TEMA

mandag 04.02 2019
 

Droppet snorklipping. Åpnet nye E6 per telefon

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet mandag offisielt den nye motorveien mellom Trondheim og Melhus.

søndag 03.02 2019
MISSING LINK: Det nye Hårstadkrysset på Heimdalsmyra åpner på mandag. Nederst i bildet ser du forbindelsen mellom krysste og Østre Rosten. Øverst i bildet er det ingen forbindelse motsatt vei, mot Heimdal. 
    
      (Foto: Statens vegvesen)

Derfor har ikke det nye E6-krysset forbindelse til Heimdal

En planlagt forbindelse fra det nye Hårstadkrysset mot Heimdal ble tatt ut av E6-prosjektet fordi Miljøpakken ikke hadde penger.

fredag 14.12 2018
 

Du får kjøre på ny firefelts E6 før jul

Ny firefelts E6 mellom Trondheim og Melhus åpner i sin helhet onsdag 19. desember.

torsdag 13.09 2018
 
    
      (Foto: Statens vegvesen)

Hektisk innspurt for motorveiutbygginga sør for Trondheim:

Innspurt for E6-utbygginga sør for Trondheim: Disse trafikkomleggingene må du regne med i høst

Statens vegvesen varsler en rekke større og mindre trafikkomlegginger langs nye E6 Trondheim - Melhus i tiden før jul.

tirsdag 07.08 2018
 

Her får du kjøre i 100 km/t til våren

Nye E6 mellom Brubakkhaugen i Melhus og Storler blir Trøndelags første strekning med tresifret fartsgrense.

mandag 06.08 2018
 

Torsdag kan du prøve 700 meter med flunkende ny E6

To kjørefelt på en strekning mellom Klett og Melhus blir åpnet.

onsdag 21.03 2018
 

Torsdag morgen skjer en stor omlegging av trafikken på Klett

Torsdag 22. mars ble det et nytt trafikkmønster både for biler, syklister og gående på Klett.

tirsdag 27.02 2018
Reagerer: Beboere på Klett reagerer på at Statens vegvesen vil beholde trailerparkeringen i sentrum. Meningen var å flytte den ut til E6 når veiarbeidet er ferdig. 

Adresseavisen mener:

Folk på Klett har levd med støy lenge nok. Tungtrafikken må bort

Vogntogene må bort fra Klett sentrum. Beboerne i området har vært plaget av støy og anleggsarbeid i flere år og må få klar beskjed om at stedet nå skal utvikles i positiv retning.

lørdag 24.02 2018
Gjemmer seg: På Klett er trafikken så plagsom at folk forskanser seg bak kraftige murer mot støyen. Men hvis komunen vil, kan stedet utvikle utvikle seg i positiv retning når veiarbeidene er over, mener Adresseavisens kommentator. 

Folk på Byåsen hadde ikke godtatt å bli behandlet slik

Hvis folk på Tyholt, Lade og Ugla hadde blitt behandlet som beboerne på Klett, ville det blitt ramaskrik. Nå må noe skje.

fredag 02.02 2018
FLASKEHALSER: Soknedal og Sluppen kan bli flaskehalser når de planlagte E6-prosjektene i Trøndelag er gjennomførte. 
    
      (Foto: Fra animasjon fra Statens vegvesen (Soknedalstunnelen) og Morten Antonsen (flyfoto av Sluppenkrysset))

Dette blir de nye E6-flaskehalsene

Det planlegges mye fire felts motorvei i Trøndelag de kommende årene. Sluppen og Soknedal kan bli blant flaskehalsene som blir stående uten fire felt.

søndag 24.12 2017
Tålmodig: Knut Sætran (71) på Klett vil i tre år ha anleggsmaskiner tett inntil eiendommen. Men så langt har ingen hørt ham syte eller klage. Det gode humøret har han beholdt. 

Knut må feire tre juler rett ved en anleggsplass

I halvannet år har gravemaskiner og lastebiler dundret forbi så hele huset har ristet. I ennå halvannet år må han finne seg i å bo blant støv og leire før ny E6 står ferdig.