TEMA

torsdag 29.08 2019
 

Debatt:

Dette svarer Nav på kritikk fra ufør kvinne

Jeg tror vi har en del å gå på og at flere uføretrygdede enn i dag kan ha et arbeidsforhold, gitt at de ønsker det selv.

torsdag 15.08 2019
 

Rullatoren til Vilja (11) sporløst borte etter flytur til Værnes

Både Vilja og søsterens rullatorer ble plassert utenfor flydøren da de landet med fly på Værnes tirsdag kveld. Da familien kom ut av flyet like etter, var den ene rullatoren forsvunnet.

onsdag 03.07 2019
For at vi i NAV skal kunne gi god hjelp til mennesker med økonomiske problemer, må arbeidet med økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving styrkes, skriver innleggsforfatteren. 
    
      (Foto: Ole Martin Wold)

Kronikk

Vi møter mange fortvilte mennesker og ødelagte familier bak tallene 

Nordmenns forbruksgjeld har økt med 11 milliarder siden i fjor, og samlet sett skylder vi 117 milliarder kroner. Samtidig har 470 000 forbrukslån gått til inkasso. Vi i NAV møter de mange fortvilte menneskene og ødelagte familier bak tallene. 

mandag 03.06 2019
Ikke alle søkere til læreplass i Trøndelag har så langt lyktes med å skaffe seg en lærekontrakt. Kronikkforfatteren kommer med en klar oppfordring til næringslivet. 
    
      (Foto: Roald, Berit)

Kronikk:

Akkurat nå trenger trøndersk ungdom at næringslivet stiller opp

For svært mange ungdommer som skal bli lærlinger, er denne tiden på året meget spennende og avgjørende.

fredag 19.04 2019
 

Debatt

Tungt å få krav fra Nav og kommunen midt opp i sorgen etter at min mann døde

«Jeg skriver dette for å advare andre som mister sin ledsager, og blir alene om alle utgifter» skriver Tove Bjerkan Strøm i dette debattinnlegget.

onsdag 20.03 2019
«Jeg beholder 20 prosent alderspensjon, som utgjør 2 969 kr etter skatt. Ikke så mye å leve av, og ikke det jeg hadde forventet etter 38 år som en yrkesutøver» skriver Terje Grønningsæter. Bildet er fra da han jobbet som lærer ved Spongdal skole. 
    
      (Foto: Kjell A. Olsen)

Debatt

Jeg så fram til pensjonen etter 38 år i skolen, men en liten AFP-feil ble et mareritt

Jeg må betale tilbake 183.255 kr – det jeg egentlig skulle leve for i høst, skriver Terje Grønningsæter i dette debattinnlegget.

tirsdag 29.01 2019
Bedrageri: De aller fleste sakene gjaldt urettmessig utbetaling av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger  
    
      (Foto: Ole Martin Wold)

72 trøndere ble anmeldt for trygdesvindel i fjor

Nav anmeldte svindel for til sammen tolv millioner kroner.

onsdag 16.01 2019
Nav og kommunens helse- og velferdstjeneste på Falkenborg rett ved Sirkus Shopping: «Verken byggets plassering, arkitektoniske utforming, uteområdene eller sammenhengen med resten av bystrukturen har de egenskaper eller ambisjoner som skal til for å skape et offentlig sted for befolkningen i Østbyen» mener kronikkforfatterne. 
    
      (Foto: RUNE PETTER NESS)

Kronikk

Dette nybygget er et av mange eksempel på mislykket byutvikling

torsdag 03.01 2019
«Midt i sjokket og sorgen over å miste en av sine nærmeste, må man også forholde seg til en hard virkelighet. Den økonomiske virkeligheten» skriver Lene Næsgaard. 
    
      (Foto: Gorm Kallestad,, NTB scanpix)

Debatt

Det er helt forferdelig at det skal koste så mye å gi sine nærmeste en verdig gravferd

«Midt i sjokket og sorgen over å miste en av sine nærmeste, må man også forholde seg til en hard virkelighet. Den økonomiske virkeligheten» skriver Lene Næsgaard i dette debattinnlegget.

onsdag 12.12 2018
Høyres fylkestingspolitikere Jan Grønningen fra Agdenes og Ingvill Dalsegg fra Oppdal mener man bør gjøre barnetrygden uavhengig av inntektsgrunnlaget til sosialhjelp. - Vi kan ikke lenger ta barnetrygda fra de fattigste, sier de. 
    
      (Foto: LEVIN NESTVOLD JR.)

Flere kommuner endrer nå praksis:

- Vi kan ikke lenger ta barnetrygda fra de fattigste

Høyre i Agdenes og Ap i Stjørdal ber om at kommunene endrer praksis og lar barnetrygda gå uavkortet til de som trenger den mest.

torsdag 06.12 2018
 
    
      (Foto: Berg-Rusten, Ole, NTB Scanpix)

Adresseavisen mener

Trusler mot offentlig ansatte må straffes

Ansatte i Nav og barnevernet skal ikke måtte leve med trusler.

onsdag 28.11 2018
«Man skal være ressurssterk for å være i det systemet», skriver innleggsforfatteren om sitt møte med Nav. 
    
      (Foto: Lise Åserud,, NTB scanpix)

Debatt

Jeg har aldri følt meg så mistrodd og nedverdiget

Det å oppleve Nav som en stor motstander, gjør ikke sykdommen bedre, skriver en frustrert Nav-bruker i dette debattinnlegget.

søndag 11.11 2018
Våpenlangeren som ble Nav-rådgiver: Arman Vestad ble dømt for våpenheleri i forbindelse med Orderud-saken. Nå gir han folk hjelp til å få orden på økonomien sin. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Orderudsaken sendte Arman i fengsel - nå er han rådgiver i Nav

En 22-kaliber pistol var ett av våpnene som ble brukt da tre mennesker ble drept på Orderud gård. En Nav-rådgiver i Trondheim skaffet til veie to slike pistoler.

torsdag 08.11 2018
«Jeg som har høyere utdanning og en gjennomhullet CV er jo interessert i å bruke min utdanning. Under siste arbeidsavklaringsperiode prøvde både jeg selv og attføringsbedriften min å skaffe en relevant praksisplass i det ordinære arbeidslivet, men begge møtte stengte dører» skriver Egil Grislingås. 

Debatt

Da jeg ikke fikk praksis, valgte Nav minste motstands vei og anbefalte uføretrygd

«Mange av oss har både lyst og evne til å jobbe noe, men noen (kanskje små) tilpasninger må gjøres» skriver Egil Grislingås i dette debatinnlegget.

tirsdag 06.11 2018
«Fremtidens skole må bli et kompetansesenter for ungdom. Det må ansettes en rekke fagfolk inn i skolen» skriver Leon Bafondoko. På bildet ser vi Peter Kristoffersen (t.v.) og Claus Arnold Berg som får utdanne seg til blikkenslagere ved Tiller VGS i et pilotprosjekt med Nav, fylkeskommunen, opplæringskontoret og bedrifter. 
    
      (Foto: Marthe Hårstad)

Signert

Tiden er inne for å innføre gratis SFO på videregående skole

torsdag 25.10 2018
VED SAMLEBÅNDET: For den som har på VR-brillene oppleves det som man er ved samlebåndet på et fiskemottak. Det er NTNU-studenter, spesielt Markus Haraldseid og Petter Lohne (med briller), som har utviklet den virtuelle arbeidsplassen, under ledelse av prosjektkoordinator Mikhail Fominykh (t.v.) ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. 
    
      (Foto: NAV)

70 unge trøndere har testet jobber med nye briller

For tiden tester unge trøndere ut om fiskeoppdrett kan være jobben for dem. Det gjør de ved bruk av spillteknologi og VR-briller. Og dette er bare én av måtene NAV tenker nytt på, for å motivere unge arbeidssøkere.

fredag 07.09 2018
I et oppdrettsanlegg: Det ser ut som om professor Ekaterina Prasolova-Førland (t.v.) og Heidi Fossen i Nav (t.h.) står i et nakent rom sammen med Aleksander Madsen Dahl (med VR-brille), men han er midt i en virtuell jobb i fiskeindustrien. 
 
    
      (Foto: KIM NYGÅRD
)

Brillen kan finne den rette jobben for deg

Er fiskeoppdrett, sykehjem eller butikk den perfekte jobben for deg? Med VR-briller kan du prøve deg i jobben.

onsdag 05.09 2018
Nå skal Verran slås sammen med Steinkjer. Det blir David mot Goliat eller rettere sagt 2 500 mot 22 000 innbyggere. 
    
      (Foto: Leif Arne Holme)

I denne trønderske bygda går hver femte innbygger på trygd

Da gruva gikk konkurs i 1989 ble hele lokalsamfunnet hardt rammet. I dag, nesten 30 år etterpå, mottar fortsatt nesten hver femte innbygger i Verran uføretrygd.

lørdag 01.09 2018
Provosert: Jeg var i Østen på en to ukers sommerferie. Der traff jeg trygdede «Toril og Nina» i 40-årene, skriver innleggsforfatteren.  
    
      (Foto: Shutterstock)

Debatt:

De var visst trygdet grunnet helsa, påstod de

Mange har lett for å glemme at det er veldig mange etniske nordmenn i beste yrkesaktiv alder som ikke jobber – rett og slett for at de ikke gidder, skriver John Glenn Robertsen i dette debattinnlegget.

tirsdag 21.08 2018
«Svarene fra både Nav og rekruttereren var tydelige: Du må være på sosiale medier, og du må passe deg for å ikke gi et dårlig inntrykk» skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. 
    
      (Foto: Ole Berg-Rusten / Håkon Mosvold Larsen,, NTB Scanpix)

Signert

Arbeidsgiveren ser deg

Arbeidsgiversidens offensiv ledsages av en glemsomhet: Får de muligheten, gjør de som de vil.

lørdag 18.08 2018
Integrering i praksis: Her er Ghaith Al-kohlossi på jobb sammen med veilederen sin, Eirin Klev på Sellanraa. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen)

Da syriske Ghaith skulle bli sivilingeniør, fant han en smart måte å lære norsk på

For tre år siden kom Ghaith Al-kohlossi til Norge etter å ha flyktet fra Syria. Nå har han lært seg norsk og skal ta masterutdanning på NTNU.

fredag 03.08 2018
Færre ledige: Arbeidsledigheten fortsetter å falle, både i Trøndelag og i landet som helhet. 
    
      (Foto: Ole Martin Wold, Adresseavisen)

Færre arbeidsledige i Trøndelag

Det siste året er det blitt færre arbeidsledige både i Trøndelag og i landet som helhet.

tirsdag 17.07 2018
 
    
      (Foto: Larsen, Håkon Mosvold)

Adresseavisen mener

Nav-direktørens advarsel må tas på alvor

Nav-direktør Sigrun Vågeng advarer i Dagbladet om at velferdsutgiftene kan bli for høye i framtiden, og at politikerne kan måtte komme til å kutte i velferdsordningene. Nok en gang advares det om at regnestykket ikke går opp, når befolkningen vokser, lever lenger, og det kommer flere innvandrere.

onsdag 20.06 2018
«Budsjett fungerer fint for unge mennesker og familier. Ikke for dem som allerede har nådd en krise» skriver Arman Vestad. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Kronikk

Min viktigste kunnskap og erfaring er min personlige karriere som økonomisk rotekopp

tirsdag 12.06 2018
 

Signert

Kanskje vi skal kreve at folk deltar fremfor å motta passive trygde- og sosialytelser

mandag 11.06 2018
– Det å kunne komme på jobb, er den største gleden jeg har, sier Gøran Kvam. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Gøran mistet utallige jobber. Da han kom til Trondheim, snudde det

Gøran har mistet utallige jobber, og kom til Trondheim uten andre eiendeler enn de klærne han gikk i. Da han fikk jobb i en sportsbutikk, snudde det.

fredag 08.06 2018
Omfattende: Kvinnen i 30-årene må møte i Sør-Trøndelag tingrett, tiltalt for i alt seks brudd på straffeloven. 
    
      (Foto: Marthe Hårstad)

Kvinne skal ha bløffet om hjernesvulst og seksuelle handlinger

En kvinne i 30-årene skal ha gitt falske opplysninger både til NAV, sin arbeidsgiver, sin primærlege og sitt forsikringsselskap.

fredag 01.06 2018
Nedgang: Ikke siden mai 2008 har arbeidsledigheten i Trøndelag vært i nærheten av like lav som nå, opplyser Nav. 
    
      (Foto: Ole Martin Wold, Adresseavisen)

Arbeidsledigheten faller i Trøndelag - ingeniører og industriarbeidere får jobb igjen

Arbeidsledigheten i Trøndelag ligger klart under landsgjennomsnittet. Bare 4394 personer står helt uten jobb.

torsdag 10.05 2018
«Skal jeg og barna straffes for at far ikke arbeider?» spør en mor i dette debattinnlegget. Bildet er et illustrasjonsfoto. 
    
      (Foto: SARA Johannessen,, NTB scanpix)

Debatt

«Skal jeg og barna straffes av Nav for at far ikke arbeider?»

«Skal jeg og barna straffes for at far ikke arbeider?» spør Monica i dette debattinnlegget.

torsdag 03.05 2018
 

Disse yrkene gir deg jobb på dagen i Trøndelag

Dersom du er utdannet i noen av disse yrkene får du jobb på dagen.

søndag 01.04 2018
Arbeidsminister Anniken Hauglie er alvorlig bekymret for at færre bruker det hun mener er en god ordning: Kvalifiseringsprogrammet til Nav. 
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

Nav-suksess ved Værnes-kontoret:

To Nav-kontor i Trøndelag imponerer ministeren

Navs «superprogram» brukes stadig mindre, og det bekymrer arbeidsministeren. Nå ber hun andre lære av Nav-kontorer i Trøndelag.

lørdag 31.03 2018
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil utvide ordningen med kvalifiseringsprogrammet. Ferske tall fra Nav i Trøndelag viser at ordningen hjelper mange tilbake til jobb. Derfor bør flere få anledning til å få hjelp, skriver Adresseavisen på lederplass. 
    
      (Foto: Scanpix, NTB scanpix)

Adresseavisen mener:

En suksess fra Nav som må utvides

Nye tall fra Nav viser at kvalifiseringsprogrammet (KVP) får flere ut av sosialhjelp og arbeidsledighet og inn i vanlig arbeid.

søndag 11.03 2018
Trondheimsporten: Utbygger er Prora eiendom, som i løpet av byggeperioden solgte bygget til Entra. Med sine 15 etasjer ruver bygget ved innkjøringen til sentrum. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen)

Nå flytter 700 ansatte inn i Trondheimsporten

Om lag 700 ansatte flytter i disse dager inn i det 15 etasjer høye nybygget ved Sorgenfri. Største aktør blir Trondheim voksenopplæringssenter med over 2000 elever.

søndag 04.03 2018
Mange kvinner gir over hundre prosent på jobb og har sannsynligvis en større ansvarsfølelse når det kommer til omsorg for familien. Den smertefulle spagaten bidrar trolig til at flere, høyt utdannede kvinner blir sykemeldte, skriver Adresseavisens kommentator. 
    
      (Foto: Illustrasjonsbilde/Shutterstock)

Stadig flere kvinner orker ikke mer. Batteriet er flatt og de sykmeldes

Stadig flere unge kvinner tropper opp på fastlegens kontor. De orker ikke mer, batteriet er flatt og de sykmeldes. Hvorfor skjer ikke det samme med menn?

tirsdag 13.02 2018
- Jeg merker at terskelen her er høyere for å sykemelde seg, sier sykepleier Trine Skånø (i midten). Til venstre sitter Anna Lena Godø, til høyre Camilla Høgås. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Laveste sykefravær på 20 år i Trondheim kommune:

Denne arbeidsplassen har nesten halvert sykefraværet

Hjemmetjenesten sliter med høyt sykefravær, men på Lade har de snudd trenden. Her må ansatte ringe rett til sjefen hvis de vurderer å bli hjemme.

mandag 12.02 2018
 

Nå kan du levere sykemeldingen digitalt

Det er nå mulig å sende både sykemelding og sykepengesøknad digitalt over hele landet.

mandag 05.02 2018
Trives: På plass i nybygget på Falkenborg: F.v: Beate Ranheim og Heidi Nyberg har funnet seg til rette. På plass er også Ann Karin Ehlie, leder for Helse- og velferdskontor Falkenborg, Unni Valla Skevik, leder for Nav Falkenborg og Stine Elisabeth Jensen, fungerende leder for Barne- og familietjenesten Østbyen. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen)

Bli med inn i det nye bygget til Nav og kommunen på Strindheim

Ved å samle flere medarbeidere under samme tak i nybygget på Falkenborg håper Nav, Helse- og velferdskontoret og Barne- og familietjenesten å kunne gi brukerne enda bedre tjenester.

tirsdag 30.01 2018
Bedrageri: Den største enkeltsaken gjelder bedrageri med både dagpenger og uførepensjon for til sammen nær 700 000 kroner. Det er ikke kjent hvor i Trøndelag stammer fra. 
    
      (Foto: jens petter søraa, Adresseavisen)

83 personer anmeldt for trygdesvindel i Trøndelag

Nav har anmeldt 83 personer i Trøndelag for å ha svindlet til seg til sammen 12,7 millioner kroner i stønader i 2017.

Det blir stadig flere alderpensjonister, og utgiftene til pensjoner vil øke voldsomt i årene frem mot 2060. Vi savner politikere som tør å snakke om morgendagens utfordringer og finne løsninger på disse utfordringene, skriver Adresseavisen på lederplass. 
    
      (Foto: Shutterstock)

Adresseavisen mener

Nav-rapport bør være en vekker for politikerne

Nav-ytelsene frem mot 2060 kommer til å skyte i været. En ny rapport slår fast at utgiftene til alderspensjoner kommer til å øke mellom 20 og 90 milliarder kroner fra dagens nivå.

mandag 29.01 2018
Kronikkforfatterne: - Vi skriver ikke denne kronikken for å forsvare Nav-kontorets praksis på et område der vi absolutt har forbedringspotensiale. Men vi vil gjerne synliggjøre kompleksiteten i fagutøvelsen, og vi vil gjøre det ved å ta dere med inn i Navs oppdragsområde. 
    
      (Foto: NTB Scanpix, NTB scanpix)

Nav: – Trygdekostnader kommer til å skyte til værs

En undersøkelse Nav har foretatt anslår at Nav-utbetalingene i 2060 vil ha økt til mellom 20 og 90 milliarder kroner fra dagens nivå.

torsdag 18.01 2018
Eiendomsinvestor: Francis S. Hay er daglig leder, styreleder og eier av Norinvest-konsernet, som eier både kontoreiendommer, boliger og flere hoteller i og rundt Trondheim. 
    
      (Foto: Glen Musk, Adresseavisen)

Ilagt dagbøter av Arbeidstilsynet – får millionkontrakt med Nav

Nav inngår kontrakt med Francis S. Hays Norinvest-konsern om å flytte inn i kontorbygget Vestre Rosten 79 i Trondheim.

lørdag 30.12 2017
Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen sykler til jobben i Steinkjer. 
    
      (Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen)

Nye Trøndelag fra 1. januar

Disse tre «superpendlerne» skal lede 5600 ansatte fra Steinkjer

onsdag 27.12 2017
Trondheimsporten: Trondheim kommune er største leietaker i det nye bygget, og hit flytter voksenopplæringen, helse- og velferdskontorene på Heimdal og Lerkendal, kommunalt ansatte i Nav, kommunens flyktningehelseteam, ergoterapitjenesten, kvalifiseringssenter for innvandrere, enhet for psykisk helse og rus og tolketjenesten på Sorgenfri. 
    
      (Foto: Terje Svaan, Adresseavisen)

Byggingen av Prora-bygg er opptil et halvt år forsinket

Eiendomsselskapet Entra utelukker ikke etterspill ovenfor Prora Eiendom, fordi byggingen av kontorbygget Trondheimsporten på Sorgenfri er forsinket.

tirsdag 19.12 2017
«De færreste av oss oppsøker Nav om det blir slutt med samboeren. Vi finner løsninger. Mennesker stiller opp for hverandre. For andre kan veien til utenforskapet være skremmende kort» skriver kronikkforfatteren. Bildet er tatt under Bakke Bru for noen år siden. 
    
      (Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN)

Kronikk

«Ikke alle har tak over hodet i byen vår og her har Nav en nøkkelrolle»

mandag 18.12 2017
 
    
      (Foto: Spark)

debatt

Er Nav for alle? Det nye Nav-bygget har ikke handikap-parkering

lørdag 16.12 2017
Vekst: Nav har i høst satt igang et prosjekt rettet mot havbruksnæringa. Dette gjør vi for at vi skal gi gode råd til arbeidssøkere. Ifølge tall Adresseavisen har offentlig gjort kan det bli 38 000 flere arbeidsplasser i trøndersk havbruksnæring, skriver kronikkforfatteren. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen)

Kronikk

Let etter ressursene - for vi trenger hendene

Navs jobb nummer én er å hjelpe flest mulig ut i arbeid. Da må vi se etter ressursene, ikke begrensningene hos de vi har et særlig ansvar å bistå.

tirsdag 12.12 2017
Kronikkforfatterne: - Vi skriver ikke denne kronikken for å forsvare Nav-kontorets praksis på et område der vi absolutt har forbedringspotensiale. Men vi vil gjerne synliggjøre kompleksiteten i fagutøvelsen, og vi vil gjøre det ved å ta dere med inn i Navs oppdragsområde. 
    
      (Foto: NTB Scanpix, NTB scanpix)

Kronikk

Skal Nav oppdra folk?

Vi vil tro de fleste rynker på nesa til dette spørsmålet. Vi vil ha oss frabedt å bli oppdratt av en stor offentlig organisasjon. Vi kan gjerne delta i diskusjoner om måter å leve på, men vi vil selv ta de valgene som må tas for at livet skal bli bra for oss og for dem rundt oss. Hvorfor stiller vi dette litt kunstige spørsmålet?

 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Ap og fagbevegelsen må innse at plikt hjelper unge ut i jobb

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere virker. Heldigvis har vi fortsatt noen som tenker nye tanker når gamle problem skal løses.

Tett på. Nesten daglig sjekker ungdomsveileder Maria Lyngstad (til v.) i NAV hvordan det går med Camilla I. Kasbo (til h.) og de andre ungdommene hun følger opp. Det er suksessoppskriften. - Maria får alle til å tro at de kan få jobb, sier Lyngstad. 
    
      (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)

Zau søkte jobb i fem år - med tett oppfølging fra Nav ordnet det seg endelig

Nav Midtbyen får flere unge bort fra sosialhjelp og over i jobb. Camilla Kasbo (22) og Zau Hun A La Hpai (26) er to av dem

torsdag 07.12 2017
Imponert: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) besøkte onsdag Tiller v.g. skole der hun fikk vite mer om pilotprosjektet som skal gjøre faglærte av arbeidsledige i trondheimsregionen. F.v: Lærer Roger Tanem, elev Elise Aas, elev Claus Arnold Berg, Hauglie og elev Peter Kroistoffersen. 
    
      (Foto: Marthe Hårstad)

Arbeidsledige utdanner seg til blikkenslagere

– Det må være deilig å se umiddelbare resultater av jobben dere gjør, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), henvendt til tre elever ved Tiller videregående skole.

tirsdag 28.11 2017
 

Ingen har glemt å slå av lyset i det nye bygget i Trondheim

Folk har stusset på at det lyser døgnet rundt i det nye kontorbygget på Sorgenfri.

mandag 20.11 2017
- Det er ikke Nav sitt ansvar å ha en oppdragende effekt, men å ta stilling til om personene fyller vilkårene i loven, sier Gatejuristens Kathrine Blix Olsen, som er kritisk til hvordan kommunen forklarer neon av sine avslag. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Ny rapport:

Kritikk mot Nav Midtbyen: Bryter regler for botilbud

I strid med reglene har Nav Midtbyen gitt bostedsløse avslag på søknad om botilbud. - Vi er ikke overrasket, sier Gatejuristen.

tirsdag 14.11 2017
 

MS-syk nektet å la seg uføretrygde: - Jeg har papir på at jeg ikke er lat

Da Per Helge Andersen (31) fikk MS ville NAV uføretrygde ham. – Jeg nektet å bli halvt ufør av frykt for å bli utestengt fra et spennende arbeidsmarked, sier han.

onsdag 08.11 2017
Nytale: 

Signert

Jeg fikk et brev med tittelen: «NAV har endret alderspensjonen din». Knurrende begynte jeg å lese

Da frua fikk innvilget alderspensjon fikk jeg et brev fra NAV med tittelen: «NAV har endret alderspensjonen din». Knurrende begynte jeg å lese.

lørdag 28.10 2017
Robotisering: Terskelen inn i arbeidslivet er blitt høyere, og den kommer til å bli hevet og hevet i årene som kommer. Utdanning og opplæring må holde tritt, men siden ikke alle er utstyrt med evner eller sosioøkonomiske bakgrunn til å lære det som trengs, vil flere stå utenfor når den digi tale arbeidsdagen virkelig tar til, skriver Fripenn-forfatteren. 
    
      (Foto: jens petter søraa, Adresseavisen)

Fripenn

Framtiden? Den står i kø hos NAV

De selvetjente kassene på Ikea og Coop fjerner ikke køene, de flytter dem bare til NAV.

mandag 23.10 2017
Arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag har økt med syv prosent det siste året. Illustrasjonsbilde. 
    
      (Foto: NTB/SCANPIX)

Disse syv skal lede det nye Nav Trøndelag

På topp sitter som kjent trondhjemmeren Bente Wold Wigum, som har kjøpt pendlerleilighet i Steinkjer. Med seg får hun fire menn og to kvinner.

søndag 17.09 2017
Brev fra Nav: 300 sykemeldte knyttet til Nav Østbyen og Midtbyen får nå brev med spørsmål om å være med i forskningsprosjektet. 
    
      (Foto: Marthe Hårstad, Adresseavisen)

- Nav har gjort mye for å få folk tilbake i arbeid, men vi vet ikke hva som fungerer

Hva skal til for å få sykemeldte fortere tilbake på jobb? Det skal NTNU-forskere og Nav finne ut av.

mandag 04.09 2017
Sosialt ansvar: Å ansette arbeidstakere med ulike utfordringer, bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.  
    
      (Foto: Shutterstock)

Kronikk

Å ansette arbeidstakere med ulike utfordringer, bør stå øverst på listen

Mange arbeidsgivere ønsker å bidra til at flere kommer i arbeid. Nav erfarer at det går greit å finne arbeidsgivere som lar folk med redusert arbeidsevne få prøve seg, men at de sjelden vil ansette dem fast og betale dem vanlig lønn.

 

Med egne ord:

Jeg trodde miljøproblemene kunne løses. Det tror jeg fortsatt!

Jeg trodde miljøproblemene kunne løses. Det tror jeg fortsatt!

onsdag 23.08 2017
Statsminister Erna Solberg er skuffet over norske menn. 
    
      (Foto: Bøe, Torstein, NTB scanpix)

Adresseavisen mener

Feil politikk å redusere fedrekvoten

søndag 30.07 2017
- Hovedproblemet vårt var å klare å identifisere behov for opplysning, råd og veiledning hos unge brukere som søkte økonomisk hjelp, sier Mai Britt Aasen, Nav-leder i Kongsvinger. De var et av kontorene som fikk kritikk da det ble gjennomført tilsyn. 
    
      (Foto: Caroline Ørvik)

Tilsyn avslørte lovbrudd ved Nav-kontorer: Unge fikk ikke sosialtjenestene de har krav på

Flere kommuner har gitt langt mindre enn staten anbefaler i sosialstønad til unge mellom 17 og 23 år, viser et landsomfattende tilsyn. Syv trønderske kommuner er involvert.

onsdag 26.07 2017
Bussjåfør. Sjåfør Andreas Håland (24) i Nettbuss. 
    
      (Foto: Kristin Slotterøy)

Nav-tall: 86 personer ønsker å bli bussjåfør i Sør-Trøndelag

Nærmere 90 personer i Sør-Trøndelag har bussjåfør som sitt førsteønske i valg av ny jobb. Det viser tall fra Nav i Sør-Trøndelag.

tirsdag 25.07 2017
 

Debatt

Det er politikerne, ikke Nav som har bestemt at sykepengeperioden skal vare i et år

fredag 21.07 2017
Regler er regler: Da jeg spør NAV om de mener det er fare for at jeg mister hjemmet mitt, i tillegg til at jeg har mistet min yngste sønn, svarer saksbehandleren at det må jeg kanskje regne med, skriver «Nina». 
    
      (Foto: johannesen,, NTB scanpix)

Debatt

Kjære Nav, jeg trenger mer tid til å sørge over min 26 år gamle sønn

lørdag 15.07 2017
 

Armans vei til en hverdag

Da tre personer ble drept på Orderud gård i mai 1999, var det med et våpen Arman Vestad hadde skaffet til veie.