TEMA

torsdag 15.12 2016
Aktivitetspark: Dette er området hvor det er planlagt en bydelspark på Kolstad. Nå reagerer leder i Trondheim unge Høyre, Sebastian Johansen og bystyremedlem Ismail Muhyadin (H) på at sentrum-venstre alliansen vil stanse investeringene til parken. 

- De ville skape verdens kuleste bypark

- Ungdom på Saupstad og Kolstad har grunn til å føle seg sviktet, mener høyrepolitiker Ismail Muhyadin.

mandag 03.10 2016
 
    
      (Foto: Håvard Haugseth Jensen)

Autismetilbudet ved Åsveien skole:

Rektor ønsker mer penger til autister

- Jeg synes at barna som har store hjelpebehov bør ha en større økonomisk ramme enn i dag, sier Stein Wasmuth, rektor på Åsveien skole.

onsdag 28.09 2016
 

Autistiske elever ble lovet tryggere skolehverdag

- Sønnen min, Ethan (8), gikk på skolen uten pedagog i flere uker. Det hadde ikke foreldre til barn i den ordinære skolen akseptert. At elevene ikke har lærer i skoletiden, sier Anders Straume.

onsdag 21.09 2016
Urealistisk: Rektor ved Eberg skole, Marit Magnussen Nordbotn, mener skolebudsjettene allerede i dag er urealistisk lave. 

Rektor reagerer på kutt:

- Selvsagt vil det merkes

- Du kan ikke løse et problem ved å skape et nytt problem, sier Eberg-rektor Marit Magnussen Nordbotn.

torsdag 17.12 2015
Ulik oppfatning: Yngve Brox (H) og Geir Waage (Ap) tørnet sammen på tradisjonelt vis da bystyret i Trondheim vedtok budsjettet for 2016. Brox tviler på at Ap klarer å innfri løftene sine om 220 nye årsverk i eldreomsorgen innen fire år, og det gikk Geir Waage til å se rødt. 

Trondheimsbudsjettet 2016:

Nesten 90 nye årsverk i eldreomsorgen neste år

Eldreomsorgen i Trondheim skal få knapt 90 nye årsverk neste år. Budsjettet, som ble vedtatt torsdag kveld, skal styrke grunnbemanningen og få ned et dramatisk høyt sykefravær.

tirsdag 01.12 2015
Unge flyktninger: Kommunaldirektør Helge Garåsen er positiv til forespørselen om Trondheim kan ta imot 310 enslige, mindreårige flyktninger de neste to årene. 

Ber Trondheim ta imot 410 mindreårige flyktninger

Trondheim kommune bes om å bosette 160 enslig mindreårige flyktninger neste år og ytterligere 250 i 2017. Rådmannen er positiv, men legger ikke skjul på at det byr på store utfordringer for kommunen.

Bare Frp stemte mot rådmannens forslag om å gjeninnføre piggdekkavgift i Trondheim fra neste vinter.  

Nå er nesten alle for piggdekkavgift

Alle partiene i formannskapet, bortsett fra Frp, stemte tirsdag for å gjeninnføre piggdekkavgiften i Trondheim fra høsten 2016.

mandag 30.11 2015
Tidlig julegave: Johanne Hansen (85) trives godt ved Ilevollen, men er likevel godt fornøyd med nyheten om at sykepleier Ida Feilberg får flere kolleger i årene som kommer. 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

Trondheimsbudsjettet 2016:

- 30 stillinger er ikke nok

Men 30 nye stillinger ved byens sykehjem er ikke nok, mener ledelse og ansatte ved Ilevollen helse- og velferdssenter.

Eldre og skole: Flertallet i trondheimspolitikken er enige om budsjett for neste år. Grunnbemanningen på sykehjem skal opp, og lærertettheten i fjerdeklasse skal bli bedre. Geir Waage (Ap), Jon Gunnes (V), Hilde Opoku (MDG), ordfører Rita Ottervik (Ap), Ottar Michelsen (SV), Morten Kokass (PP) og Geirmund Lykke (KrF) omdisponerer vel 60 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. 

Trondheimsbudsjettet 2016:

30 nye stillinger på sykehjemmene neste år

Bemanningen på sykehjemmene skal opp, lærertettheten i skolen skal økes. Rådmannens forslag om å flate ut sykehjemsutbyggingen annulleres.

Avgift: Det er flertall i Trondheim for å gjeninnføre piggdekkavgiften fra neste vinter. 

Trondheimsbudsjettet 2016:

Nå kommer piggdekkavgiften

Høsten 2016 blir det igjen innført piggdekkavgift i Trondheim. Flertallet i bypolitikken endrer ikke rådmannens forslag, og dermed blir den innført fra neste vinter.

søndag 29.11 2015
Omstilling: Høyre mener det er på tide med en omstilling i trondheimspolitikken. I partiets forslag til budsjett legges det blant annet opp til økt grunnbemanning i eldreomsorgen og nye tanker for driften av kommunen. Fra venstre kommunalråd og gruppeleder Yngve Brox, kommunalråd Ingrid Skjøtskift og leder i finans- og næringskomiteen, Berit Tiller. 

Trondheimsbudsjettet 2016:

Slik vil Høyre endre Trondheim neste år

Høyre i Trondheim mener det må tenkes nye politiske tanker, prøves nye måter å løse problemer på – og settes i verk tiltak nå for å skape handlingsrom i årene som kommer.

torsdag 26.11 2015
Mer til eldre: Frps gruppeleder og kommunalråd, Elin Marie Andreassen, sier Frp vil prioritere økt bemanning på sykehjem og styrking av skolehelsetjenesten på budsjettet for neste år. Samtidig foreslår det kutt på kultur, kutt i investeringer, privatisering og massivt salg av kommunal eiendom og eierskap. 

Trondheimsbudsjettet:

Slik vil Frp flytte på pengene i Trondheimsbudsjettet

20 millioner mer til bemanning på sykehjem, 4,7 millioner mer til helsesøstre i skolen, 10 prosents kutt i eiendomsskatten og 40 millioner mindre til kultursektoren. Slik vil Frp i Trondheim flytte pengene på neste års budsjett.

onsdag 21.10 2015
- Det er jo veldig synd om man ikke både kan få flere ansatte og flere sykehjemsplasser, fastslår Solfrid Kleveland (76). Hun mener det er viktig å gi god hjelp slik at eldre kan bo lengst mulig hjemme. 

Eldre må bo hjemme lenger

Hjemmetjenesten prioriteres i Rådmannens budsjettforslag. For å få råd til dette blir det færre sykehjemsplasser.

Latterlig? Jon Gunnes (V) og Rita Ottervik (Ap) må nå ta stilling til rådmannens forslag om gjeninnføring av piggdekkavgift i Trondheim. 

Trondheimsbudsjettet:

Vurderer piggdekk-avgift i bomringen

Rådmannen foreslår å gjeninnføre avgift på bruk av piggdekk. Venstres kommunalråd Jon Gunnes er ikke avvisende og mener avgiften kan integreres i bombrikken.

Færre plasser i barnevernet

Rådmannen foreslår å kutte både antall institusjonsplasser – og antall fosterhjemsplasseringer. Over ti millioner skal spares på dette i 2016.

Kommunen vil at eldre skal bo lengst mulig hjemme. Marie Stene (t.v) bor på Byneset sykehjem som Adresseavisen besøkte i sommer. 

Færre sykehjemsplasser, flere ansatte

Rådmannen vil øke grunnbemanningen i eldreomsorgen. For å finansiere dette vil det bli færre sykehjemsplasser.