TEMA

tirsdag 05.04 2022
Alle forstår at det ikkje er vegen som har for liten kapasitet, men at det er talet på bilar som er for høgt, skriver Magne Vågsland. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Dyr og dårlig motorvei

søndag 03.04 2022
Bergen 20100329.
Lakselus .
Foto: Marit Hommedal / NTB . 
    
      (Foto: Marit Hommedal)

Fiskedød i oppdrettsnæringen skjuler økologiske tragedier

lørdag 26.02 2022
Demonstrasjon mot vinkraft på Fosen, ved Storheia vindkraft. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Venstre-topp: - Hele eller deler av vindkraftverkene på Storheia og Roan må rives

- Hele eller deler av vindkraftverkene på Storheia og Roan må rives, sier André Skjelstad.

torsdag 27.01 2022
 

Takk utbyggingskåte naturhatere, dere har skapt et stort miljøengasjement

søndag 02.01 2022
Alle forstår at det ikkje er vegen som har for liten kapasitet, men at det er talet på bilar som er for høgt, skriver Magne Vågsland. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Hydrogen til transport er en dårlig ide

mandag 08.11 2021
 

Det finnes ingen vaksine for en syk planet

fredag 15.10 2021
 

Samene i Norge har opplevd kolonial undertrykking

søndag 03.10 2021
Alle forstår at det ikkje er vegen som har for liten kapasitet, men at det er talet på bilar som er for høgt, skriver Magne Vågsland. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Naturvernforbundet: Klimamål og byutvikling

lørdag 02.10 2021
 

Hjelp! Er Markaplan bare tomme løfter og ord?

Naturen rundt Trondheim trues. For biologer, naturvernere, miljøvernere og turfolk er det en evig kamp mot utbygginger, nedskoging, asfaltlegging og grøfting.

torsdag 16.09 2021
 

Det er et tankekors at fjellandet Sveits nesten ikke bygger vindkraft

torsdag 02.09 2021
Alle forstår at det ikkje er vegen som har for liten kapasitet, men at det er talet på bilar som er for høgt, skriver Magne Vågsland. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Det er lov å håpe, men tenk deg godt om før du stemmer

fredag 13.08 2021
Lillehammer 20210604. 
Ola Borten Moe under Senterpartiets landsmøte 202.
Foto: Torstein Bøe / NTB 
    
      (Foto: Torstein Bøe)

«Oljeprodusenten Ola Borten Moe: Vår nye oljeminister?»

fredag 04.06 2021
 

Næringen der bukken passer havresekken

onsdag 02.06 2021
 
    
      (Foto: Anne Guri Solem, Naturvernforbundet)

IEA går mot E6-planane i Trøndelag

onsdag 19.05 2021
 

Det viser en mangel på forståelse av økologiske sammenhenger som savner sidestykke

fredag 23.04 2021
 

Ikke dytt tiurene foran dere for å fremme særintresser

onsdag 21.04 2021
 

Forslaget viser svært liten respekt for uberørte naturområder

fredag 02.04 2021
 

En levedyktig bjørnebestand er en viktig del av vårt biologiske mangfold, også i Trøndelag.

torsdag 18.03 2021
Kalkfabrikken Norfrakalk i Verdal 
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

Nei, det kommer ingen sementfabrikk til Trøndelag!

fredag 05.02 2021
Stille protest: Per Flatbeerg og Torgeir Havik fra Naturvernforbundet troppet opp i uniformerte t-skjorter i håp om at kommunestyret i Namsskogan fatter et vedtak som ikke innebærer at viktige oppvekstområder for den truede namsblanken blir ødelagt. De ble møtt av en smilende ordfører Stian Bekkvassmo. 
    
      (Foto: Foto: JAN ERIK ROEL)

Steinkjer har tatt seg skikkelig til rette

fredag 29.01 2021
Demonstranter fra flere natur- og miljøorganisasjoner markerte seg utenfor ASKOs anlegg på Tiller i Trondheim fredag. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Demonstrerte utenfor matvaregigant i Trondheim

Vindkraftmotstandere demonstrerte fredag formiddag ved ASKOs store lager på Tiller i Trondheim.

tirsdag 12.01 2021
Erik Kirkvold på vei over Grønsjøen i Tydal, i merket scooterløype. - Scootertraseer forebygger ulovlig kjøring, sier Kirkvold. 
    
      (Foto: Håvard Jensen)

Frank fra Orkland om «truet» villmark: Vi må tåle snøskuterspor

fredag 16.10 2020
Sefyr planlegger vindkraftverk i Flatanger. Sitter, Utvorda og Invorda. Familien Myhren kjremper i mot, mens pappan var for 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Vi skal vinne kampen om Innvordfjellet

 

Kommunen regulerer uten tanke for klima og biomangfold

torsdag 03.09 2020
Når fuglar og små og store kryp har mist leveområdet sitt i 30 år, er det ikkje slik at alle utan vidare kjem flyttande tilbake, spør Vågsland. Bildet er fra Åfjord. 
    
      (Foto: Morten Antonsen (Arkiv))

Det er ikkje er mangel på fornybar energi som hindrar omstilling

fredag 07.08 2020
 

Grønn vekst forsterker miljøproblemene!

torsdag 25.06 2020
 

Vern av Skarnsundet er ikke et svik!

torsdag 11.06 2020
 

Derfor stiller så mange seg i veien for gravemaskiner og hogstmaskiner

tirsdag 02.06 2020
Spor: Det er gått mange dager siden bjørnen var her, men spor kan fortsatt skimtes. 
    
      (Foto: mari vold)

Vårjakt på bjørn er uakseptabelt

fredag 15.05 2020
 
    
      (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)

Nye Veier svarer om «naturvandalisme»: At de velger å bruke så sterke ord, får stå for deres regning

torsdag 30.04 2020
 

Denne tiuren holder til fem kilometer fra Trondheim Torg

onsdag 15.04 2020
Storheia vindkraftanlegg på Fosen da den var under utbygging i 2018. 
    
      (Foto: Terje Svaan (Arkivfoto))

Debatt:

Dei fortel ikkje at det nesten ikkje er varige arbeidsplassar i vindkraft

tirsdag 14.04 2020
Ferske trafikktellinger viser at reduksjonen i biltrafikken på E6 nord for Trondheim nå er halvert, skriver innleggsforfatterne. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Debatt:

Nye tider etter korona: Ny E6 nord for Trondheim må vente

lørdag 04.04 2020
Naturvernforbundet i Trøndelag krever at arbeid innenfor hubroens hensynssone blir stansa, skriver debattanten. 
    
      (Foto: STEIN BJØRU)

Debatt:

For Trønderenergi og NVE er det bare ord i en plan

fredag 14.02 2020
 

Debatt:

NHO og E6 på rett spor?

tirsdag 11.02 2020
Rørvik 29. august 2019 Olav Jørgen Bjørkås (Flatanger Sp) Valgreportasje med lokale politikere på NRK-debatt i Rørvik 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Ordfører forhandlet fram vindkraftavtale - var inhabil

I 2014 forhandlet Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås fram avtalen med vindkraftselskapet Zephyr om utbygging på Innvordfjellet. Nå, nesten seks år senere, konkluderer Revisjon Midt-Norge at han var inhabil.

fredag 24.01 2020
Før jul vedtok et stort flertall i kommunestyret i Verdal at rådmannen burde utrede konsekvensene av varig vern av Verdalselva og dernest muligheten for å oppheve vernet. Forslaget har iøynefallende svakheter og en påfallende ensidig tilnærming, skriver de to debattantene.  
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

Debatt:

Det er svært provoserende at dette elveområdet nå blir foreslått ødelagt

søndag 24.11 2019
 

Debatt:

Kommunen svarer: Fôrer beveren med epler, gulrøtter og greiner

Trondheim kommune har derfor engasjert ekspertise både internt og fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) for å følge opp beverne ved Theisendammen og Baklidammen.

onsdag 20.11 2019
 

Debatt:

Kommunen trosser lovverket og egen naturfaglige ekspertise

Uten tilgang på sikker bolig og mat i vinter er det stor sannsynlighet for at de berørte beverfamiliene vil sulte ihjel.

tirsdag 08.10 2019
 
    
      (Foto: NATURVERNFORBUNDET)

Debatt:

Naturvernforbundet om lakseoppdrett på land: - Dette er ikke bra for miljøet

mandag 03.06 2019
Vindkraftutbygging vil gjøre store områder mindre attraktiv for både hubro og dens byttedyr. Dette vil redusere hekkesuksessen ytterligere og gi negativ bestandsutvikling, skriver Naturvernforbundet i denne kronikken. 
    
      (Foto: Stein Bjøru (arkiv))

Hubro var ikke nok til å stoppe vindkraftutbygging

Stans i anleggsarbeidene på Sørmarkfjellet i Flatanger av hensyn til hubroen, er ikke nødvendig, mener Olje- og energidepartementet.

lørdag 04.05 2019
 

Vindkraftmotstanden øker i styrke

Demonstrerer mot Trønderenergis generalforsamling

Når Per Kristian Skjærvik og Ingvill Kvernmo kommer til Trønderenergis generalforsamling, vil de bli møtt av demonstranter.

mandag 08.04 2019
Tord Lien regiondirektør i NHO Trøndelag, kaller dårlig trønderrepresentasjon en fortsettelse av annus horribilis-året for trøndersk politikk i fjor. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Vindmøllekonflikten:

NHO: - Ulovlige aksjoner må ikke stanse lovlige prosjekter

NHO-direktører kommer med sterk oppfordring til lokalpolitikerne på Frøya om ikke å la seg påvirke av aksjonistene.

torsdag 07.03 2019
Vindkraftutbygging vil gjøre store områder mindre attraktiv for både hubro og dens byttedyr. Dette vil redusere hekkesuksessen ytterligere og gi negativ bestandsutvikling, skriver Naturvernforbundet i denne kronikken. 

Kronikk

Hubroen er i reell fare for å forsvinne fra Trøndelag

I fjor ga Olje- og energidepartementet (OED) konsesjon til bygging av 32 vindturbiner i Innvordfjellet i Flatanger, midt i et område med stor betydning for hubroen i Trøndelag.

tirsdag 11.12 2018
Strømvenner: Jan Haugen (til venstre), ansattillitsvalgt ved Washington Mills i Orkdal, og Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, står i spissen for en aksjon mot utenlandskabler med strøm. 

Kraftfiender går sammen for å hindre økte strømpriser og naturinngrep

Før var de fiender i kraftkampen, men nå står naturvernere og ansatte i kraftintensiv industri sammen i kamp mot strømkabler til utlandet.

mandag 09.07 2018
På begge sider av vannet som heter Småtrolla skal det bygges vei og settes opp flere vindturbiner. Alf Åge Teigmo mener det småkuperte landskapet på Innvordfjellet vil bli rasert. 

- Vi gir vekk det fineste vi har for framtidige generasjoner

- Innvordfjellet er fullt av fornminner, sjeldne planter og arter. Landskapet er unikt. Vi gir vekk det fineste vi har for framtidige generasjoner, sier Alf Åge Teigmo.

fredag 11.05 2018
 

Debatt

Barndommens landskap skal nå raseres, og vi gråter

«Jeg har sittet i lenker før, og jeg har lovt både NVE, OED og Zephyr at det kommer jeg til å gjøre her også» skriver Kari Merete Andersen i dette debattinnlegget.

mandag 30.04 2018
«Dersom næringa er opptatt av sitt omdømme, burde det være i dens interesse å finne løsninger som hindrer sjøfugl og oppdrettsfisk å komme i fysisk kontakt» skriver kronikkforfatterne. 

Kronikk

Skyting ser ut til å ha vært hovedfokus i det «forebyggende» arbeidet med å hindre at fugler får tilgang på fiskefôr

tirsdag 17.04 2018
 

Aksjonister blokkerte anleggsvei på Fosen

Utelukker ikke nye aksjoner senere

Adkomstveien til Storheia vindpark ble sperret av aksjonister tirsdag morgen.

torsdag 22.03 2018
Tømmer: På under en time fikk Johan Olsen koblet seg på og tømt oljetankene til Anders Stubban (svart jakke). 
    
      (Foto: Vegard Eggen.)

Skrotet oljefyren - sparte 30 000 i året

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å varme opp huset med fyringsolje. Anders Stubban sparer omtrent 30 000 i året etter at han skrinla oljefyren.

fredag 20.10 2017
For første gang selges Dahls julebrus i engangsflasker. 

Populært på pluss:

Derfor får du ikke pant på julebrusen i år

For første gang selges E.C Dahls julebrus på flasker uten pant.

onsdag 01.02 2017
Gaupejakt er nå tillatt tross klager fra lokale naturvernforeninger. 
    
      (Foto: BENT RAMBERG)

Gaupejakt tillatt fra 1. februar:

Får skyte 21 gauper i Midt-Norge

Klima- og miljødepartementet holder på antallet gauper til tross for klager fra naturvernorganisasjoner.

tirsdag 24.01 2017
 

Signert

Noen blir sikkert kåt av kampfly. Selv blir jeg glad av vindkraftverkene

torsdag 19.01 2017
Strid: Mannskaper fra Statens Naturoppsyn merker ulvene fra Slettåsreviret. 
    
      (Foto: Henrik Skolt,, NTB scanpix)

kronikk

Rovviltnemndene øker konflikten

Rovviltnemndene har en ensidig problemforståelse og bør utvide denne til å omhandle mer enn fokus på tap av beitedyr.

lørdag 05.11 2016
Lars Haltbrekken i Bymarka, Trondheim. Bilder til portrettet i Uke Adressa. 

Portrettet

Fra aktivist til politiker

25 år etter Rotvoll-aksjonen, sikter aktivistgeneralen mot Stortinget.

lørdag 27.08 2016
 
    
      (Foto: Steinar Fugelsøy)

Naturvernforbundet støtter rotenonbehandling

- Vi ser ingen annen utvei, sier fylkesleder Steinar Nygård.

onsdag 24.08 2016
 

Kommentar

Kampen om miljøvelgerne hardner til

SV hadde visst et liv i Trøndelag etter Snorre Valen likevel.

torsdag 18.08 2016
 

Nå Jervtrud, er du eldst

Bymarkajerven er tidenes eldste kjente jerv i Norge. Kanskje allerede verdens eldste. Les hennes utrolige historie, da hun overlevde et hiuttak i 2001 i Hedmark, og fulgte etter sine drepte unger til Trondheim.

onsdag 20.07 2016
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier Norge må kutte mye hjemme for å nå kravene i EUs klimamål og påpeker at det vil kreve store endringer i personbil- og godstransporten. 

EUs klimaplan setter strenge krav til Norge

EU-kommisjonen mener rike Norge må oppfylle de strengeste kravene i Unionens klimaplan. En krevende oppgave, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

onsdag 06.07 2016
Panteflasker på Hjelleråsen: Skribenten argumenterer for større fokus på panting, og å heve panten. 

Signert

I dag er det omtrent bare Trygve Hegnar som bøyer seg ned og plukker opp ei krone om han ser den på gata.

Vogna til søstera mi var stappfull. Tomflaskejakten på Bærumsmessa en ettermiddag ga 61 brusflasker. Nå bar det til butikken for å pante.

tirsdag 07.06 2016
 

Stortinget åpner for felling av kongeørn

Stortinget stemte mandag for et prøveprosjekt der det kan gis fellingstillatelse på kongeørn, som i utgangspunktet er totalfredet. Naturvernforbundet er bekymret for bestanden.