TEMA

mandag 26.10 2020
Trondheim skiller seg ut med utstrakt bruk av deltidsstillinger for hjelpepleiere. Ifølge en Sintef-undersøkelse jobber 70 prosent av hjelpepleierne i kommunen deltid. Fra venstre: hjelpepleierne Grethe Lian og Kristin Ersøy. 
    
      (Foto: Foto: MARIUS SUNDE TVINNEREIM)

Avvik er ofte en følge av for få ansatte

lørdag 17.10 2020
- Våre medlemmer ligger i toppsjiktet på fysisk belastende yrker. Mange orker derfor ikke å gå heltid, sier Rannveig Prins Andøl, hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund 
    
      (Foto: Levin Nestvold jr.)

Som øverste tillitsvalgte gjør denne saken oss bekymret

torsdag 15.10 2020
TRONDHEIM 20080910:
Eldre kvinne på velferdsenter. Sammen med en av de ansatte. Sykepleier. Hjelpepleier. Sitter i rullestol. Alderdom. Å bli gammel. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB 
NB! Modellklarert 
    
      (Foto: Gorm Kallestad)

Sykepleier: Liten vits i å skrive avvik når politikerne ikke tar upopulære valg

onsdag 14.10 2020
En forskergruppe har har forsket på vold i sykehjem. Her svarer forskerne Wenche Karin Malmedal, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (på skjemen), Sigrid Nakrem, professor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. (i midten), Anja Botngård og Janne Myhre (stipendiater) ved samme institutt på kritikken fra enhetsledere i trondheim 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Forskningen vår ønsker vi ikke å henge ut ansatte eller ledere

tirsdag 13.10 2020
 

Hjelpepleier: Jeg blir oppgitt og forbannet. Min erfaring er at ikke noe skjer om du skriver avvik

torsdag 24.09 2020
 

Adresseavisen mener

Flere fast ansatte kan føre til mindre feilbehandling av eldre

Ansatte rapporterte om 179 alvorlige hendelser i eldreomsorgen i Trondheim i fjor. Det er et altfor høyt tall. Kommunen må finne ut om mangel på ressurser kan være en del av årsaken.

mandag 21.09 2020
 
    
      (Foto: Ill: Ingrid Meisingset)

Ansatte rapporterer om alvorlige avvik:

«Pasienten ble funnet overopphetet og svært medtatt på veranda»

Ansatte i eldreomsorgen i Trondheim kommune rapporterte i fjor om 179 alvorlige hendelser. Halvparten av avvikene handler om at pasienter ikke har fått medisin, har fått feil medisin eller altfor høy dose medisin.

tirsdag 09.08 2016

Regnet avslørte svikten

Det var oppmerksomme arbeidere på byggeplassen ved Ladebekken som så avrenning av vann til én side ved heisekrana. Slik skulle det ikke være, og de slo alarm.

lørdag 19.03 2016
 

Fylkeslegen reagerer på Otterviks eldre-uttalelse

- Det er ikke nok at å «forutsette» at det drives forsvarlig.

søndag 06.03 2016

- Kommunen har feilet

Kontrollkomiteens leder, Rolf Jarle Brøske (H), ser svært alvorlig på det som kommer fram i rapporten om barna som forsvant fra barnevernet i Trondheim.

onsdag 03.02 2016
Veldig alvorlig: Ordfører Rita Ottervik mener sakene om barna som har forsvunnet fra Trondheim er veldig alvorlig, men hun avviser at hun burde informert formannskapet. 

- Sakene rører meg dypt

Ordfører Rita Ottervik (Ap) understreker at kommunen må komme helt til bunns i hva som har skjedd i hver av de 57 sakene der barn har forsvunnet fra Trondheim.

onsdag 06.01 2016
De få sakene som er rapportert inn fra barnevernet, handler enten om dårlig datasikkerhet, eller at et barn mangler saksbehandler i en kritisk situasjon. 

313 alvorlige avvik i Barne- og familietjenesten i Trondheim:

Varslet om overgrep i bolig for barn (pluss)

En beboer ble utsatt for krenkende seksuell berøring. En ansatt slo alarm om at de ikke klarte å sikre beboeren mot nye overgrep.