TEMA

onsdag 23.03 2022
Brutal slitasje: – Folk har stått i alt for tøffe arbeidssituasjoner over veldig mange år, sier NSF-tillitsvalgt Ingrid Berg Selfjord. 
    
      (Foto: Terje Svaan / Adresseavisen)

Gir 20 000 kroner i bonus til ansatte som ikke tar ferien i sommer

Trondheim kommune tilbyr nå bonus til både fast ansatte og sommervikarer for å få ferielistene til å gå opp. - Det bør ikke komme som en overraskelse at også helsepersonell skal ha sommerferie, sier tillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund.

lørdag 19.02 2022
Kenneth Sandmo Grip, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Dette vil bli et system som forbedrer sikkerheten til pasientene

mandag 27.12 2021
Hovedtillitsvalgte i Sykepleierforbundet i Trondheim kommne, Mia Småvik Rørdal 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Dobler overtidssatsen for helsepersonell i Trondheim: - Burde kommet tidligere

Trondheim kommune har sluttet seg til den nasjonale avtalen om overtidsbetaling for kommuneansatte i koronarelatert arbeid.

torsdag 14.10 2021
De var barndomskamerater på Byåsen. Nå er Petter og Tom blitt kolleger, og jobber i hver sin etasje ved Ilsvika helse- og velferdssenter. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Etter mer enn 20 år som selgere, tok Petter og Tom et valg: - Har vel gått ned et par hundre tusen i lønn

I 20 år var han på veien som selger av bormaskiner og batterier. Så stakk Petter Carlsson (57) innom sykehjemmet i Ilsvika for å høre om de kunne ha bruk for en rusten sykepleier.

onsdag 07.07 2021
 

Karakterkrav i matte er riktig. Feilberegning av medisiner kan være livsfarlig!

søndag 20.06 2021
- Situasjonen er verre enn tidligere, sier hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, Ingrid Berg Selfjord og Mia Småvik Rørdal. De er bekymret for sykepleiermangelen i sommer. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

- Jeg tror det er mange ansatte som gruer seg til sommeren

To av tre enhetsledere innenfor helse og omsorg i Trondheim kommune sier de vil ha vansker med å fylle alle vaktene med sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i sommer.

torsdag 22.04 2021
Hver dag kjører Inger Johanne fra Heimdal til Buran for å besøke Arne. Nå frykter hun for at sommeren kan bli vanskelig for ektemannen. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

En rekke ansatte har sagt opp - må stenge sykehjemmet tidligere enn planlagt

En rekke ansatte ved Buran helse- og velferdssenter har sagt opp sine stillinger etter at det ble vedtatt å flytte enheten til Klæbu. Nå avvikles sykehjemmet tidligere enn planlagt fordi bemanningen er uforsvarlig.

tirsdag 02.02 2021
Foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved St. Olavs Hospital, Gro Lillebø. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Tillitsvalgte ved St. Olav: Ansatte løper fortere og fortere, også her

torsdag 14.01 2021
Pasientfare: Ingrid Berg Selfjord (NSF) påpeker hvordan sykepleiemangelen går utover pasientenes vel. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Sykepleier svarer: Det ble en debatt om helsepersonell versus lærere. Det var aldri min intensjon

tirsdag 12.01 2021
Gry Camilla Tingstad, leder Utdanningsforbundet Trondheim 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Utdanningsforbundet har aldri bedt om å komme foran eldre, syke og helsepersonell i vaksinekøen

mandag 11.01 2021
 

Jeg er lærer. Bare litt provosert. Men jeg undres

Ingrid Berg Selfjord, Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, Trondheim kommune. Anna Bergeland, sykepleier, sammen med avdelingslederne Unni Lundberg og Gry Vedvik ved Øya helsehus. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Sykepleier reagerer på læreres ønske om å rykke frem i vaksinasjonskøen: Litt edruelighet?

lørdag 17.10 2020
- Våre medlemmer ligger i toppsjiktet på fysisk belastende yrker. Mange orker derfor ikke å gå heltid, sier Rannveig Prins Andøl, hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund 
    
      (Foto: Levin Nestvold jr.)

Som øverste tillitsvalgte gjør denne saken oss bekymret

torsdag 13.08 2020
Sykehusdrift med overbelegg er uforsvarlig. Pasienter sendes hjem. Hvordan er ståa for personalet? Møte med tillittsvalgt fra sykepleierne: Kenneth Sandmo Grip 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Tillitsvalgt for 4000 sykepleiere: Økende smitte bør gi økt bekymring

mandag 25.05 2020
Pasientfare: Ingrid Berg Selfjord (NSF) påpeker hvordan sykepleiemangelen går utover pasientenes vel. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Debatt:

Nei, Trondheim kommune, det er fortsatt ufrivillig deltid blant helsepersonell

onsdag 05.02 2020
Sykehusdrift med overbelegg er uforsvarlig. Pasienter sendes hjem. Hvordan er ståa for personalet? Møte med tillittsvalgt fra sykepleierne: Kenneth Sandmo Grip 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Debatt:

Dette må til for å skaffe sykepleiere i distriktet

Som nestleder i Norsk Sykepleierforbund i Sør-Trøndelag har jeg fått vite at flere kommuner i Trøndelag har kuttet i budsjettet i helse og omsorg for å saldere kommunebudsjettet.

fredag 24.01 2020
Kari Fiske. Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt i Sykepleierforbundet i Sør-Trøndelag. Han er bekymret for regjeringas forhandlinger om den internasjonale handelsavtalen TISA. De er redde for at den liberalistiske handlesavtalen også skal føre til frislipp av private nasjonale og internasjonale aktører i helsesektoren. FOTO: OLE MARTIN WOLD 986 31 898 
    
      (Foto: Ole Martin Wold)

Debatt:

Gratulerer til NTNU-studentene med lavest strykprosent og høyest karaktersnitt

fredag 25.10 2019
Trondheim: Trondhjems hospital med livsgledehage - pub, høner, butikk og kafe i bakgården hvor beboere og demente kan rusle trygt rundt. Frivillig Rolf Rolfsen. Foto: MARIANN DYBDAHL, Adresseavisen 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Debatt:

Trondhjems Hospital svarer på kronikk om ideelle stiftelser: Sykepleierforbundet feilinformerer

onsdag 25.09 2019
Budsjettframlegg Rådhuset: Morten Wolden legger fram rådmannens budsjettforslag.  
    
      (Foto: Sara Høines)

Sterke reaksjoner fra tillitsvalgte:

- Blir helt matt av rådmannens budsjett

Rådmannen har ikke prioritert å følge oppbemanningsplanen i eldreomsorgen. Det får tillitsvalgte i eldreomsorgen til å reagere.

onsdag 24.07 2019
Vi møter sykepleier Runa på St. Olavs, som er nyutdannet sykepleier. I år er det en stor nedgang på antall søkere på sykepleierstudiet, selv om det ropes etter flere sykepleiere i jobb. Samordna Opptak-tallene kommer i dag. Vi møter sykepleier Runa på St. Olavs, som er nyutdannet sykepleier. I år er det en stor nedgang på antall søkere på sykepleierstudiet, selv om det ropes etter flere sykepleiere i jobb. Samordna Opptak-tallene kommer i dag. 
    
      (Foto: Marthe Amanda Vannebo Marthe Amanda Vanebo)

Sykepleier Runa: - Jeg tror enkelte blir skremt bort fra sykepleieryrket

Sykepleierutdanningen hadde en kraftig nedgang i antall førstevalgssøkere ved årets opptak. - Vi burde vært veldig bekymret, sier forbundleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

tirsdag 26.03 2019
Rapporttiden skal nå kuttes for intensivpasientene ved Hovedintensiv ved St. Olavs hospital. 15 minutter overlappingstid for intensivpasienter er urealistisk, skriver innleggsforfatterne. 

Debatt

Mener endring i turnus på St. Olav bryter loven

Tillitsvalgte for intensivsykepleierne på St. Olav mener at pålegget fra direktøren fører til brudd på Helsepersonelloven om faglig forsvarlighet og Arbeidsmiljøloven om overtid.

onsdag 20.02 2019
 

Innlegg

Vi opplever å måtte fyre med egen bordkledning

Hvert eneste år får vi og våre kollegaer beskjed om at vi må løpe fortere, jobbe smartere og omstille oss.

fredag 08.02 2019
Kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune, Elin Rognes Solbu, håndterer regelverket rundt straff, refs og advarsler til kommunalt ansatte. 

Over 150 ansatte i Trondheim kommune har fått straff eller refs

Siden 2010 har kommunen gitt rundt 157 reaksjoner til ansatte, i form av straff eller refs. - Vi kan ikke garantere at det ikke gjøres feil, men denne type reaksjoner gis ikke uten at saken er belyst, sier ansvarlig kommunaldirektør.

onsdag 06.02 2019
«Tid er et nøkkelord. Tiden det tar å informere pasienter og pårørende, utføre prosedyrer, handle i akuttsituasjoner, stell, pleie og omsorg. Listen med oppgaver sykepleierne pålegges fra andre tjenester blir stadig lengre» skriver kronikkforfatteren. 

Kronikk

Vi som er sykepleiere skal «gjøre alt» i dag

Helsevesenets største utfordring er underbemanning.

lørdag 26.01 2019
Å fylle rollen tom tillitsvalgt på ordentlig gjør oss tilliten verdig, skriver kronikkforfatteren. Den årlige konferansen som arrangeres av Trondheim LO mingler flust av tillitsvalgte mellom appellene, debattene og allsangen. 

Kronikk

Tillit er ferskvare og kan derfor ofte gjenopprettes

Tillitsvalgt. Valgt i tillit. Er det spesielt, eller en selvfølge, når vi velger andre?

fredag 25.01 2019
Rannveig Prins Andøl (t.h.) og Laila Munkeby forklarer deltiden med at det er tungt å arbeide i helse- og velferdssektoren. 

Gamle Nord-Trøndelag på bunn i Norge:

På jumboplass i Norge: Bare 15 prosent jobber fulltid i dette yrket

- Man orker rett og slett ikke å jobbe fulltid. Vi har over 12 prosent som er sykemeldte til enhver tid, sier hovedtillitsvalgt Laila Munkeby i Fagforbundet i Levanger.

søndag 16.12 2018
Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune har tro på at nyvinningen om en egen kommunesykepleier i Trondheim vil bedre rekrutteringen. Sykepleier Carmen Hjemås har flere ganger opplevd å være eneste sykepleier på jobb med ansvar for 64 pleietrengende eldre. 

Kronikk

Trondheims nye kommunesykepleier kan bli en nasjonal hit

2019 blir Trondheim arena for en nyvinning som kan få nasjonale konsekvenser. Kan kommunesykepleier bli en hit?

fredag 16.11 2018
 

Sykepleierforbundet boikotter lockout

Sykepleierforbundet mener NHOs lockoutvarsel er ugyldig og ber de ansatte møte på jobb som vanlig tirsdag.

onsdag 25.07 2018
- Når vi har Trygghetspatruljen i bakhånd og det er tre andre på jobb, så er det akseptabelt og en forsvarlig praksis, mener ledelsen på Tempe helse- og velferdsenter, Sigrid Bjørge og Torbjørg Sandberg. 
    
      (Foto: Helene Mariussen)

Forsvarer omstridt bruk av medisinstudent på sykehjem

I sommer tar en medisinstudent nattevakter i sykepleierstilling på Tempe helse- og velferdssenter. Norsk Sykepleierforbund vil anmelde saken, men ledelsen mener løsningen er akseptabel.

lørdag 21.07 2018
Kommunaldirektør Helge Garåsen vil vente til etter ferien med å ordne opp, fremgår det i en e-post fagbladet Sykepleien har mottatt fra Garåsen. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Legestudent passer 70 gamle og syke om natta uten autorisajon

En legestudent uten norskkunnskaper går nattevakt i sykepleierstilling på Tempe helse- og velferdssenter. Han har aleneansvar for over 70 gamle og syke.

tirsdag 12.06 2018
I frykt for nok en sommer uten nok sykepleiere på jobb i Trondheim, settes det nå inn strakstiltak for tre millioner kroner. (Illustrasjonsfoto) 

Vil avverge sykepleierkrise i Trondheim med millionbeløp

I frykt for nok en sommer uten nok sykepleiere på jobb i Trondheim, settes det nå inn strakstiltak. Sykepleierforbundet er ikke helt overbevist.

tirsdag 05.06 2018
Helsebror: Aleksander Finnland Foss kaller seg ofte helsebror. Han synes det er bra at yrkestittelen nå blir endret. 

Vil endre tittelen til helsesøster

Snart kan Aleksander Finnland Foss (35) slippe å kalle seg helsesøster.

torsdag 10.05 2018
«Hva er den nye ledersatsinga rådmannen reiser rundt og predikerer?» skriver Torbjørn Solberg, som er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune. 

Kronikk

Her om dagen var hovedtillitsvalgte innkalt til møte. Noen hadde oppdaga at sommerferien er like om hjørnet

fredag 23.02 2018
«Jeg vil heller si at det er veldig trist at noen på grunn av sin sykdom har forandret sin atferd slik at den oppleves som seksuell trakassering» skriver innleggsforfatteren. 

Debatt

Ikke uakseptabelt å bli tatt på rumpa av en mann med demens

«Jeg vil heller si at det er veldig trist at noen på grunn av sin sykdom har forandret sin adferd slik at den oppleves som seksuell trakassering» skriver Unni Logstein i dette debattinnlegget.

mandag 19.02 2018
Åpenhet: - En kan bli sliten av å stå i dette, sier Ingrid Berg Selfjord og Anniken van Marion, hovedtillitsvalgt for sykepleiere og helsefagarbeidere i Trondheim kommune. De er ikke overrasket over den høye andelen som sier de opplever seksuell trakassering fra pasienter. 

Sykepleiere blir seksuelt trakassert av pasienter

En av tre sykepleiere under 30 år har opplevd seksuell trakassering fra pasienter og brukere. – Dette er en del av hverdagen, sier tillitsvalgte.

mandag 20.11 2017
Fakkeltog: «Uavhengig av hva man måtte mene om NSFs markering, kunne e-posten lett oppfattes som en trussel til taushet» skriver kronikkforfatteren om e-posten som alle mellomledere fikk tilsendt. Bildet er fra fakkeltoget. 

Kronikk

En sykehusdirektør gjør også feil

onsdag 08.11 2017
Tillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Birgit Brødreskift (foran), får støtte fra kollegene i akuttmottaket på St. Olav. - Jeg har aldri vært så opprørt. Jeg føler at verken direktør eller styreleder tar oss på alvor i det hele tatt. Vi har sagt ifra gang på gang om den alvorlige situasjonen på akuttmottaket, men vi har ikke blitt hørt, sier Brødreskift. 
    
      (Foto: Håvard H. Jensen)

Tillitsvalgt ved St. Olavs hospital i sterkt angrep på styreleder og direktør i leserinnlegg:

«Hvordan hadde du kjørt logistikken i eget hjem, Breiby, om du hadde ti soverom og 40 gjester å fordele disse på? »

Tillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Birgit Brødreskift, går til frontalangrep på sykehusledelsen ved St. Olavs hospital i kjølvannet av krisen på akuttmottaket.

mandag 06.11 2017
St. Olavs hospital: Sykepleiertillitsvalgte er bekymret for situasjonen ved St. Olavs hospital. Fra venstre: Maiken Isachsen-Hagen, Gro Lillebø og Kenneth Sandmo Grip, som alle er hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund. 

Debatt

Nå er det så dårlig stemning blant sykepleierne at det bruser i trærne ved St. Olav

«Er alle arbeidstakere i Norge klar over at arbeidsmiljøloven stadig vekk svekkes og pushes med tanke på dette med normal arbeidsdag?» spør Maiken Isachsen-Hagen i dette debattinnlegget.

torsdag 19.10 2017
 

Debatt

Trondheim kommune vil kvitte seg med kritiske røster og bedriver fryktkultur

«Trondheim kommune har en ukultur i sin personalpolitikk» skriver Lisbeth Ovidie Storvik i dette debattinnlegget.

tirsdag 17.10 2017
Kutter: Overleveringsmøter skal også kuttes i psykiatrien. Det blir fire ekstra arbeidsdager i året, skriver innsenderen. Her skriver sykehuspersonale i journalen ved St. Olavs hospital. 
    
      (Foto: GORM Kallestad,, NTB scanpix)

Debatt

Vis meg de som frivillig arbeider et kvarter kortere her og der, for så å måtte jobbe på lørdager

onsdag 27.09 2017
Raseri: - Det oppleves som utrolig provoserende når noen i toppledelsen, som ikke kjenner din hverdag, forteller deg hvordan du best kan jobbe, sier Kenneth Sandmo Grip , foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund. 

St. Olavs hospital

Sykepleiere reagerer kraftig på vakt-kutt

Tross sterke protester står sykehusdirektør Nils Kvernmo fast på at alle avdelinger ved St. Olav skal kutte i rapporteringstiden som sykepleiere bruker ved vaktbytte.

onsdag 20.09 2017
Hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim, Torbjørn Solberg og Ingrid Berg Selfjord er forbannet etter budsjettfremlegging. 

Sykepleierforbundet om Trondheim-budsjettet:

- Et slag i trynet

Tillitsvalgte i sykepleierforbundet mener det er bedre å være digital enn pasient for å bli satset på i Trondheim.

tirsdag 19.09 2017
 

Kronikk

Dette er til dere som mener tillitsvalgte ikke er nødvendig, som sier vi er bakstreverske, gammeldagse og hindrer utvikling

fredag 11.08 2017
 

- Liten tilgang på sykepleiere i Trondheim er en stor utfordring

Brundalen helse- og velferdssenter er et av mange sykehjem i Trondheim som stadig er på jakt etter nye sykepleiere.

tirsdag 08.08 2017
 

Sykepleierstreik:

Hard front og ingen kontakt i sykepleierstreiken

Én sykepleier er tatt ut i streik ved Kreftforeningens kontor i Trondheim. Fra neste mandag er alle de tre sykepleierne ute, dersom streiken ikke har tatt slutt.

«Kreftforeningen er av den oppfatning av sykepleiere som arbeider hos dem ikke lenger jobber med sykepleieroppgaver, og at arbeidshverdagen preges av såkalte funksjonæroppgaver» skriver Knut Jørgen H. Rotabakk i denne kronikken. 

Kronikk

Denne sykepleierstreiken er allerede historisk

Siden midten av mai har 19 sykepleiere i Kreftforeningen, hovedsakelig ved Kreftlinjen, streiket.

torsdag 22.06 2017
 

Basso støtter sykepleierne fra stranda

Lege Trude Basso ble så opprørt over at St. Olavs Hospital vil redusere sykepleiernes rapporteringstid, at hun la ut en forsvarstale for sykepleierne fra stranda på Kreta.

tirsdag 20.06 2017
Rapport: «På en avdeling med 13 senger vil 15 minutters rapporttid gi cirka ett minutt per pasient» skriver kronikkforfatteren. 

Kronikk

På en avdeling med 13 senger vil 15 minutters rapporttid gi cirka ett minutt per pasient

Rapporten er stedet hvor vi legger grunnlaget for god behandling på neste vakt. Jeg frykter at redusert rapporttid vil få konsekvenser for pasientsikkerheten.

fredag 16.06 2017
Reagerer: Sykepleiernes tillitsvalgte er bekymret for situasjonen ved St. Olavs Hospital. F.v Maiken Isachsen-Hagen, Gro Lillebø og Kenneth Sandmo Grip. 

Et kvarter av sykepleiernes arbeidstid som skaper bråk

Sykepleierne på St. Olavs Hospital reagerer sterkt på at sykehusledelsen vil endre arbeidsrutinene slik at de får sju eller åtte flere arbeidsdager i året.

onsdag 14.06 2017
Frustrerte: De tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital opplever at mange sykepleiere nå er frustrerte over stadig nye krav om effektivisering og innsparing. Fra venstre Maiken Isachsen-Hagen, Gro Lillebø og Kenneth Sandmo Grip. 

«Vi er helt avhengige av disse englene»

Sykepleiere ved St. Olavs Hospital mobiliserer kraftig mot ledelsens forslag om å kutte i rapporteringstiden ved vaktbytte. Nå får «englene» massiv støtte.

tirsdag 13.06 2017
Mange oppgaver: «Vi er så få på jobb og har fått så mange tilleggsoppgaver at arbeidsdagen oppleves som et eneste langt løp for å komme i mål» skriver kronikkforfatteren. På bildet er en sykepleier i aksjon på et medisinrom ved St. Olavs Hospital. 

Kronikk

Vi ser ikke behov for at sykepleierne skal vaske senger og nattbord

onsdag 03.05 2017
Normalarbeidsdag: Arbeiderbevegelsen i Norge fikk i 1919 gjennomslag for en lovfestet «normalarbeidsdag» på åtte timer. Åtte timers arbeid, åtte timers hvile, og åtte timers søvn gjelder fremdeles. Normal er imidlertid ikke tilstanden i helsevesenet, retten til åtte timers søvn er altså ikke gitt alle skriver Torbjørn Solberg. 

Kronikk

Nå skal ledelse pusses, strykes og styrkes

Tar du jobben og lønna, så får du sannelig også ta ansvaret som følger med. Er du leder er det din egen person som er ditt fremste redskap.

onsdag 01.03 2017
Til sjekk: Pasient Jan Erik Belsaas er jevnlig til sjekk ved revmatologisk poliklinikk. Til vanlig er det sykepleier Anne Sofie Magnussen som gjennomfører kontrollen. 

Her har sykepleiere overtatt legenes jobb

Pasienter ved revmatologisk poliklinikk ved St. Olavs Hospital fikk gå til kontroll til sykepleier istedenfor lege. Da ble de mer fornøyd.