TEMA

lørdag 03.11 2018
Stian (27) og moren Trine Aas hjemme i stuen i Trondheim. Hun etterlyser flere bemmanede boliger i Trondheim. 
    
      (Foto: Helene Mariussen)

Har ventet i ni år på kommunal bolig til sønnen

Trine Aas må gi opp boligkjøpet – og selge den uinnflyttede boligen hun og mannen hadde kjøpt. Sønnen kommer seg ikke ut av køa for kommunal bolig.

fredag 05.10 2018
«Et av de foreslåtte sparetiltakene er å la fem boliger stå tomme til enhver tid» skriver Torstein Vik, som på bildet er på bytur med sin datter Magnhild (43). 
    
      (Foto: Privat)

Kronikk

Min datter skulle ha flyttet i bofellesskap i 2002. Det er 16 år siden. Hun bor fortsatt hjemme!

fredag 06.07 2018
Nylig valgte Torild Stavne å ta med datteren Ingvild hjem. Siden da har datteren endret seg helt – i positiv forstand, ifølge Stavne. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Fortviler over datterens situasjon i kommunalt bofellesskap:

- Jeg vet ikke hvordan sommerferien skal gå

Torild Stavne fikk til slutt nok, og valgte å ta med sin utviklingshemmede datter hjem fra den kommunale boligen i Trondheim. Hun mener situasjonen er så prekær, at hun ikke vet hvordan ferien vil gå.

mandag 19.02 2018
Kritisk: Min datter har vært på ferietur med én overnatting kun en gang i løpet av de siste sju åra, peker en av kronikkforfatterne på. 
    
      (Foto: Shutterstock)

Skal min datter på konsert, må det legges inn i kalenderplan et halvt år i forveien

Livet blir satt på vent i store bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

onsdag 13.12 2017
«En kan velge å sette beboeren i sentrum for alt som gjøres, eller en kan legge mer vekt på det praktiske. Konsekvenser av det siste kan være at beboere blir tilskuere til det som skjer i eget hjem» skriver kronikkforfatterne. 

Kronikk

Beboere kan bli tilskuere til det som skjer i eget hjem

mandag 27.11 2017
«Integrering er å gi alle en meningsfull hverdag. Skal vi nå det målet er det ikke nok å være del av et bofellesskap, du må også være del av et arbeidsfellesskap, et opplevelsesfellesskap.» skriver Torgeir Anda. 

Signert

Lett å glemme de som faller utenfor fellesskapet

mandag 16.01 2017
Engasjert: – Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre en forskjell. Det fikk jeg gjøre da jeg jobbet med spa på Britannia, men nå får jeg enda mer konkret innvirkning på disse ungenes liv. Jeg lærer mye om dem, om verden – og om meg selv. Og jeg blir veldig takknemlig for å bo i et land hvor det er fred, sier Ragnhild Dragsjø som er leder ved Moholt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger som drives av Kirkens Sosialtjeneste. 

Folk:

Ragnhild gikk fra å være spa-sjef til å jobbe med flyktninger

Ragnhild Dragsjø (41) gikk fra jobben som spa-sjef hos Britannia til å jobbe med enslige mindreårige flyktninger.

onsdag 21.12 2016
Nedverdigende: - Daniel ringer meg på nettene når han går oppe og er frustrert, sier moren, Linda M. Hansen. Han har heldøgnstilbud ved Tonstadbrinken bofellesskap hvor moren mener at omsorgen svikter. 

Dårlige boforhold for psykisk utviklingshemmede:

- Å spare penger ved å plukke inn folk fra gata er ikke noen god strategi

- Å spare penger ved å plukke inn folk fra gata er ikke noen god strategi. Det er ikke en medfødt kompetanse å jobbe med autister.

søndag 18.12 2016
 

Daniel blir syk av å være hjemme

- Han spør meg om hvorfor han ble født, hvorfor han må bo her. Det siste er vanskelig å forklare, sier moren til autistiske Daniel (26). Linda M. Hansen mener omsorgen svikter på Tonstadbrinken bofellesskap.

fredag 04.11 2016
Omsorg: Politikerne må finne frem til empatien i seg, skriver Mari Ann Kulseth. Hun er bekymret for søsteren og kritiserer at stadig flere kommuner samler utviklingshemmede, rusmisbrukere og mennesker som sliter psykisk i samme bofellesskap. Her er søstrene Mari Ann Kulseth og Bente Helen Kulseth på tandemsykkel. 
    
      (Foto: PRIVAT)

Kronikk

Er redd for at søsteren skal få et dårligere botilbud

Politikere i Selbu vil samle mennesker med omsorgsbehov på ett sted. Et bofellesskap med sju utviklingshemmede skal forstyrres. De har en trygghet det har tatt mange år å etablere.