TEMA

lørdag 06.06 2020
 

Pasientombudet

Spør pasientombudet: Kan jeg reise til utlandet og få behandling - og få dette dekket?

tirsdag 19.05 2020
 

Pasientombudet svarer:

«Barna har opplevelser med sin mor som jeg er redd skal påvirke dem negativt»

fredag 01.05 2020
 

Spør Pasientombudet:

«Kan jeg hente mannen min hjem fra sykehjemmet i disse koronatider?»

«Min mann har fast plass på et sykehjem i Trondheim. Han er ikke samtykkekompetent og jeg er hans nærmeste pårørende. I disse koronatider kjenner jeg en stigende bekymring for hans helse.»

tirsdag 21.04 2020
 

Pasientombudet svarer

«Jeg tror at naboen har snoket i pasientjournalen min. Har hun lov til dette?»

tirsdag 24.03 2020
 

Pasienombudet svarer

Har jeg rettigheter som nærmeste pårørende til mine gamle foreldre?

mandag 10.02 2020
 

Spør pasientombudet:

Spør pasientombudet: - Jeg skal opereres. Kan jeg bestemme hvem som skal gjøre det?

tirsdag 28.01 2020
 

Pasientombudet svarer:

- De som skal gi meg helsetjenester skyver ansvaret over på hverandre

tirsdag 08.10 2019
 

Pasientombudet svarer

«Må jeg forholde meg til så mange leger?»

Jeg har flere kroniske sykdommer, er mye på sykehus og møter nye leger nesten hver gang.

fredag 27.09 2019
Pasient- og brukerombud Elin Hagerup sier det er et lederansvar å få på plass gode nok rutiner. 
    
      (Foto: Marit Langseth)

Debatt:

Dette er ødeleggende for omdømmet til hele Helse Midt-Norge

At sykehuset sørger for et godt pasientforløp tidligere på dagen, blir fort glemt når vedkommende pasient ikke blir fraktet hjem på grunn av uteblitt transport.

fredag 24.02 2017
 
    
      (Foto: Foto: Kjell A. Olsen)

På hver sin planet om eldreomsorgen

Nasa kunngjorde for noen dager siden at de har oppdaget et solsystem med muligheter for liv, 40 lysår fra jorden.

Brev til politikerne: Liv Sveen er misfornøyd med rehabiliteringsoppholdet hun hadde på Søbstad helsehus. Dette bildet er tatt på St. Olav i forbindelse med en operasjon mens hun var på helsehuset. 
    
      (Foto: Håvard HAUGSETH Jensen, Håvard Haugseth Jensen)

Kronikk

En kopp kaffe, to knekkebrød og en flaske urin

Søbstad Helsehus bør stenges. De fysiske forholdene fører til mye rot, og det går ut over effektiviteten til de ansatte. Alarmsystemet fungerer ikke og det setter liv og helse i fare.

Ber bystyret gripe inn. Den tidligere hjelpepleieren Liv Sveen (til h) sier hun vil gå ut med sine opplevelser fra Søbstad helsehus for å bidra til at andre slipper å oppleve det samme. Fra v. hennes sønn Martin Sveen og datteren Trude Sveen. 

Ble sittende med en kopp kaffe, to knekkebrød og en flaske urin til kveldsmaten

Liv Sveen (64) skrev dagbok fra oppholdet på Søbstad helsehus.