TEMA

tirsdag 20.02 2018
 
    
      (Foto: Terje Svaan)

762 rapporter fra skoleansatte om skade og nestenulykker i 2017:

Forebygger vold i skolen ved å si i fra når det skjer

- Vi ser på avviksrapportering som et redskap for å gjøre en bedre jobb, ikke som en evaluering av jobben vi gjør, sier Anne Guldberg Hansen, avdelingsleder ved Saupstad skole.

mandag 11.01 2016
I april i fjor flyttet Tine Tviberg inn i sin nye leilighet, men faren Jan Tviberg er kritisk til tilbudet datteren får. - Det er rett og slett ikke nok ressurser til at de ansatte kan gjøre jobben sin, mener Tviberg. 

«Ei helg var en 18-åring nattevakt alene for ti beboere»

Foreldrene til beboere ved bo – og aktivitetstilbudet til Trondheim kommune er kritiske til tilbudet de voksne barna deres får ved byens nyeste bofellesskap.

torsdag 07.01 2016
Visste ikke Leder i oppvekstkomiteen, Eirik Schrøder (Ap), reagerer sterkt på at politikerne ikke er informert om innholdet i de alvorlige avvikene Adresseavisen omtalte torsdag. - Det må være frustrerende for de det gjelder at kvalitetsmeldingen vi nettopp mottok fra barne- og familietjenesten framstår som det reneste glansbildet sammenlignet med disse avvikene, sier Schrøder. 

313 alvorlige avvik i barne - og familietjenesten:

- Dette avslører svikt i systemet vårt

Lederen i oppvekstkomiteen, Eirik Schrøder (Ap), mener kommunen har sviktet de svakeste barna. Han reagerer sterkt på at politikerne ikke er informert om de alvorlige avvikene.

lørdag 19.12 2015
- Våre medlemmer blir jevnlig utsatt for vold, jeg kjenner til et utall av eksempler på dette. Tid til planlegging og tilrettelegging for å gjøre jobben på best mulig måte er en sjeldenhet, sier Finn Børge Dalen. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

- Dette er realiteten for flere Trondheims-skoler

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Finn Børge Dalen, kjenner igjen bildet som ble tegnet i et varsel fra en skole i Trondheim.

- Elever kliner avføring over gulv, spytter, roper, banner og ødelegger (Pluss)

«Når elever kliner avføring over gulv og vegger, spytter, roper, hopper på møbler, banner og ødelegger, er det «en helt vanlig dag på jobben» for mange Trondheims-lærere».

fredag 18.12 2015
Frps medlem av utdanningskomiteen på Stortinget, Sivert Bjørnstad, mener at de alvorlige forholdene ved en Trondheims-skole vitner om at Rådmannen ikke tar tak. 
    
      (Foto: Glen Musk)

- Vi får ikke vite om kritikkverdige forhold i skolen

Frps Sivert Bjørnstad oppfordrer lærere i Trondheims-skolen om å fortelle om kritikkverdige forhold.

torsdag 17.12 2015
Trakassering «En kvinnelig lærerstudent blir trakassert av en elev ved først å bli tatt på rumpa, for så å bli tatt på brystet. Dette skjer i garderoben foran resten av klassen. Ingen reaksjoner blir iverksatt foruten verbal irettesettelse der og da (informasjon ble gitt til ledelsen etter skoletimen)». Dette er bare én av det som beskrives som grove hendelser ved Trondheims-skolen. Illustrasjonsbilde. 

Varsler om kritiske forhold på skole i Trondheim (Pluss)

Vold, seksuell trakassering og langstidssykemeldte lærere. En skoleledelse som ikke tar tak i situasjonen. Dette er innholdet i et varsel fra en tillitsvalgt.

lørdag 12.12 2015
Gi trygghet: Lærerne snakker med dem som er involvert direkte i konfilkten, men ikke dem som sto rundt og så på slåsskampen eller hørte truslene. Det er fælt å se folk bli herset med. Jeg blir lei meg. Og jeg vil vite at de ordner opp slik at det ikke skjer igjen, eller at jeg kan føle meg trygg dersom det skjer med meg, sier Ronja Natalie Røe Nilsen (14). Hun går i niende på Hoeggen skole og er representant i Ungdommens bystyre. 

- Det er utbredt humor at man slenger dritt til hverandre.

onsdag 09.12 2015
Advarer Rolf Jarle Brøske sier at når så få i skolen bruker kommunens internkontrollsystem, kan man ikke være trygg. Han ber rådmannen iverksette tiltak umiddelbart. 

«Skolen skal være trygg. Slik er det ikke i dag»

Lederen av kontrollkomiteen, Høyres Rolf Jarle Brøske, mener rådmannen mangler kontroll på oppvekstområdet.

For seint Forsker Pål Roland mener norske skole må sette inn nødvendige tiltak tidligere for å redusere utagerende adferd. - De mest effektive tiltakene starter i tidlig alder. 

- Skolen må ta problemene mer alvorlig fra førsteklasse

Forsker Pål Roland mener skolen må sette inn tiltak for de utagerende barna langt tidligere.

tirsdag 08.12 2015
Lederen av oppvekstkomiteen, Eirik Schrøder (Ap) tror det er andre steder enn i skolegården volden utspiller seg nå. - Det er nok mer psykisk vold enn før, sier han. 

- Elever blir «tatt» på nettet nå

Lederen av oppvekstkomiteen i Trondheim, Eirik Schrøder (Ap), tror det har blitt mindre fysisk vold. - Elever tas i stedet på nettet, sier han.

Tøffere Leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng, mener volden i dagens skole er mer alvorlig enn tidligere. 

- En anmeldelse kan være viktig for eleven

Utdanningsforbundet mener voldsepisodene i skolen har blitt tøffere og at disse må politianmeldes.

- Store skoler er bra fordi man automatisk får et større mangfold, det blir større rom for å være forskjellig, mene forskjellig, se annerledes ut. Det er større rom for å velge flere veier, det er viktig, også for å forebygge vold, mener rektor Bjørn Ivar Midjo ved Charlottenlund ungdomsskole. 

Jeg har ingen tro på å være «hard mot de harde»

- Ingen skal skubbes ut. Det er ikke slik det fungerer i samfunnet vårt, heldigvis, sier rektor ved Charlottenlund ungdomsskole.

Gunn Røstad mener skolen har et stykke å gå når det gjelder å melde om feil som skjer. 

- Skolen jobber for lite med avvik

Oppvekstdirektør Gunn Røstad lover større oppmerksomhet om feil som skjer, også på ledelsesnivå.

søndag 06.12 2015

Vil ha rapport fra private barnehager

Politikerne i Trondheim vil at også private barnehager skal rapportere inn til kommunen når det skjer hendelser.

fredag 04.12 2015
Manglet rutiner Edel Stokholms datter Dagny fikk kokende vann over foten i den private barnehagen, men saken ble ikke fulgt opp av kommunen. - Jeg tenkte at det var urovekkende at det ikke var rutiner for dette, sier Stokholm. 

Baby fikk kokende vann over foten, kommunen uinteressert

Da Edel Stokholms datter Dagny var 14 måneder gammel fikk hun kokende vann over hele foten i barnehagen. Trondheim kommune var ikke interessert i å følge opp det som hadde skjedd.

torsdag 03.12 2015
 
    
      (Foto: Kim Nygård)

- Barna må få lov å spikke og få skrubbsår

- Sandkasser innendørs og plaststeiner for å hindre at barna slår seg, er eksempler på hvordan vi ikke skal ha det i våre barnehager, sier Marte Løvik (Sp).

onsdag 02.12 2015
Margrethe Holte stoler på at datteren Lone (4) er trygg i Bergheim barnehage. - Men det hadde sikkert vært en fordel om de private barnehagene også rapporterte inn i kommunens avvikssystem, sier Holte. 

Private barnehager rapporterer ikke avvik til kommunen

De 79 private barnehagene i Trondheim er ikke en del av kommunens avvikssystem.

Alvorlig Leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng, mener omfanget og innholdet i avvikene er alvorlig. - Dette er forhold vi må gjøre noe med. Vi må bli dyktigere til å forebygge, og barnehagene trenger flere ansatte, mener Lieng. 

- Vi må lære av disse feilene

Utdanningsforbundet mener flere ansatte og ledelse som er tettere på, er nøkkelen til å forebygge alvorlige hendelser i barnehagene.