å berge el-drift av Trønderbanen

Samferdselstoppene i Sør-Trøndelag reiser til Oslo for å forsøke å sikre at elektrifiseringa blir omtalt i statsbudsjettet.

tirsdag 15.08 2017
STÅR I FARE: Slik er Statens vegvesens anbefalte trasé for nye E6 mellom Åsen og Steinkjer. Bildene viser trasé fra Skogn og nordover, sør for Skogn skal ny E6 følge traseen til dagens E6. 
    
      (Foto: Illustrasjon fra Statens vegvesen)

Disse trønderske veiprosjektene kan ryke ifølge ny rapport

E6-utbygginga mellom Åsen og Steinkjer og E14-utbygginga mellom Stjørdal og Meråker står i fare for å ikke bli realisert, ifølge en ny rapport.

onsdag 12.07 2017
 

Her er de trønderske E6-prosjektene

Over 180 kilometer med ny E6 er under planlegging eller bygging i Trøndelag.

onsdag 05.04 2017
NYDALSBRUA: Slik ser arkitekttegningene av den nye brua på Sluppen ut. Brua skal ha navnet Nydalsbrua.t. 
    
      (Foto: Miljøpakken)

Nasjonal Transportplan er lagt fram:

- Sluppen bru kan stå ferdig i 2020

Over én milliard kroner er satt av i NTP til bygging av ny Sluppen bru. Dermed kan brua være klar i 2020, mener Jon Gunnes (V)

onsdag 08.03 2017
Flytter: Godsterminalen på Brattøra skal flyttes til Torgård. Her vil politikerne utvikle en ny bydel med boliger, kontorer og forretninger. 
    
      (Foto: jens petter søraa, Adresseavisen)

Ny godsterminal? Tror det ikke før jeg ser det

Det skal bygges godsterminal på Torgård. Ikke dra lenger ut på landet med den.

fredag 03.03 2017
- Han sa feil. Det er ingen planer om dobbeltspor innen 2023, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen (t.h.) om statsråd Solvik-Olsens uttalelser. 

Tog-løfter fra Frp-statsråd var ikke løfter likevel

- Han føler seg kryssklippet, sier statssekretæren.

onsdag 01.03 2017
Blir elektrisk: Jernbanestrekningen mellom Trondheim og Steinkjer skal elektrifiseres, men det er helt i det blå når det blir en dobbeltsporet, moderne togstrekning. Bildet er fra Ranheim. 

Jippi, strømmen kommer til Trøndelag!

Sparer tid: Om fire år kan Torhild Aarbergsbotten (H), Sivert Bjørnstad (FrP), Geirmund Lykke (KrF) og Jon Gunnes (V) ta toget fra Trondheim til Steinkjer 10-15 minutter raskere enn i dag. 

Nasjonal transportplan

I 2021 går Trønderbanen på strøm

I 2021 blir reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer 10–15 minutter kortere. Da er Trønderbanen og Meråkerbanen fullt elektrifisert.

lørdag 02.07 2016
 

Krever fortgang i bygging av godsterminal:

- Få spaden i jorda nå

Transport og logistikkbransjen i Trondheim er lei av å snakke om ny godsterminal. Nå krever de handling, og igangsetting på Torgård.

lørdag 18.06 2016
Robotene kommer: Førerløse biler testes i Trondheim. Forskerne peker på at også førerløse biler er utsatt for ulykker. 
    
      (Foto: Kjell A. Olsen)

KRONIKK

Sikkerhet i det førerløse samfunnet

Automatisering i seg selv gir ikke bedre sikkerhet. Den fører til ny sårbarhet som kan redusere evnen til å gripe inn ved uventede og kritiske hendelser.

fredag 17.06 2016
Henrik Kierulf (H), Guro Angell Gimse (H), Arnfinn Brechan (Ap) og Karin Bjørkhaug (KrF) er fornøyde med å ha kommet til enighet om en gjennomkjøringsterminal i Trondheim. 

Fylkespolitikerne enige om ny godsterminal

Opposisjon og posisjon i Sør-Trøndelag fylkesting har nå gått sammen for å få til en løsning med logistikk-knutepunkt i Trondheim, men plasseringa er ikke bestemt enda.

fredag 04.03 2016
Mer vei i nord: Tomas Iver Hallem i Nord-Trøndelag Senterparti mener prosessen rundt et samlet Trøndelag må tilsi at E6 mellom Ranheim og Åsen må bygges ut først i Trøndelag, ikke mellom Melhus og Ulsberg, som det til nå har vært enighet om. 

Tomas Iver Hallem (Sp):

Lanserer omkamp om E6-utbygging

Senterpartiets Tomas Iver Hallem vil bruke sammenslåingen av trøndelagsfylkene som pressmiddel for å prioritere E6-utbygging mellom Ranheim og Åsen – ikke mellom Melhus og Ulsberg.

tirsdag 01.03 2016
Arnfinn Brechan (det lille bildet) i Jernbaneforum Midt-Norge er er overrasket over at forslaget til Nasjonal transportplan ikke konkret har satt av midler til dobbeltspor mellom Melhus og Stjørdal. 

- Seks togavganger i timen umulig uten dobbeltspor

Jernbaneforum Midt-Norge er skuffet over at dobbeltspor mellom Melhus og Stjørdal ikke er nevnt konkret i grunnlaget til Nasjonal transportplan.

mandag 29.02 2016
 

Her er jernbanene og veiene de vil prioritere i Midt-Norge

Transportetatene mener blant annet det er grunnlag for seks togavganger i timen mellom Steinkjer og Melhus.

Godsterminalen på Brattøra er for lengst vedtatt flyttet. Men det kan gå mange år før den blir lagt ned som godsterminal. 

Trondheim risikerer å måtte vente i minst tolv år på ny godsterminal

Fylkesordføreren går hardt ut og mener forslaget til ny Nasjonal transportplan i stor grad er et østlandsprosjekt.

Ny E6 sør: Byggingen av en ny E6 fra Sandmoen til her ved Jaktøyen er i full gang. Innen 2023 er det meningen at den nye ny E6 skal videreføres til Ulsberg. 

- Fem krav til ny nasjonal transportplan

- Bygging av ny E6 mellom Klett og Ulsberg må snarest komme i gang for å bli ferdig til 2023 slik regjeringen har lovet, sier Karianne Tung (Ap).