TEMA

fredag 06.09 2019
 

Gjestekommentar

Leksefri skole: Alle må bli like, men på et lavere nivå

I skyggen av bompengedebatt, gratis skolemat eller SFO, «snikislamisering» og nye Listhaug-plumpheter, har fire skoler i Trondheim gitt elevene sine leksefri.

torsdag 29.08 2019
Siri Holm Lønseth 
    
      (Foto: Privat)

Mindretallet i Trøndelag vil ha fritt skolevalg for videregående-elever, men likevel frykt for at det blir innført

torsdag 13.06 2019
Camilla Stoltenberg (t.v.) ledet et utvalg som så på tiltak for å utligne kjønnsforskjeller i skolen. Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid satt i utvalget. Trondheims-politikerne ønsker å være pilotkommune for ett av de mer kontroversielle forslagene: Fleksibel skolestart. Utdanningsforbundet advarer mot dette. 
    
      (Foto: Håvard Jensen)

Kronikk:

Klar advarsel til Trondheims-politikerne: Fleksibel skolestart er en kostbar blindvei

Trondheim kommune vil prøve ut fleksibel skolestart. Ære være politikere som ønsker å gå nye veier for å forbedre skoletilbudet til barna, men dette kan bli en kostbar blindvei.

lørdag 26.01 2019
Oss mot dem: - Vi ønsket åpenhet om vanskelige forhold, men ble møtt med beskyldninger om å være illojale når vi tok opp problemer med eier, sier Tove Sebastian Halseth og Lars Myren-Liasjø. De to tillitsvalgte sa opp jobbene sine i Gnist Trøa barnehage etter henholdsvis fire og sju år. 
    
      (Foto: RUNE PETTER NESS)

Ansatte varslet tidlig om kritikkverdige forhold på Gnist Trøa:

Sa opp jobbene i Gnist Trøa barnehage: - Eierne må ta ansvaret

- Personalet i Gnist Trøa barnehage har blitt satt i en ekstremt vanskelig situasjon de ikke selv har skyld i, sier tidligere tillitsvalgte. De sa opp jobbene sine fordi de ikke holdt ut stramme arbeidsvilkår.

onsdag 09.01 2019
Kronikkforfatterne vil ha tettere bemanning i de delene av dagen hvor det er mest sårbart på grunn av mange aktiviteter. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Kronikk

En løsning for de uløste utfordringene i barnehagen

Behovet for nok bemanning er fortsatt den største utfordringen i barnehagen, også etter innføringen av en bemanningsnorm.

tirsdag 30.10 2018
«Ytringsklimaet på arbeidsplassen har stor betydning for hvordan kritikkverdige forhold blir håndtert» skriver Geir Røsvoll. (Arkivfoto) 
    
      (Foto: MARIUS SUNDE TVINNEREIM, Adresseavisen)

Kronikk

Skoleansatte tør ikke varsle

Trondheim kommune må bli tydeligere på ansattes frihet til å si sin mening om kritikkverdige forhold.

mandag 27.08 2018
«Leksene må oppleves som noe positivt, slik at eleven er motivert for å gjøre dem og for å lære av leksearbeidet» skriver kronikkforfatteren. 
    
      (Foto: Berit Roald,, NTB scanpix)

Kronikk

Ingen lekser eller bedre lekser?

lørdag 04.08 2018
Trues: Barnehagens egenart, også som et sted «å lære å være», blir truet av et læringssyn som ensidig vektlegger kunnskap som kan måles og kartlegges, skriver kronikkforfatteren 
    
      (Foto: Shutterstock)

Kronikk

Foreldrene har behov for tid til å snakke

Når tusener av barn starter det nye barnehageåret, skal de vite at alle ansatte er klar til å gi hver og en av dem flotte dager med lek og læring.

onsdag 30.05 2018
Økende: - Jeg tror det er en reell økning av vold i skolen. Det er et nasjonalt problem og det vekker stor bekymring, sier kommunaldirektør Camilla Trud Nereid. 
    
      (Foto: Håvard Jensen)

Barn truet medelever og rektor med kniv

- Det er trist å ikke kunne gå ut med en garanti om at det er helt trygt å gå på skole, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim, Camilla Trud Nereid.

Ønsker ikke fraværsgrense: Gjermund Gorset, leder i Trondheim AUF, mener det er feil å ha fraværsgrense for ungdomsskoleelever. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

- En fraværsgrense for barn i tolvårsalderen er ikke riktig

Frps forslag om fraværsgrense i ungdomsskolen skaper reaksjoner fra flere hold. De minner om at alle må gå på ungdomsskolen.

fredag 25.05 2018
Lærerne demonstrerte for ytringsfrihet utenfor Stortinget denne uka. Blant deltakerne var Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud videregående skole, og forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. 
    
      (Foto: Vidar Ruud, Scanpix, NTB scanpix)

Adresseavisen mener

Flere skoleledere vet så lite om ytringsfrihet at de ville strøket til eksamen

En rekke ledere i det offentlige ser ut til å trenge voksenopplæring. De kjenner ikke til grunnleggende prinsipper i det norske samfunnet og ville strøket til eksamen i samfunnsfag på videregående skole.

onsdag 09.05 2018
«I dag er hun en av de beste på lesing og skriving i sin skoleklasse. Dette sier noe om hvor stor betydning spesialpedagogisk hjelp kan ha» skriver kronikkforfatteren. Bildet er et illustrasjonsfoto. 
    
      (Foto: Jan Haas, NTB scanpix)

Kronikk

Rådmannen vil kutte i støtten til de mest sårbare barna. Det er uforsvarlig

torsdag 01.02 2018
Flere må få utdanning: Jan Tore Sanner oppfordrer kommunene til å satse på videreutdanning av lærere så de når regjeringens kompetanseløft innen 2015. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Nye kompetansekrav for lærere:

Lærere i Trondheim kan fortsatt ikke nok

I Trondheim mangler nesten én av fem mattelærere i barneskolen den utdanningen som kreves av dem innen 2025. Og halvparten av alle engelsklærere i Trøndelag trenger påfyll.

fredag 15.12 2017
Ny start: - Her må man tungt inn med ytterligere tiltak så raskt som mulig, sier Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet i Trondheim. Han understreker at kommuneledelsen ikke har lyktes med å løse problemene, til tross for at de forteller at de har forsøkt. 
    
      (Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen)

Full krise ved skole i Trondheim:

- Det har vært svært vanskelig for de ansatte å stå i dette

- Dette har vært en situasjon som har vært svært vanskelig for de ansatte å stå i, sier den tillitsvalgte for Utdanningsforbundet ved skolen. Fagforeningen mener at det må legges en ny plan som gir synlige konsekvenser og som virker.

torsdag 14.12 2017
Burde fått vite før: Ordfører Rita Ottervik krever en løsning på krisen ved en skole i Trondheim. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Full krise ved skole i Trondheim:

- Dette skulle vi visst om

Ordfører og et samlet formannskap reagerer sterkt på at rådmannen ikke har orientert dem om tilstandene på skolen som Adresseavisen har omtalt. - Det beklager jeg uforbeholdent, sier kommunaldirektør Camilla T. Nereid.

Elevenes beste: Hovedfokuset vårt er å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene, sier Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef for skole i Trondheim kommune.
 
    
      (Foto: Richard Sagen)

Full krise ved skole i Trondheim

En av fem elever på ett trinn har byttet skole og nesten en tredjedel av lærerne sluttet i løpet av halvannet år. Sykefraværet blant skolens ansatte har vært oppe i 20 prosent.

tirsdag 05.12 2017
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen snakker med elever i klasse 5B under et besøk på Berg skole i Oslo tirsdag. Samtidig ble også resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) 2016 offentliggjort. 
    
      (Foto: scanpix)

Internasjonal leseundersøkelse:

Norske tiåringer blant de beste i Norden på lesing

Norske tiåringer blir stadig bedre til å lese, og utviklingen for flerspråklige elever er positiv. Men større forskjeller mellom gutter og jenter bekymrer.

tirsdag 28.11 2017
 

Lærernormen:

Sjekk hvor mange nye lærere din skole kan få

Den nye lærernormen vil kunne gi Trondheim kommune i overkant av 70 nye årsverk i grunnskolen. Kommunaldirektøren er skeptisk til om det er det som trengs i skolen.

fredag 17.11 2017
Adresseavisen i går. 

Leier inn vakthold på skole i Trondheim

- Vi har jobbet med denne uroen på skolen i hele høst. Og ja, det har tatt mye krefter, sier rektor ved skolen hvor en lærer kom i fysisk konfrontasjon med en elev nylig.

En vekker: Læreren beskriver voldsepisoden, som startet i garderoben, som voldsom. - Jeg og andre lærere er nødt til å stå i dette. Det er jobben. Og det tror jeg andre lærere tenker også. Det blir på en måte et nederlag å melde avvik eller varsle om alt. På min skole er vi blitt mer bevisst og flinkere til å varsle dette året. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen)

- Han tok tak rundt halsen min. Strupetak

- Vi gikk i bakken. Han holdt i mine klær, og jeg i hans, sier læreren som måtte komme seg ut av kvelertaket.

fredag 10.11 2017
 

Kunnskapsministeren krever at rektorene rydder opp:

Nær halvparten av lærerne har vært utsatt for vold og trusler

Vold mot lærere øker. Nesten halvparten av lærerne har vært utsatt for vold eller trusler på skolen, viser en undersøkelse gjort for Utdanningsforbundet.

mandag 30.10 2017

Undersøkelse:

Halvparten av lærere i barneskolen utsettes for vold fra elever

350 lærere i grunnskolen svarer i en ny undersøkelse at de har blitt utsatt for fysisk vold på skolen fra elever. Det er i barneskolen volden er mest utbredt.

mandag 09.10 2017
Vi bør skjerpe kravet til pedagogisk bemanning ytterligere, mener kronikkforfatteren. 
    
      (Foto: Jan Haas, NTB scanpix)

Kronikk

Husker du hva du lovet, kjære politiker?

Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag mener regjeringen er lite ambisiøse på barnas vegne.

fredag 06.10 2017
 
    
      (Foto: Terje Visnes, TERJE VISNES)

Hvorfor må det absolutt synges i skolen?

Hvorfor må det absolutt synges i skolen?

onsdag 04.10 2017
Trivsel viktigst: - Vi kommer kanskje en vei videre om vi dreier fokus vekk fra prestasjonsjaget i skolen, sier fylkesleder Hans Lieng i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

- Av en eller annen grunn klarer vi ikke å bli bedre på mobbing

- Av en eller annen grunn klarer vi ikke å bli bedre på mobbing, men vi må finne en måte å komme videre, sier Hans Lieng, leder av Utdanningsforbundet i Sør Trøndelag.

mandag 26.06 2017
Må motiveres: - Jeg tror økt satsing på praktisk- estetiske fag vil gi mer motiverte elever, og på sikt begrense frafallet, sier Hans Lieng, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Foreslår eget fond for lærlinger

- Bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv vil styrke elevens muligheter til å få lærlingplass. I tillegg bør det innføres et lærlingfond.

onsdag 14.06 2017
Ingen forskjellsbehandling: Kunnskapsdepartementet gir onsdag en tolkningsuttalelse som konkluderer med at dersom kommunen skal gi tilskudd til nye ideelle barnehager, kan de ikke la være å gi til tilskudd til kommersielle. - Så fremt kommunen oppfyller plikten til å tilby nok barnehageplasser i offentlig regi, kan de velge det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
    
      (Foto: Foto Kristin Svorte)

Bystyrevedtaket er trolig lovstridig

Trondheim kan ikke forby kommersielle barnehager

Kommunene kan ikke nekte private barnehager å ta ut profitt. De kan heller ikke forhindre nyetablering dersom de ikke selv klarer å skaffe nok barnehageplasser.

torsdag 08.06 2017
Hans Lieng, Utdanningsforbundet. 

- Denne omfattende prosessen virker som en utrenskningsmetode

130 av 141 fagledere fikk jobben «sin» tilbake etter omorganisering i trondheimsskolen. - Dette er meningsløs bruk av ressurser i kommunen, mener Hans Lieng i Utdanningsforbundet.

onsdag 07.06 2017
 

Avviser myter om «gode» og «dårlige» skoler

Det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene i Trøndelag bidrar til at elevene fullfører og består utdanningen sin. - Undersøkelsen hakker i noen myter om «gode» og «dårlige» skoler, sier Hans Lieng i Utdanningsforbundet.

onsdag 05.04 2017
Etterutdanning: «I stedet for at lærerne reiser til universitetet, så kommer universitet til skolen, og utdanningen skjer gjennom et samarbeid som skal sikre at utdanning tilpasses skolens behov», skriver kronikkforfatterne. 
    
      (Foto: Berit Roald,, NTB scanpix)

Dobbelt så mange Trondheims-lærere får videreutdanning

7 av 10 lærere som har søkt om videreutdanning får godkjenning. - Det er et stort løft dersom alle disse får plass på studiet, sier leder av Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng.

tirsdag 04.04 2017
Usikkerhet: - Vi er redd de økonomiske konsekvensene av omstillinga kan gå utover grunnbemanningen i barnehage og skole. Det er ikke satt av penger i budsjettet for å gjennomføre dette, sier Eirin Berg, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Trondheim. 
    
      (Foto: Christine Schefte, Adresseavisen)

10 000 kommunalt ansatte i Trondheim skal få nye ledere

194 nye mellomledere i skole og barnehage skal på plass. De begynner 1. august. Prosessen har skapt diskusjoner og uro på skolene.

mandag 20.03 2017
Snekkerboden: Julian, Sinus og Runa sager, filer og pusser. Når det skal spikkes med kniv er det en voksen tilstede, ellers er det fritt frem. 
    
      (Foto: Terje Svaan, Adresseavisen)

Leksefri skole uten tall og bokstaver

Maria, Edda og Haakon bærer hønene og hanen Disco, ut i hønsegården. På Steinerskolen er førsteklasse utendørs fire dager i uka og seksåringene har fri lek på timeplanen.

fredag 17.03 2017
Barndom: Hans Lieng, leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag mellom nestleder Hege Valås og Margreth Olin. Sistnevnte filmskaper er kinoaktuell med filmen «Barndom». Filmen setter seksåringene på dagsorden ved å vise frem et år av deres liv i Steinerbarnehagen Aurora på Nesodden. 
    
      (Foto: Terje Svaan, Adresseavisen)

20 år etter seksårsreformen:

Elevene lærer ikke av mer skole

- Hvorfor skal vi gjøre mer av det som ikke virker, spør Utdanningsforbundet. Seksåringene er uforandrede, men det er mer skole og mindre fri lek i dag. Og færre voksne.

tirsdag 28.02 2017
Ut i skogen, opp i trærne: Margreth Olins «Barndom» hadde førpremiere i Trondheim tirsdag og får vanlig kinopremiere fredag. En av hennes beste dokumentarer ifølge vår anmelder. 
    
      (Foto: Norsk Filmdistribusjon / Speranza AS)

- Det er ikke rart de strever på småtrinnet i skolen

Seksåringene begynte på skolen for 20 år siden i år. - Dersom seksårsreformen ikke hadde en ønsket effekt i form av økt læring, skal vi da gjøre mer av det som ikke fungerer, spør Margreth Olin.

mandag 27.02 2017
Krav: Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, forventer at flere får etterutdanning og at ikke lærerne selv må ta støyten for nye regler regjeringen har pålagt dem. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Nye kompetansekrav til lærerne innen 2025:

- For mange lærere har fått avslag

I fjor var det drøyt 100 lærere som fikk godkjent offentlig støttet videreutdanning – i år håper Trondheim å doble tallet.

tirsdag 14.02 2017
Lærertetthet: Utdanningsforbundet vil ha maksimum 20 elever per lærer 5. – 10. trinn. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

- Liten effekt av tiltak for lærertetthet

- Skal det bli flere lærere per elev, er det nødvendig med en minstenorm for lærertetthet, mener Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

fredag 20.01 2017
 
    
      (Foto: VEGARD EGGEN)

Kunnskapsdepartementet måler skolene:

- Skolemålinger øker presset på elevene

onsdag 07.09 2016
Fravær: Med de nye fraværsreglene i videregående har man gått fra den ene ytterkanten til den andre. Ta pause og juster reglene, sier Hans Lieng, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

- Gi elevene tillit

- Kunnskapsministeren har skapt et inntrykk av at alle elevene er skulkere. Elevene må vises tillit, mener Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

onsdag 24.08 2016
Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Geir Røsvoll, mener det er en voksen avgjørelse av Gunn Røstad når hun nå trekker seg som kommunaldirektør for å skape ro. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

- Elever er ikke tjent med slik uro

- Med den uro som har vært i det siste, kan det hende at dette var en klok avgjørelse, sier Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet.

onsdag 04.05 2016
Bekymret: Bystyrerepresentant Erling Moe (V) synes det er urovekkende at så mange trondheimslærere får avslag på videreutdanning. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Beklager at lærere får nei

To av tre lærere som søker videreutdanning i Trondheim, får avslag. Nå reagerer politikere.

søndag 28.02 2016
To lærere: Med økte ressurser har elevene i 10. trinn ved Hommelvik ungdomsskole ofte to lærere i timen. Det liker elevene. Fra venste lærer Marianne Lundberg, elevene Marcus Skjeldedal og Jonas Tøndevoldshagen og lærer Thomas Ulstad. 
    
      (Foto: jens petter søraa)

Kutter lærerstillinger i ungdomsskolen

18 ungdomsskoler i Trøndelag mister 63 lærerstillinger fra neste høst. Regjeringen avslutter et prøveprosjekt med økt lærertetthet.

tirsdag 16.02 2016
Forskjellig: Utdanningsforbundet foreslår at skidagen eller uteaktivitetsdagen tilbyr ulike aktiviteter for å favne flest mulig. Her fra Steindal skole i Trondheim. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Lærertillitsvalgt: Mer enn noen gang må elevene aktiviseres

Lærertillitsvalgt vil beholde skidagen, men støtter forslaget om å endre navnet til uteaktivitetsdag. Mer enn noen gang må elevene aktiviseres.

torsdag 04.02 2016
- En kan ikke stole blindt på studiepoeng når en skal vurdere kompetansen til en lærer, sier Marek Jasinski (Ap). 
    
      (Foto: Ole Martin Wold)

- Meningsløst å avskilte lærere

Kommunalråd Marek Jasinski (Ap) mener det er feil å bare telle lærernes studiepoeng.

mandag 01.02 2016
Må studere: Arild Gunnes har undervist i matematikk siden 1997. Men årelang erfaring hjelper ingen ting når det nå innføres nye kompetansekrav i skolen. Gunnes må studere mer matte. 
    
      (Foto: Kristian Helgesen)

750 trondheimslærere mangler kompetanse

Arild Gunnes har undervist i matte siden 1997. Nå må han studere mer.

torsdag 03.12 2015
 
    
      (Foto: Kim Nygård)

- Barna må få lov å spikke og få skrubbsår

- Sandkasser innendørs og plaststeiner for å hindre at barna slår seg, er eksempler på hvordan vi ikke skal ha det i våre barnehager, sier Marte Løvik (Sp).

onsdag 02.12 2015
Alvorlig Leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng, mener omfanget og innholdet i avvikene er alvorlig. - Dette er forhold vi må gjøre noe med. Vi må bli dyktigere til å forebygge, og barnehagene trenger flere ansatte, mener Lieng. 
    
      (Foto: VEGARD EGGEN)

- Vi må lære av disse feilene

Utdanningsforbundet mener flere ansatte og ledelse som er tettere på, er nøkkelen til å forebygge alvorlige hendelser i barnehagene.

onsdag 18.11 2015
Frykter for lærerne: Eirik Schrøder (Ap) frykter at de nye kompetansekravene for lærere skaper usikre forhold og koster kommunen mye. I bystyret ber han rådmannen om å skaffe en oversikt over kostnadene de neste 10 årene for å etterutdanne lærere til de nye kravene. 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

- Nye krav til lærere kan koste for mye

Bystyrerepresentant Eirik Schrøder (Ap) er redd de skjerpede kompetansekravene for lærere kan skape usikkerhet for lærerne og økonomiske problemer for kommunen.

onsdag 14.10 2015
 
    
      (Foto: MARIUS SUNDE TVINNEREIM)

Reagerer på nye lærerkrav

Lærere med mange års erfaring kan miste muligheten til å undervise i norsk, engelsk og matte. - Respektløst, mener Utdanningsforbundet.

tirsdag 29.09 2015
Dosent Bård Toldnes er kritisk til at man i svært liten grad har involvert de fagansatte i fusjonsprosessen mellom HiNT og Universitetet i Nordland. 
    
      (Foto: Leif Arne Holme)

Krever to fakulteter og nasjonalt ansvar for trafikklærerne

Utdanningsforbundet og Forskerforbundet sier blankt nei til å bli en del av Universitetet i Nordland dersom ikke HiNT får to fakulteter og det nasjonale ansvaret for trafikklærerutdanninga.