TEMA

torsdag 01.07 2021
 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Politimesteren har bestemt seg for om han vil fortsette: - Det er jo en veldig krevende jobb

Han har vært politimester i snart seks år. Nå har Nils Kristian Moe bestemt seg for om han skal søke om å få fortsette.

tirsdag 29.12 2020
 

Å beskytte barn er jobb nummer én

Nye funn bekrefter at koronapandemien har rammet barn som opplever vold, ekstra hardt.

søndag 15.03 2020
 

- Jeg synes det er hårreisende at folk i karantene oppsøker et kjøpesenter fullt av folk

Brudd på smittevernloven og karantenepålegg ses på som meget alvorlig. Malin Bratberg Sand reagerte da en kunde i butikken hvor hun jobber opplyste at hun egentlig var i karantene.

onsdag 20.03 2019
Unikt i nasjonal sammenheng. Treningssenteret er det første politiet eier i hele Norge. Det er også helt spesielt at det ligger inne på militært område. De to instruktørene Frode Tystad (midt på bildet) og Ronny Spakmo (til h). har vært sentrale i arbeidet med å få bygget opp senteret.  
    
      (Foto: FRANK CADAMARTERI)

Her lærer politiet å bli flinkere til å håndtere de aller farligste situasjonene

To ganger i fjor måtte trønderske politifolk løsne skudd for å stoppe personer. Bare god trening sørget for at det gikk bra.

onsdag 21.11 2018
Det skjer for ofte at politiet ikke kommuniserer med mediene etter ulykker og andre alvorlige hendelser. 

Adresseavisen mener

Politiet må svare når alarmen går

Når politiet ikke informerer om alvorlige hendelser, kan det gå på tilliten løs.

søndag 18.11 2018
Hos Folkeregisteret: Tijana Gajic må til Folkeregisteret med fødelsattest, statsborgerskap og pass for å få registrert at hun er født i Sarajevo i Bosnia og Hercegovina i daværende Jugoslavia. Uten denne registreringen får hun ikke pass. Rådgiver Ruth Ovesen har møtt folk med samme problem før. 
    
      (Foto: Richard Sagen)

Tijana fikk passtrøbbel fordi fødelandet Jugoslavia ikke finnes

Tijana Gajic har vært norsk statsborger i 20 år. Men da hun skulle fornye passet sitt, fikk hun problemer fordi fødelandet Jugoslavia ikke finnes mer.

onsdag 28.03 2018
 

Ni lensmannskontorer i Trøndelag stenger dørene fra 1. april

1. april stenger lensmannskontorene i Bindal, Bjørnør, Flatanger, Frosta, Leka, Leksvik og Inderøy, Meråker, Overhalla og Snåsa.

torsdag 22.03 2018
Må sentralisere: Politimester Nils Kristian Moe sier regjeringen stiller krav til effektivisering. Politiet har skilt ut en del oppgaver som blant annet lønn, regnskap og innkjøp for å effektivisere driften. I fremtiden vil distriktet ha kontoransatte på bare sju lokasjoner. 

Trøndelag politidistrikt får flere nye stillinger

Trøndelag politidistrikt får nesten to millioner kroner mindre på budsjettet i 2018 sammenlignet med fjoråret.

torsdag 06.07 2017
Megler: - I alt er 26 ungdommer idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i Trøndelag. Av disse er det én som er idømt ungdomsstraff, sier leder av Konfliktrådene i Trøndelag Iren Sørfjordmo 

Disse sakene havner oftest i konfliktrådet

Trønderne er best i landet til å bruke konfliktrådet. Første halvår er 26 saker, som omhandler seksuallovbrudd, innmeldt.

torsdag 01.06 2017
Slik så passkøen ut i ved Sentrum politistasjon i Trondheim grytidlig en fredag morgen i mai. 

Politiet vil holde kveldsåpent for å fjerne passkøene

Nye turnuser og ekstra bemanning skal fjerne passkøene ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

 

Politiet må få ned passkøene før sommerferien

Politidirektoratet har gitt politidistriktene beskjed om å utvide antall timer for bestilling av pass. Flere steder i landet er det en måneds ventetid.

mandag 10.04 2017
Følger med: Politiet i Trøndelag vil være bevæpnet i hele påsken. Politimester Nils Kristian Moe sier politiet følger trusselutviklingen nøye. 

Politiet i Trøndelag bærer våpen i påsken

Politimester Nils Kristian Moe har besluttet at patruljene i Trøndelag politidistrikt skal være bevæpnet gjennom hele påsken.

 

Politiet holder møte for å vurdere nye beredskapstiltak

Landets politimestre og Politidirektoratet skal mandag formiddag vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.

onsdag 22.03 2017
Kronikkforfatteren: Vidar Johnsen er leder i Politiets Fellesforbund Trøndelag
 

Kronikk

Regjeringen er ikke ærlig om politireformen

Den siste tiden har det blitt stadig mer tydelig at verken politiets medarbeidere eller befolkningen har særlig tro på at politireformen skal kunne gi et politi som løser sitt samfunnsoppdrag på en bedre måte.

onsdag 15.03 2017
Flyttes: Nå skal samtlige kommuner i Trøndelag politidistrikt si sin mening om hvor den nye politistasjon sør skal ligge. De nåværende lokalene i Heimdal sentrum er blitt for små. 

«Alle» skal få uttale seg om ny politistasjon

Melhus kommune vil ikke at to av tre politistasjoner i Trøndelag politidistrikt skal plasseres i Trondheim. På den bakgrunn får samtlige kommuner i politidistriktet si sin mening.

fredag 10.03 2017
Gledelig: Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag synes det er veldig bra at politidistriktet nå får en rekke nye stillinger. Det gir en fin mulighet til å gjennomføre politireformen. 

Så mange ekstra stillinger får politiet i Trøndelag

Politiet er tildelt flere nye stillinger. Arbeidet mot vold og seksuallovbrudd skal styrkes.

fredag 13.01 2017
Nytt politikart: Politidirektør Odd Reidar Humlegård bekrefter at lang reisevei har vært en viktig faktor når puslespillet for det nye Politi-Norge har vært lagt. 126 tjenestesteder legges ned. 

Avvikler 20 lensmanns- kontor i Trøndelag

Politimester Nils Kristian Moe er godt fornøyd med at politidirektøren er enig i hans forslag om hvordan Trøndelag politidistrikt skal organiseres.

fredag 16.12 2016
Politileder: Marit Fostervold har gjort kometkarriere sidne hun gikk ut fra daværende Politiskolen i 1992. Nå blir hun visepolitimester i Trøndelag politidistrikt. 

Marit Fostervold blir visepolitimester i Trøndelag

Marit Fostervold er i statsråd utnevnt til visepolitimester i Trøndelag politidistrikt.

torsdag 15.12 2016
Ny organisasjon: - Trøndelag politidistrikt skal utvikles slik at samfunnsoppdraget blir utført på en bedre måte enn de to tidligere politidistriktene ville klart, sier politimester Nils Kristian Moe. Her fra et tidligere møte med politiledere i Trøndelag. 

Politiet beholder flere tjenestesteder i Trøndelag

Politimesteren har bestemt seg for likevel å beholde polititjenestene i Selbu, Åfjord og Midtre Gauldal. Flyplassen på Værnes vil få et eget tjenestested.

torsdag 03.11 2016
Politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe, mener det er alvorlig at datasystemene til politiet ikke fungerer som de skal. 

Datatrøbbel på andre uke - politiet finner ikke årsaken

Datatrøbbel forsinker etterforskningen av saker hos politiet. Politidirektoratet vet ikke hva feilen skyldes, og frykter at problemet kan vare i flere måneder.

onsdag 02.11 2016
Får assistent: Politimester Nils Kristan Moe har bestemt seg for hvem han ønsker som sin nestleder, men vil ikke røpe navn. 

Ny visepolitimester blir klar før jul

Politimester Nils Kristian Moe har nå bestemt seg for hvem han ønsker som sin assistent.

fredag 23.09 2016
Sjefsmøte: Politimester Nils Kristian Moe legger planer for et nytt politikart i Trøndelag, som på en best mulig måte etterkommer ønskene fra justisminister Anders Anundsen (Frp) om et mer effektivt og slagkraftig politi. 

Nå har politimesteren bestemt seg for hvor i Trøndelag han vil ha politikontor

Folk i Lierne og på Fosen kan trekke et lettelsens sukk om politimesterens forslag til nye lensmannsdistrikt blir fulgt.

torsdag 09.06 2016
 

Slik blir nye Politi-Trøndelag

Politimester Nils Kristian Moe håper på et bredt engasjement fra kommunene når han nå foreslår å dele Trøndelag politidistrikt inn i sju tjenesteenheter og 13 tjenestesteder.

onsdag 20.04 2016
Mobil basestasjon: Sju slike stasjoner kan settes inn hvis en basestasjon skulle bli satt ut av drift. Fra venstre Rune Hildemstrædet fra Site Service som bygger basestasjonene, direktør Tor Helge Lyngstøl og tunnelansvarlig Magnus Berg, begge fra Direktoratet for nødkommunikasjon. 

Snart blir også flyplasser knyttet til nødnettet

Det norske nødnettet rulles nå ut i både veitunneler og på Avinors flyplasser over hele landet. Flyplassene vil kunne kommunisere direkte med nødetatene.

tirsdag 05.04 2016
Marit Fostervold diskuterte flere sider ved ansettelsessaken i et formøte med advokat Harald Stabell, før hun møtte politidirektør Odd Reidar Humlegård. 

«Fostervold-saken»

Utelukker ikke rettslig oppfølging

Marit Fostervold ville ha med advokat Harald Stabell i møtet med politidirektøren om ansettelsesprosessen, fordi hun «opplever å være i en noe usikker ansettelsessituasjon».

onsdag 30.03 2016
Politidirektør Odd Reidar Humlegård har hatt møte med Marit Fostervold, men hennes skriftlige svar på møteinvitasjonen holdes hemmelig. 

Nekter innsyn i svar fra Fostervold

Hevder det er «personlige forhold».

mandag 29.02 2016
 

Politidirektøren: - 40 prosent av de nyrekrutterte politimestrene er kvinner

Politidirektør, Odd Reidar Humlegård slår i politiforum.no tilbake mot kritikken om få kvinnelige ledere og ansettelsesprosessen av beredskapsdirektør.

onsdag 24.02 2016
Justisministeren har ikke forstått at det er svært problematisk når det oppstår slike saker som Marit Fostervold-saken, mener Jenny Klinge, SPs justispolitiske talsperson. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Fostervold-saken:

Fostervold-saken: Mener justismisteren ikke forstår alvoret

- Det er ingenting i svaret fra justisministeren som tyder på at han forstår at Fostervold-saken er problematisk, sier Jenny Klinge.

lørdag 20.02 2016
 

Trakk søknad etter telefon fra POD

Da Kristin Kvigne søkte på stillingen som midlertidig leder for Politidirektoratets politifagavdeling fikk hun en telefon fra politidirektøren.

fredag 19.02 2016
Guro Angell Gimse reagerer på måten Politidirektoratet har forsvart sine valg i Fostervold-saken 

Navn i nyhetene:

- Humlegård bør spole tilbake til start

Guro Angell Gimse, som sitter i Høyres likestillingsutvalg, reagerer på måten Politidirektoratet har forsvart sine valg i Fostervold-saken.

torsdag 18.02 2016

- Saksbehandlingsfeil i Fostervold-saken

Guro Angell Gimse, som sitter i Høyres likestillingsutvalg, vil ha en ekstern gransking av ansettelsesprosessen i Fostervold-saken.

onsdag 17.02 2016
- Dersom jeg skulle motta en invitasjon fra politidirektøren, vil jeg ta stilling til det da, sier Marit Fostervold. 

Fostervold har ikke fått invitasjon fra Humlegård

Marit Fostervold avventer en eventuell invitasjon, før hun svarer på hvordan hun vil stille seg til et møte med politidirektør Odd Reidar Humlegård.

tirsdag 16.02 2016
Krever bevæpning: Leder i Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, mener terroraksjonene i Danmark er med på å underbygge forbundets krav om et permanent bevæpnet politi i Norge. 
    
      (Foto: NTB SCANPIX, NTB scanpix)

Lederen av Politiets fellesforbund:

- Det er begått urett mot Marit Fostervold

Sigve Bolstad

 

Marit Fostervold snakker for første gang:

Slik husker Fostervold telefonsamtalen med POD

Marit Fostervold oppfatter det som at POD-ledelsen ønsket at hun skulle trekke søknaden, og stoppe en kritisk artikkel i Politiforum om ansettelsesprosessen.

 
    
      (Foto: NTB scanpix)

Politiet kan få helikopterhjelp fra losene

Politidirektoratet og Kystverket forhandler om at politiet kan bruke losenes tre døgnbemannede helikoptre til transport.

søndag 14.02 2016
Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Jenny Klinge, forventer at det blir klarlagt hva som har i Fostervold-saken. 

Fostervold-saken:

- Statsråd og politidirektør må avklare

Både justisministeren og politidirektøren må svare på hva som er skjedd i Fostervold-saken, mener Jenny Klinge i justiskomiteen på Stortinget.

lørdag 13.02 2016
 

Ekspert: - Rart at de har konkludert før de har sjekket referanser

Hvis Marit Fostervold er kvalifisert for toppstillingen i Politidirektoratet, ville det vært naturlig å sjekke referanser først, mener ekspert på rekruttering.

 

Fostervold-saken:

- Kan statsråden leve med en toppleder som ikke selv forfekter ryddighet?

- Hvis prosessen med ansettelse av beredskapsdirektør i Politidirektoratet ikke har vært ryddig, må justisministeren inn, og «enkelte» byttes ut.

Marit Fostervold tillater at POD redegjør for innholdet i telefonsamtalen, men også hele ansettelsesprosessen.  
    
      (Foto: Ole Martin Wold)

Vil at telefonsamtalen skal offentliggjøres

Marit Fostervold vil at det som ble sagt i telefonsamtalen mellom Politidirektoratet og henne skal bli kjent. – Men det er PODs ansvar å orientere om hele innholdet i telefonsamtalen, skriver Fostervold i en melding til Adresseavisen.

fredag 12.02 2016
Politiets fellesforbund vil vite hva det var som tok vekk Marit Fostervolds motivasjon for å søke beredskapsdirektør-stillingen.  
    
      (Foto: Kristine Lindebø)

Politiets fellesforbund:

- Noe har tatt vekk hennes motivasjon. Hvorfor gikk hun plutselig fra A til Å?

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, vil ha svar på hva som gjorde at Marit Fostervold trakk søknaden om å bli beredskapsdirektør i Politidirektoratet.

torsdag 11.02 2016
Marit Fostervold ønsker ikke å kommentere oppslaget i Politiforum, om at hun har trukket søknaden på toppstilling i Politidirektoratet. 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Fostervold har trukket søknaden til toppjobb i politiet

Visepolitimester Marit Fostervold (45) skal ha trukket søknaden på lederstillingen i Politidirektoratet (POD) etter å ha fått en telefonoppringning.

lørdag 12.12 2015
 

Antallet byråkrater i politiet firedoblet

Siden år 2000 har antallet byråkrater i norsk politi blitt firedoblet. I tillegg er pengebruken tredoblet.

mandag 30.11 2015
Står våpenopplæringen i politiet i forhold til beredskapen? 
    
      (Foto: Erlend Aas/NTB Scanpix, NTB scanpix)

Bevæpningen av politiet fortsetter

Den midlertidige bevæpningen av politiet er forlenget til 10. desember, opplyser Politidirektoratet.

tirsdag 10.11 2015
Ny patruljebil: BMW 520d xDrive Touring blir politiets nye patruljebil. Den skal avlaste VW Passat. Bildet er manipulert. 
    
      (Foto: Torkjell Trædal, Politiforum)

Slik blir politiets nye bilpark

Politiet skal skifte ut store deler av bilparken. Volkswagen Passat stasjonsvogn vrakes som liten patruljebil.

torsdag 05.11 2015
På befaring: Fra venstre: Kåre Svepstad, leder for Politijuristene Nord-Trøndelag, Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal og Per Kristian Heitmann, leder i Politiets Fellesforbund i Nord-Trøndelag ønsker at det nye hovedsetet for Trøndelag politidistrikt legges til Tangen næringsbygg. 

- Flytt politimesteren til Stjørdal

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) har ikke gitt opp kampen om å få lagt administrasjonsstedet i Trøndelag politidistrikt til Stjørdal selv om Politidirektoratet foreløpig har bestemt seg for Trondheim.

tirsdag 22.09 2015
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen varlser skjerpet kontroll med personer i norske grenseområder 
    
      (Foto: NTB SCANPIX)

Strengere grensekontroll på grunn av asylstrøm

På grunn av strømmen av asylsøkere til Norge ber Justis- og beredskapsdepartementet politiet intensivere kontrollen av personer i norske grenseområder.

torsdag 10.09 2015
Ambisjoner: Atle Matre, lensmann på Frosta, har søkt stillingen som politimester i det nye Trøndelag politidistrikt. 

Frosta-lensmann vil bli politimester

- Det kan være greit å ha en hånd på rattet, sier lensmann Atle Matre på Frosta, som begrunnelse for at han har søkt stillingen som politimester i det nye Trøndelag politidistrikt.

onsdag 19.08 2015
 

Politiet vurderer å ta i bruk elektrosjokkvåpen

Den midlertidige bevæpningen av politiet forlenges igjen. Samtidig vurderer politiet å ta i bruk elektrosjokkvåpen dersom trusselbildet mot Norge vedvarer.